Promocja: pl – od 4,99 zł | eu – od 4,99 zł | com – od 20 zł

Ustawienia serwera

Panel Active.admin pozwala na modyfikacje niektórych kluczowych ustawień serwera WWW. W celu przeprowadzenia zmian konfiguracyjnych na serwerze, w pierwszej kolejności wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz identyfikator posiadanego serwera w polu Nazwa użytkownika oraz, ustalone przez siebie w Panelu Klienta, hasło do usługi (2). Po uzupełnieniu danych, kliknij przycisk Zaloguj (3).

Po zalogowaniu, wybierz zakładkę UstawieniaUstawienia serwera (1).

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak ustalić właściwy panel Active.admin?

Konfiguracja ustawień wykonywana jest globalnie, to znaczy dla całego serwera, a nie dla, np. wybranej domeny znajdującej się na nim. Po wykonaniu zmian, każdorazowo, aby zostały one zapisane, kliknij przycisk Zapisz, który znajduje się na dole strony. To spowoduje uaktualnienie konfiguracji do wybranych opcji.

Ustawienia podzielone są na pięć sekcji:

 1. Ustawienia zmiennej systemowej DOCUMENT_ROOT – jest ona używana przez niektóre dynamiczne serwery WWW. Możesz wybrać, czy zmienna będzie wskazywała na główny katalog FTP serwera, czy też na ten, na który została przekierowana dana domena. Z listy rozwijanej wybierz:
  • katalog home/Twój serwer/ftp;

  • katalog, na który wskazuje domena.

 2. Konfiguracja PHP – dokonasz w tym miejscu zmiany wersji PHP dla serwera (1), a także włączysz lub wyłączysz niektóre opcje dodatkowe. Poszczególne z nich mogą być dostępne, a możliwość ich włączenia aktywna, tylko dla konkretnych wersji PHP.

  Jeśli zamiast treści Twojej strony wyświetlana jest biała, pusta strona, włącz opcję pokazywania błędów, czyli display_errors (2). Komunikaty błędów, jakie wówczas będą widoczne, pomogą w zdiagnozowaniu problemu.

  WIĘCEJ INFORMACJI:   Zmiana wersji PHP na serwerze

  UWAGA! Zmiana wersji PHP wykonywana jest dla całego serwera, a więc wszystkich stron, które się na nim znajdują. Przed wykonaniem zmiany upewnij się, że wszystkie strony, które na tym serwerze posiadasz, będą kompatybilne z ustawianą przez Ciebie wersją PHP, lub też dokonaj ich właściwej aktualizacji. Późniejszy powrót do wcześniej ustawionej wersji PHP nie gwarantuje powrotu do prawidłowego działania stron.

 3. Konfiguracja Node.js - możesz tutaj zmienić globalne ustawienie wersji Node.js obsługiwanej na serwerze. Zmiana ta spowoduje również zmianę, odpowiednich dla danej wersji interpretera, dostępnych frameworków.

 4. Ustawienia serwera WWW – w tym miejscu możesz włączyć lub wyłączyć indeksowanie katalogów. Jeśli indeksowanie będzie wyłączone, a w katalogu, na który kieruje domena, nie będzie plików index, przeglądarka wyświetli błąd 403. Przy włączonym indeksowaniu i braku plików index w katalogu, przeglądarka wyświetli listę katalogów i plików w tej lokalizacji.
 5. Web Application Firewall (WAF) – jest dedykowanym systemem ochrony najpopularniejszych aplikacji internetowych. Domyślnie włączona jest Ochrona standardowa. Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć poszczególne opcje ochrony, zaznacz właściwy checkbox i kliknij poniżej przycisk Zapisz.
Table of Contents