Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Historia operacji dotyczących Kopii zapasowych danych

Historia operacji dostępna z menu BACKUP w CloudHosting Panel pozwala Ci zweryfikować, jakie czynności były wykonywane jeżeli chodzi o Twoje Kopie zapasowe danych. Ujęte są tu zdarzenia związane z zarządzaniem usługą, w tym tworzeniem i modyfikacją harmonogramu, tworzeniem i usuwaniem określonych kopii zapasowych czy zmianą terminu ich przechowywania. Aby wyświetlić zestawienie wykonanych operacji, zaloguj się do CloudHosting Panel i z menu BACKUP wybierz Historia operacji.

backup menu historia operacji

Pierwsza kolumna zestawienia informuje o dacie określonej czynności. Druga kolumna opisana jako Zdarzenie zawiera informacje o rodzaju czynności. Może być to na przykład utworzenie kopii (z harmonogramu lub na żądanie), usunięcie kopii (ręczne lub automatyczne w chwili upływu czasu jej przechowywania), a także przywrócenie danych z kopii. Jeżeli określone zdarzenie dotyczy utworzenia nowej kopii zapasowej (dowolnego typu danych), w trzeciej kolumnie możesz sprawdzić zajętość dyskową powiązaną z tą czynnością.

backup historia operacji ogolny

Wywołując Historię operacji w momencie wykonywania lub przywracania kopii zapasowej, powyżej listy zobaczysz komunikat o tym, jaka czynność jest aktualnie realizowana. Będzie mu towarzyszył pasek postępu jej realizacji.

backup historia operacji trwa wykonywanie kopii

Table of Contents