Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Konfiguracja The Bat!

The Bat to zaawansowany klient poczty e‑mail, który jest rozwijany od 1997 roku. Program zawiera wiele dodatkowych funkcji, jak np. skaner antywirusowy, edytor HTML oraz rozbudowane narzędzie do filtrowania poczty. Jest on dostępny do pobrania pod adresem https://www.ritlabs.com/en/products/thebat/download.php

W tym poradniku, dowiesz się, jak dodać nową skrzynkę e‑mail do programu oraz jak edytować ustawienia działającego konta e‑mail.

 1. Po uruchomieniu programu The Bat pojawi się okno Tworzenie nowego konta.
 2. Teraz należy uzupełnić krótki formularz.
  • W polach Nazwa użytkownikaE‑mail wpisz adres e‑mail założony w panelu administracyjnym CloudHosting Panel, dla którego konfigurowany jest program, np. biuro@nazwadomeny.pl.
  • W polu Hasło podaj kod dostępowy do konta e-mail.
  • W polu Rodzaj protokołu wybierz opcję IMAP lub POP.

 3. Kolejne okno zawiera ustawienia poczty przychodzącej.
  • Aby odebrać swoją pocztę, użyj: wybierz rekomendowaną opcję IMAP – Internet Mail Access Protocol v4 lub POP – Post Office Protocol v3.

   WIĘCEJ INFORMACJI:Jaki rodzaj serwera poczty przychodzącej wybrać (IMAP czy POP3)?

  • W polu Adres serwera wpisz identyfikator usługi, posiadanej w nazwa.pl, na której założone zostało konto e‑mail. Możesz go sprawdzić po zalogowaniu do CloudHosting Panel (jest on wymieniony na samej górze strony). Przykładowy identyfikator usługi ma postać: server123456.nazwa.pl.

   WIĘCEJ INFORMACJI:Podstawowe parametry do konfiguracji programów pocztowych

  • Rodzaj połączenia: wybierz opcję Bezpieczne na wydzielonym porcie (TLS).
  • Port: wpisz wartość 993.
  • Nazwa użytkownika: wpisz założony w panelu administracyjnym CloudHosting Panel adres e-mail, dla którego konfigurowany jest program , np. biuro@nazwadomeny.pl.
  • Hasło: wpisz hasło do konta e-mail, zgodnie z ustawieniami jakie zostały wprowadzone przy jego tworzeniu w CloudHosting Panel.
  • Po uzupełnieniu danych, kliknij przycisk Dalej.

 4. Pojawi się formularz ustawień poczty wychodzącej.
  • Adres serwera wysyłkowego (SMTP): wpisz identyfikator usługi, jaką posiadasz w nazwa.pl, na której założone zostało konto e-mail. Możesz go sprawdzić po zalogowaniu do CloudHosting Panel (jest on wymieniony na samej górze strony). Przykładowy identyfikator usługi ma postać: server123456.nazwa.pl
  • Rodzaj połączenia: wybierz opcję Bezpieczne na wydzielonym porcie (TLS),
  • Port: wpisujemy wartość 465
  • Wybierz opcję Serwer SMTP wymaga autoryzacji przy wysyłce poczty
  • Po uzupełnieniu danych, kliknij przycisk Dalej.

 5. Pojawi się formularz szczegółów konta w programie.
  • Nazwa użytkownika: dowolna nazwa dodanego konta, np. „Jan Kowalski” lub „Firma Sp. z o. o.”
  • Nazwa konta: wpisz nazwę konta wyświetlaną w programie The Bat
  • Folder macierzysty: pozostaw domyślny.

Po uzupełnieniu formularza, aby zakończyć konfigurację programu Poczta, kliknij przycisk Zakończ. Program wykona próbne połączenie z kontem e‑mail i zapisze wprowadzone ustawienia.

WAŻNE! Jeśli przy logowaniu do konta pojawi się ostrzeżenie dotyczące Nieznanego certyfikatu wystawcy, należy kliknąć przycisk Dodaj do zaufanych (1). Dzięki temu przy kolejnym starcie programu certyfikat poczty zostanie prawidłowo rozpoznany, a połączenie będzie szyfrowane.

the bat akceptacja certyfikatu

 

Zmiana ustawień skrzynki
 1. W dowolnym momencie można dokonać edycji ustawień skrzynki skonfigurowanej w programie The Bat. W tym celu w głównym oknie programu, w lewym dolnym rogu, należy kliknąć przycisk z nazwą skrzynki, a następnie wybrać Właściwości.
 2. Pojawi się okno ustawień skrzynki. Wybierz na liście po lewej stronie opcję Ogólne (1). W polach Nadawca i Adres email znajduje się pełny adres e‑mail dodanej poczty.
 3. W zakładce Serwery (1) możesz zweryfikować ustawienia serwera przychodzącego i wychodzącego.
  • W polach Serwer znajduje się identyfikator serwera, na którym jest założone konto np. server123456.nazwa.pl.
  • Opcja Połączenie powinna być ustawiona na Bezpieczne na specjalnym porcie (TLS).
  • W przypadku protokołu SMTP Port powinien być ustawiony na 465.
  • W części Odbiór poczty (POP/IMAP), UżytkownikHasło to dane, których używasz przy logowaniu na stronie poczta.nazwa.pl.
  • W przypadku protokołu IMAP, Port powinien być ustawiony na 993.

 4. W przypadku konta dodanego jako IMAP, aby struktura folderów na koncie została prawidłowo pobrana, należy ustawić właściwy folder główny. W zakładce Zarządzanie pocztą (1) odnajdź opcję Folder główny i w pustym polu (2) wpisz INBOX. Słowo INBOX. należy napisać wielkimi literami oraz umieść znak kropki na jego końcu. Pozwoli to na synchronizację konta z serwerem.

  the bat inbox

Table of Contents