Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Modyfikacja harmonogramu wykonywania Kopii zapasowej danych

Harmonogram wykonywania kopii zapasowych pozwala na automatyzację procesu tworzenia backupów. Dzięki niemu możesz zdecydować, kiedy określona kopia zapasowa zostanie wykonana, a także przez ile dni dane z niej będzie można przywrócić na hostingu. Możesz wpisać wartość określającą liczbę dni od 1 do 999. Aby zmodyfikować ustawienia harmonogramu, zaloguj się do CloudHosting Panel i z menu BACKUP wybierz Harmonogram kopii.

backup menu harmonogram kopii

Prezentowany wykaz podzielony jest na trzy sekcje, a przy każdej z nich dostępny jest przycisk Zarządzaj harmonogramem. Kliknij ten przycisk, aby zmodyfikować ustawienia w obrębie wybranego typu danych.

 

Modyfikacja harmonogramu wykonywania kopii zapasowych baz danych

Jeżeli chcesz zmienić ustawienia harmonogramu wykonywania kopii zapasowych baz danych, kliknij przycisk Zarządzaj harmonogramem (1) widoczny w sekcji Bazy danych.

backup harmonogram zarzadzaj bazy danych

Kopie baz danych możesz wykonywać co godzinę. Zaznacz pola checkbox (1) przy tych przedziałach godzinowych, w których chcesz, aby kopia była zapisywana. Następnie wpisz liczbę dni (2), przez które ma być ona przechowywana. Jeśli chcesz otrzymać powiadomienie w przypadku niepowodzenia wykonania backupu, wpisz swój adres e-mail (3). Jeśli pozostawisz to pole puste, powiadomienie nie zostanie przesłane. Po uzupełnieniu formularza zapisz (4) ustawienia.

backup harmonogram modyfikacja baz danych

Jeżeli chcesz wyłączyć całkowicie wykonywanie automatycznych kopii baz danych, odznacz pola checkbox przy wszystkich wcześniej wybranych przedziałach godzinowych i kliknij Zapisz.

 

Modyfikacja harmonogramu wykonywania kopii zapasowych plików strony WWW i poczty e-mail

Chcąc zmienić ustawienia harmonogramu wykonywania kopii plików strony WWW lub zawartości kont e-mail, kliknij odpowiednio przycisk Zarządzaj harmonogramem (1) widoczny w sekcji Pliki stron WWW lub przycisk Zarządzaj harmonogramem (2) w sekcji Poczta e-mail. W obu przypadkach wyświetlony zostanie identyczny formularz ustawień.

backup harmonogram zarzadzaj pliki i poczta

Automatyczne kopia bezpieczeństwa plików strony WWW oraz kont e-mail mogą być wykonywane raz na dobę, w każdym kolejnym dniu tygodnia. Zaznacz pola checkbox przy nazwach dni (1), a następnie wpisz (2), przez jaki czas kopia z danego dnia ma być przechowana. Jeśli chcesz otrzymać powiadomienie w przypadku niepowodzenia wykonania backupu, wpisz swój adres e-mail (3). Jeżeli pozostawisz pole puste, powiadomienie nie zostanie przesłane. Zapisz (4) skonfigurowane ustawienia.

backup harmonogram modyfikacja pliki stron

Aby wyłączyć wykonywanie automatycznych kopii plików strony WWW lub poczty e-mail, odznacz wszystkie pola checkbox przy dniach tygodnia w poszczególnych formularzach i zapisz ustawienia.

Table of Contents