Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Domena 10 zł Wyszukaj

Co to jest konto nadpłat?

Konto nadpłat przechowuje nadwyżkę po wcześniej opłaconych usługach lub też wykonaniu wpłat niesprecyzowanych czy też niepełnych, które nie zostały rozliczone na poczet usług. Możliwe jest również samodzielne uzupełnienie konta nadpłat, co umożliwi natychmiastowe opłacenie zamówionej lub przedłużanej usługi. Płatność taką należy wykonać samodzielnie lub przesłać zlecenie jej wykonania na kontakt@nazwa.pl z kontaktowego adresu e-mail zdefiniowanego w Panelu Klienta.

Aby zweryfikować, czy w danym Panelu Klienta znajdują się środki na koncie nadpłat, należy się do niego zalogować, a następnie przejść do zakładki Faktury i płatnościhistoria rozliczeń (1). Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na karcie Podsumowanie (2).

Jeśli w danym Panelu będą znajdowały się środki na koncie nadpłat, ich kwotę zobaczysz w wierszu Nadpłata do wykorzystania (3) oraz poniżej tabeli, przy informacji Twoje nadpłaty (4). Będą również widoczne przyciski PRZEKAŻ DO ZWROTUOPŁAĆ (5). Jeśli konto nadpłat będzie puste, kwota przy informacjach o nadpłatach będzie wynosiła 0,00 zł, a dodatkowe przyciski poniżej tabeli nie będą widoczne.

 

Jak wycofać środki z konta nadpłat?

Jeśli posiadasz środki zgromadzone na koncie nadpłat, możesz je w każdej chwili wypłacić na wskazane przez siebie konto bankowe. W tym celu, zaloguj się do Panelu Klienta i przejdź do zakładki Faktury i płatności → historia rozliczeń. Na karcie Podsumowanie kliknij przycisk PRZEKAŻ DO ZWROTU, widoczny poniżej tabeli z informacjami o zgromadzonych środkach.

Wyświetlony zostanie formularz Przekazania nadpłaconych środków do zwrotu. Wypełnij dane rachunku bankowego, wpisz jego nr oraz kwotę, jaka ma zostać zwrócona, a następnie kliknij poniżej przycisk ZATWIERDŹ.

 

Jak opłacać usługi poprzez konto nadpłat?

Zgromadzone na koncie nadpłat środki mogą zostać wykorzystane również do płatności za zamówione lub przedłużane usługi. Aby z nich skorzystać zaloguj się do Panelu Klienta i przejdź do zakładki Faktury i płatnościdokumenty i płatności, zaznacz proformę, za którą płatność ma zostać wykonana, i kliknij poniżej przycisk OPŁAĆ. Możesz również przejść do zakładki Faktury i płatnościopłać usługi.

W obu przypadkach, zaznacz checkbox przy tych usługach, za które chcesz wykonać płatność, a w sekcji FORMY PŁATNOŚCI odnajdź opcję Środki zgromadzone w nazwa.pl i kliknij widoczny przycisk (1).

platnosci srodki w nadplatach

Jeśli środki zgromadzone w nadpłatach są wystarczające do dokonania płatności, potwierdź dyspozycję. Jeśli środki na koncie nadpłat są w wysokości niższej, niż kwota do zapłaty za usługę, opłać różnicę pomiędzy kwotą łączną, a tą na koncie nadpłat, dokonując jej przelewem bankowym, a w tytule wpłaty koniecznie dopisz + nadpłata.

 

Jak uzupełnić konto nadpłat?

Jeśli chcesz samodzielnie uzupełnić konto nadpłat na poczet przyszłych należności, zaloguj się do Panelu Klienta i przejdź do zakładki Faktury i płatnościuzupełnij konto nadpłat (1). Wpisz kwotę (2) jaką chcesz wpłacić, a następnie wybierz właściwą formę płatności i kliknij przycisk w odpowiedniej sekcji. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi informacjami, zależnymi od wybranej formy płatności.

 

Table of Contents