Promocja: pl – od 5 zł | eu – od 5 zł | com – od 20 zł

Zarządzanie użytkownikami baz danych

Mianem użytkownika bazy danych określa się specjalne dane dostępowe, które pozwalają na realizowanie funkcji na naszej bazie. Każdy użytkownik bazy danych posiada takie same uprawnienia do wykonywania funkcji. Uprawnień tych nie można zmienić. Użytkownik ma swoją nazwę oraz przypisane do niej hasło. Skorzystanie z nazwy użytkownika bazy danych oraz przypisanego do niego hasła, pozwala na zalogowanie się do panelu zarządzania bazami danych (phpMyAdmin oraz phpPgAdmin), a także służy do nawiązywania połączenia z aplikacji tworzącej stronę WWW do wybranej bazy.

Podstawowy użytkownik bazy danych kreowany jest automatycznie wraz z jej utworzeniem. Ma on nazwę taką samą, jak nazwa bazy danych, a składa się ona z: początku identyfikatora serwera, znaku podkreślenia i nazwy wpisanej przy tworzeniu bazy. Na przykład, jeśli na serwerze o identyfikatorze server12345.nazwa.pl utworzona zostanie baza danych o nazwie test, to nazwą użytkownika bazy będzie server12345_test.

Użytkownikami baz danych zarządzać można w panelu Active.admin serwera, po przejściu do edycji konkretnej bazy. Aby to wykonać, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz identyfikator posiadanego serwera w polu Nazwa użytkownika oraz, ustalone przez siebie w Panelu Klienta, hasło do usługi (2). Po uzupełnieniu danych, kliknij przycisk Zaloguj (3).

Po zalogowaniu, przejdź do zakładki Bazy danychWykaz baz danych (1) i kliknij w nazwę tej, której użytkownikami chcesz zarządzać (2).

Wyświetlone zostaną szczegóły bazy danych, wraz z listą przypisanych jej użytkowników.

  1. Aby dodać nowego użytkownika, kliknij, widoczny poniżej listy, przycisk Dodaj użytkownika (1).

    Wyświetlony zostanie formularz, w którym należy wpisać nazwę nowego użytkownika (1), poprzedzoną automatycznie wpisanym początkiem identyfikatora serwera, a także, dwukrotnie, hasło (2). Zalecane jest ustawienie silnego hasła, które charakteryzuje się długością przynajmniej 8 znaków (im dłuższe, tym lepiej), wśród których powinny się znaleźć małe oraz wielkie litery, znaki specjalne i cyfry, bez polskich liter. Silne hasło nie powinno zawierać popularnych wyrazów, imion czy też nazw własnych. Po wprowadzeniu danych, kliknij przycisk Zapisz (3).

    WAŻNE! Ponieważ w nazwie użytkownika bazy danych pojawia się początek identyfikatora serwera, nie można utworzyć takich samych nazw użytkownika dla kilku baz danych. Przykładowo, jeśli dla jednej bazy utworzony został użytkownik o nazwie _admin, nie będzie można dodać takiej nazwy dla użytkownika w innej.

  2. W celu usunięcia zbędnego użytkownika bazy danych, zaznacz go na liście użytkowników (1) i kliknij powyżej odnośnik usuń (2).

    Wyświetlone zostanie okno dialogowe, na którym należy nacisnąć przycisk Ok (1), aby wybrany użytkownik został usunięty.

    UWAGA! Jeśli zostanie usunięty główny użytkownik bazy danych, nie będzie możliwości wykonania jej kopii. Również w plikach źródłowych strony, w których aplikacje tworzą powiązanie dostępu do bazy, automatycznie wpisywane są dane głównego użytkownika. Usunięcie go, spowoduje błąd połączenia strony z bazą danych.

Table of Contents