Promocja: pl – od 4,99 zł | eu – od 4,99 zł | com – od 20 zł

Repozytoria Git i SVN

Repozytoria w nazwa.pl

Na serwerach hostingowych w nazwa.pl istnieje możliwość utworzenia dowolnej liczby niezależnych od siebie repozytoriów. Pozwolą one na koordynację prac nad jednym projektem przez wiele osób.

Dodanie, modyfikacja, czy też usunięcie repozytorium możliwe jest w panelu Active.admin posiadanego serwera. W tym celu, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz identyfikator posiadanego serwera w polu Nazwa użytkownika oraz, ustalone przez siebie w Panelu Klienta, hasło do usługi (2). Po uzupełnieniu danych, kliknij przycisk Zaloguj (3).

Po zalogowaniu, przejdź do zakładki Ustawienia i wybierz zakładkę Repozytoria.

Wyświetlona zostanie lista dodanych repozytoriów. Aby dołączyć nowe, kliknij w odnośnik Dodaj, widoczny w sekcji, przy właściwym rodzaju repozytorium.

Dostępne są dwa rodzaje repozytoriów, SVNGIT.

 1. Repozytorium SVN (Subversion) – polecane w przypadku, gdy użytkownicy pracują lokalnie na systemie Windows.
  • Scentralizowany system kontroli rewizji.

  • Dobry wybór, w przypadku pracy wielu użytkowników z pojedynczym repozytorium znajdującym się na serwerze.

  • Opiera się na linearnej historii zmian.

  • Po dodaniu, domyślnie dostępne pod adresem:

   svn.identyfikator_serwera.nazwa.pl/nazwa_repozytorium lub

   svnweb.identyfikator_serwera.nazwa.pl/nazwa_repozytorium – wersja web.

 2. Repozytorium GIT – polecane w przypadku wielu źródeł, a także lokalnej pracy z systemami Linux.
  • Rozbudowany system kontroli wersji.

  • Umożliwia każdemu użytkownikowi tworzenie odrębnych repozytoriów.

  • Wspiera pracę online i offline.

  • Po dodaniu, domyślnie dostępne pod adresem:

   git.identyfikator_serwera.nazwa.pl/nazwa_repozytorium lub

   gitweb.identyfikator_serwera.nazwa.pl/nazwa_repozytorium - wersja web.

Po kliknięciu odnośnika Dodaj, widocznego przy właściwym repozytorium, wyświetlony zostanie formularz jego dodawania.

 • Wpisz Nazwę repozytorium (maksymalnie 16 znaków, litery a-z, cyfry 0-9; kropki, myślniki lub podkreślenia możliwe do ustawienia poza pierwszym znakiem);
 • Wybierz Użytkowników lub Grupy użytkowników, które będą miały dostęp do repozytorium i nadaj im prawa dostępu: Prawo odczytu (czyli R), Prawo odczytu i zapisu (RW) lub Brak praw.
 • Prawa użytkownika mają pierwszeństwo przed prawami grupy, do której on należy.
 • Widoczni są UżytkownicyGrupy dodani wcześniej w ramach serwera – dowiedz się więcej na temat ich dodawania (Sprawdź: Katalogi zabezpieczone hasłem).
 • Aby dodać nowych uczestników zadania, kliknij właściwy odnośnik Dodaj użytkownika lub Dodaj grupę.
 • Po uzupełnieniu formularza, kliknij poniżej przycisk Zapisz. Wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający dodanie repozytorium, wraz z przyciskiem Lista repozytoriów.

Po przejściu do Listy repozytoriów, zostanie wyświetlony ich wykaz.

 • Aby edytować istniejące repozytorium, kliknij w jego nazwę widoczną na liście. Możesz zmienić prawa dostępu Użytkowników lub Grup, a także dodać nowych uczestników repozytorium. Po wprowadzonych zmianach naciśnij przycisk Zapisz.
 • Aby usunąć repozytorium, zaznacz checkbox przy jego nazwie widocznej na liście, a następnie kliknij powyżej odnośnik usuń. Wyświetlony zostanie komunikat z potwierdzeniem wykonania operacji, naciśnij przycisk Ok.
Table of Contents