Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Harmonogramy zadań (CRON)

Harmonogram zadań wykonywanych cyklicznie przez serwer (tzw. CRON) to usługa pozwalająca na automatyczne uruchamianie skryptów wykonujących określone czynności na serwerze, jak np. czyszczenie katalogów sesji, operacje porządkowania baz danych czy też inne działania administracyjne.

W harmonogramie zadań nie wolno jednak uruchamiać następujących typów programów:

 • aplikacji, które pozostają przez dłuższy czas w pamięci operacyjnej systemu;
 • aplikacji będących deamonami, czyli niezależnymi programami funkcyjnymi w systemie;
 • programów, które w sposób znaczący mogą wpłynąć na zwiększenie obciążenia serwera, np. serwery aplikacji java itp.

W przypadku naruszenia powyższych zasad nazwa.pl może zablokować uruchomienie danej komendy bez uprzedniego powiadomienia. Standardowy limit czasu na wykonanie zadania w cron wynosi maksymalnie 3 minuty.

Aby wyświetlić listę aktualnie skonfigurowanych zadań CRON, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz identyfikator serwera oraz jego hasło (2), następnie kliknij przycisk Zaloguj się (3).

CloudHosting Panel logowanie

Jeżeli aktywowałeś zabezpieczenie 2FA dla CloudHosting Panel, wpisz kod wygenerowany w Google Authenticator i Zaloguj się (Sprawdź: Jak skonfigurować zabezpieczenie 2FA dla CloudHosting Panel?).

WIĘCEJ INFORMACJI:Jak ustalić właściwy CloudHosting Panel?

Po zalogowaniu z zakładki USTAWIENIA wybierz opcję Harmonogram CRON (1).

CloudHosting Panel menu ustawienia cron

Lista harmonogramu zawiera informacje, takie jak:

 • Opisowa nazwa zadania, po której można odnaleźć właściwe zadanie.
 • Harmonogram, czyli informacja o tym, jak często dany skrypt będzie wykonywany.

CloudHosting Panel ustawienia cron wykaz

Aby utworzyć nowe zadanie w Harmonogramie CRON, wybierz zakładkę USTAWIENIA i kliknij opcję Harmonogram CRON. Następnie kliknij przycisk Dodaj zadanie harmonogramu (1) znajdujący się powyżej wykazu zadań.

CloudHosting Panel ustawienia cron wykaz dodaj zadanie

Wyświetlony zostanie formularz dodawania nowego zadania. W pierwszej jego części należy wypełnić pola:

 • Opisowa nazwa zadania (1) – dodaj krótką nazwę zadania (do 100 znaków), która pozwoli na łatwe zidentyfikowanie właściwego zadania na liście.
 • Uruchamiane polecenie (2) – na początku wpisz interpreter wykonanego polecenia (php, perl), a następnie po spacji umieść pełną ścieżkę dostępu do uruchamianego skryptu, np. /home/identyfikator_serwera/ftp/podkatalog/nazwa_skryptu.php. Możesz również kliknąć ikonę folderu po prawej stronie i wybrać właściwy skrypt z listy.
 • Prześlij wynik działania na adres e-mail (3) – zdefiniuj adres e-mail, na który wysyłany będzie raport z wykonania zadania.

CloudHosting panel ustawienia cron dodaj zadanie polecenie

W drugiej części formularza znajdują się pola do ustalenia, jak często wprowadzona komenda ma być uruchamiana. Ustawić można dane miesiące, dni miesiąca, dni tygodnia, a także godzinę – pełną lub z dokładnością co do 5 minut.

CloudHosting Panel ustawienia cron dodaj zadanie daty

Po poprawnym skonfigurowaniu zadania naciśnij przycisk Zapisz, aby zostało ono dodane do listy i uruchomione we wskazanym terminie.

WAŻNE! Z uwagi na to, że po naciśnięciu ikony folderu, przy opcji Uruchamiane polecenie, wyświetlana jest lista wszystkich katalogów i plików na serwerze, może służyć również do szybkiego sprawdzenia, czy na serwerze znajduje się konkretny plik lub katalog bez konieczności logowania do FTP serwera.

Jeśli chcesz zmienić ustawienia istniejącego zadania, np. edytować nazwę, zmienić adres e-mail do powiadomień lub zmodyfikować częstotliwość powtarzania, kliknij na nazwę danego zadania (1) i wprowadź zmiany w formularzu modyfikacji zadania harmonogramu, zatwierdzając je poprzez naciśnięcie Zapisz.

CloudHosting Panel ustawienia cron wykaz kliknij

Aby wykonać dodatkowe czynności dla zdefiniowanego już zadania, zaznacz checkbox przy jego nazwie (1) na liście harmonogramu, a następnie kliknij właściwy odnośnik poniżej (2):

 • blokuj – naciśnij, aby wyłączyć zadanie. Jego nazwa na liście zostanie wyszarzona, a obok niej znajdzie się ikona kłódki.
 • odblokuj – naciśnij, aby ponownie aktywować wcześniej wyłączone zadanie.
 • usuń – naciśnij, jeśli chcesz całkowicie usunąć zadanie z listy.

CloudHosting Panel ustawienia cron wykaz blokuj odblokuj usun

Po kliknięciu każdego z odnośników wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o potwierdzenie wykonania operacji. Zatwierdź ją, klikając przycisk właściwy dla wybranej operacji, tzn. Blokuj, Odblokuj lub Usuń.

CloudHosting Panel potwierdzenie usuniecia zadania cron

Table of Contents