Promocja: pl – od 5 zł | eu – od 5 zł | com – od 20 zł

Jak utworzyć przekierowanie e-mail?

Czym jest przekierowanie poczty i jak je włączyć?

Przekierowanie poczty to funkcja, umożliwiająca dodanie od jednego do trzech adresów e‑mail, na które będzie dosłana wiadomość, pierwotnie kierowana na Twoją skrzynkę, dla której konfigurujesz przekierowanie.

W celu włączenia tej funkcji na swoim koncie, kliknij w opcję Ustawienia, widoczną w prawym górnym rogu aplikacji Cloud Mail, a następnie wybierz zakładkę Przekierowanie poczty.

Wyświetlony zostanie formularz, gdzie możesz wpisać do trzech adresów e‑mail, na które pierwotna wiadomość, kierowana na Twoją skrzynkę, będzie dosyłana.

Na dole formularza widoczna jest opcja Pozostaw kopię listów w skrzynce (1). Zaznaczenie tej opcji jest konieczne, jeśli wiadomości kierowane na Twoją skrzynkę, oprócz dosyłania na wskazane adresy e‑mail, mają być widoczne również na poczcie, dla której przekierowanie jest konfigurowane. Brak zaznaczenia tej opcji spowoduje, że wiadomości wysyłane na Twoje konto e‑mail nie będą zapisywane na tej skrzynce, a zostaną jedynie dosłane na zdefiniowane adresy.

Aby zapisać wprowadzone ustawienia, kliknij przycisk Zapisz.

WAŻNE! Przekierowanie można ustawić również w panelu Active.admin właściwym dla serwera, na którym Twoje konto e-mail zostało utworzone. Po włączeniu przekierowania poczty w Cloud Mail, będzie ona widoczna również w konfiguracji wybranego konta e-mail w Active.admin. Sytuacja odwrotna jest analogiczna – jeżeli przekierowanie zostanie skonfigurowane w panelu Active.admin, jego ustawienia będą widoczne w Cloud Mail.

WIĘCEJ INFORMACJI:    Jak dodać alias i przekierowanie poczty

Table of Contents