Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Jak sprawdzić port połączenia SSH w systemie Linux?

Domyślnym portem, który służy do połączeń przez SSH z serwerem VPS, jest port 22. W przypadku, gdy nie ma pewności, jaki port został ustawiony w konfiguracji serwera, a połączenie z SSH na porcie 22 zgłasza błąd (np. Connection timout), powinieneś w pierwszej kolejności dokonać weryfikacji, jak w tym zakresie jest skonfigurowany Twój system operacyjny.

W tym celu zaloguj się do VPS Panel, który dostępny jest pod adresem https://vps.nazwa.pl. Po zalogowaniu wyświetlona zostanie lista aktywnych instancji. Kliknij przycisk KONSOLA (1), widoczny w kolumnie Czynności, przy właściwej instancji.

vps nazwa.pl konsola instancji

Kolejno zaloguj się do serwera wpisując, login jako nazwę użytkownika root, a jako hasło - hasło dla tego konta.

vps nazwa.pl logowanie root

Po zalogowaniu, otwórz plik konfiguracyjny SSH za pomogą edytora tekstowego, używając polecenia:

nano /etc/ssh/sshd_config

vps linux ssh port

W wyświetlonej zawartości pliku odnajdź wiersz z widoczną informacją Port 22 (1). Zgodnie z tym wskazaniem, dla połączeń SSH otwarty jest port 22.

vps linux ssh port sprawdzenie

Po weryfikacji numeru portu, naciśnij na klawiaturze CTRL + X, aby wyjść z edytora tekstowego.

 

Innym sposobem na zweryfikowanie numeru portu jest użycie komendy netstat, z odpowiednimi parametrami. Składnia polecenia będzie następująca:

netstat -tpln | egrep '(Proto|ssh)'

Numer portu widoczny będzie w kolumnie Local Address, po znaku ":". W naszym przypadku (przykład poniżej) jest to port 22.

vps linux ssh port netstat

Table of Contents