Promocja: pl – od 4,99 zł | eu – od 4,99 zł | com – od 20 zł

Harmonogramy zadań (CRON)

Harmonogram zadań wykonywanych cyklicznie przez serwer (tzw. cron) to usługa pozwalająca na automatyczne uruchamianie skryptów wykonujących określone czynności na serwerze, jak np. czyszczenie katalogów sesji, operacje porządkowania baz danych czy też inne działania administracyjne.

W harmonogramie zadań nie wolno jednak uruchamiać następujących typów programów:

 • aplikacji, które pozostają przez dłuższy czas w pamięci operacyjnej systemu;
 • aplikacji będących deamon’ami, czyli niezależnymi programami funkcyjnymi w systemie;
 • programów, które w sposób znaczący mogą wpłynąć na zwiększenie obciążenia serwera, np. serwery aplikacji java itp.

W przypadku naruszenia powyższych zasad, nazwa.pl może zablokować uruchomienie danej komendy bez uprzedniego powiadomienia. Standardowy limit czasu na wykonanie zadania w cron wynosi maksymalnie 3 minuty.

Aby wyświetlić listę aktualnie skonfigurowanych zadań cron, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz identyfikator posiadanego serwera w polu Nazwa użytkownika oraz, ustalone przez siebie w Panelu Klienta, hasło do usługi (2). Po uzupełnieniu danych, kliknij przycisk Zaloguj (3).

Po zalogowaniu, z zakładki Ustawienia wybierz opcję Harmonogram zadań.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak ustalić właściwy panel Active.admin?

Lista harmonogramu zawiera informacje takie jak:

 • Opisowa nazwa zadania, po której można odnaleźć właściwe zadanie;
 • Harmonogram, czyli informacja o tym, jak często dany skrypt będzie wykonywany;
 • Wynik przesyłany do, informacja, na jaki adres e-mail przesyłane będzie powiadomienie po wykonaniu skryptu.

Jeśli chcesz zmienić ustawienia istniejącego zadania, np. edytować nazwę, zmienić adres e-mail do powiadomień lub zmodyfikować częstotliwość powtarzania, kliknij na nazwę danego zadania i wprowadź zmiany w formularzu Edycji zadania harmonogramu, zatwierdzając je poprzez naciśnięcie Zapisz.

Aby wykonać dodatkowe czynności dla zdefiniowanego już zadania, zaznacz checkbox przy jego nazwie, na liście harmonogramu, a następnie naciśnij właściwy odnośnik powyżej:

 • blokuj – naciśnij, aby wyłączyć zadanie; po zatwierdzeniu chęci wyłączenia zadania; jego nazwa na liście zostanie wyszarzona, a obok niej znajdzie się ikona kłódki;
 • odblokuj – naciśnij, aby ponownie aktywować wcześniej wyłączone zadanie;
 • usuń – naciśnij, jeśli chcesz całkowicie usunąć zadanie z listy.

Aby utworzyć nowe zadanie w panelu Active.admin:

 • wybierz zakładkę Ustawienia i kliknij na opcję Dodaj zadanie harmonogramu lub
 • na liście zadań harmonogramu kliknij w prawym górnym rogu odnośnik dodaj nowe zadanie

Wyświetlone zostaną zasady określania harmonogramu zadań. Zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk Akceptuję.

Po zaakceptowaniu zasad, pojawi się formularz dodawania nowego zadania.

Wypełnij go zgodnie ze wskazaniami:

 • Opisowa nazwa zadania – dodaj krótką nazwę zadania (do 100 znaków), która pozwoli na łatwe zidentyfikowanie właściwego zadania na liście;
 • Interpreter – wybierz, czy zadanie będzie skryptem PHP, czy też zadaniem Perl lub powłoki systemowej bash;
 • Uruchamiane polecenie – wpisz komendę, czyli pełną ścieżkę dostępu do uruchamianego skryptu, przykładowo /home/identyfikator_serwera/ftp/podkatalog/nazwa_skryptu.php, lub też kliknij w ikonę folderu po prawej stronie i wybierz właściwy skrypt z listy;
 • Prześlij wynik działania na adres e-mail – zdefiniuj adres e-mail, na jaki będzie wysyłany raport z wykonania zadania.

Poniżej znajdują się pola do ustalenia, jak często wprowadzona komenda ma być uruchamiana. Ustawić można dane miesiące, dni tygodnia/dni miesiąca, a także godzinę – pełną, lub z dokładnością co do 10 minut.

Jeśli skrypt ma być wykonywany przez cały rok, każdego dnia, o każdej godzinie i co 10 minut, należy zaznaczyć opcje:

 • W każdym miesiącu;
 • Codziennie;
 • O każdej godzinie;
 • Co 10 minut.

Po poprawnym skonfigurowaniu zadania, naciśnij przycisk Zapisz, aby zostało ono dodane do listy i uruchomione we wskazanym terminie. Z uwagi na to, że po naciśnięciu ikony folderu, przy opcji Uruchamiane polecenie, wyświetlana jest lista wszystkich katalogów i plików na serwerze, może służyć również do szybkiego sprawdzenia czy na serwerze znajduje się konkretny plik lub katalog, bez konieczności logowania do FTP serwera.

Table of Contents