Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Domena 10 zł Wyszukaj

Tworzenie i wysyłanie nowej wiadomości

Jak utworzyć nową wiadomość e-mail?

W celu utworzenia nowej wiadomości, kliknij ikonę Napisz (1), widoczną w lewym górnym rogu aplikacji Cloud Mail.

Po jej wybraniu, w nowej karcie przeglądarki, pojawi się formularz, pozwalający na zredagowanie treści Twojej wiadomości oraz uzupełnienie danych, niezbędnych do jej wysłania (wymagane minimum to adres e-mail odbiorcy).

Po zredagowaniu wiadomości, a także po wpisaniu adresu odbiorcy (lub odbiorców) oraz tematu, kliknij przycisk Wyślij (1), który znajduje się w lewym górnym rogu formularza. Twoja wiadomość zostanie od razu wysłana. Nie ma możliwości ustawienia opóźnienia wysłania wiadomości.

W tym samym miejscu formularza, gdzie widoczny jest przycisk Wyślij, znajdują się również 3 inne przyciski, mające następujące funkcje:

  • Zapisz (2) – służy do zapisania redagowanej wiadomości w folderze Kopie robocze
  • Pisownia (3) – pozwala sprawdzić poprawność pisowni wpisywanej treści, zgodnie z zasadami jednego ze słowników, który wybrać możesz po naciśnięciu ikony strzałki w dół (4), widocznej przy przycisku Pisownia
  • Załącz (5) – pozwala na dodanie załącznika do wysyłanej wiadomości; możesz zaznaczyć jeden lub wiele plików, w celu ich dodania.

Maksymalny rozmiar wiadomości wysyłanej poprzez Cloud Mail to 100 MB. Na rozmiar wiadomości składa się jej treść, nagłówki oraz załączniki.

W celu dodania adresu odbiorcy wiadomości z książki adresowej lub automatycznie zbieranych adresów, naciśnij ikonę Dodaj kontakt (1), widoczną po prawej stronie, w polu Do. W tym samym miejscu znajduje się również opcja Dodaj odbiorcę (2) ze znakiem +.

Opcja Dodaj odbiorcę służy do dołączenia dodatkowego adresata, jako: Kopia (1) (odpowiednik DW), Ukryta kopia (2) (odpowiednik UDW) oraz Odpowiedź do (3).

WAŻNE! Jeśli chcesz, aby wszystkie adresy e-mail odbiorców wiadomości były dla nich niewidoczne, wpisz je w polu Ukryta kopia, a pole Do pozostaw puste.

 

Jak dodać lub zmienić podpis (stopkę)?

Jeśli chcesz dodać do wysyłanej wiadomości podpis lub zmienić podpis domyślny, wybierz go z listy rozwijanej (1) znajdującej się pod oknem tworzonej wiadomości. Lista z wyborem podpisu nie będzie widoczna, jeśli w ustawieniach Cloud Mail nie dodano żadnego podpisu.


 

Jak zmienić adres nadawcy wiadomości?

Jeśli do swojego konta e-mail utworzyłeś alias (Sprawdź: Jak dodać alias i przekierowanie poczty?), możesz go użyć jako adres nadawcy wiadomości. W tym celu kliknij w pole przy opcji Od i wybierz z listy adres aliasu (1).


 

Jak zmienić priorytet wysyłanej wiadomości e-mail?

Aby zmienić priorytet normalny, kliknij listę rozwijaną (1) poniżej okna tworzonej wiadomości i wskaż wybraną opcję.


 

Jak włączyć potwierdzenie dostarczenia wiadomości?

Aby zażądać potwierdzenia dostarczenia wysyłanej wiadomości, kliknij listę rozwijaną (1) poniżej okna tworzonej wiadomości i wybierz opcję Wymagaj.

 

Dodatkowe ustawienia wysyłanych wiadomości

Aplikacja Cloud Mail posiada możliwość ustawienia wielu opcji dotyczących tworzenia nowych wiadomości. Aby do nich przejść, kliknij ikonę Ustawienia, w prawym górnym rogu strony, a następnie wybierz PreferencjeTworzenie wiadomości. Opcje te są podzielone na 3 główne sekcje.

1. Opcje główne

Możesz tu skonfigurować, m.in. format wysyłanych wiadomości, czcionkę domyślą dla formatu HTML, włączyć żądanie potwierdzenia odbioru czy też statusu dostarczenia wiadomości, jak również uruchomić automatyczne przypomnienie o niedodanym załączniku.

2. Opcje podpisów

Tu znajdziesz dodatkowe opcje dotyczące załączania podpisów (Sprawdź: Dodawanie podpisu do wysyłanych wiadomości e‑mail).

3. Opcje sprawdzania pisowni

W tym miejscu możesz włączyć opcje sprawdzania pisowni.

Po wprowadzeniu odpowiednich zmian, naciśnij przycisk Zapisz, aby zostały one zapamiętane w programie.

Table of Contents