Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Szybki hosting Zamów

Cesja praw do domeny

Czym jest cesja domeny i kiedy jest konieczna?

Osoba lub podmiot upoważniony do zarządzania nazwą określonej domeny internetowej to jej Abonent. Cesja domeny to procedura pozwalająca na przeniesienie tych praw do zarządzania domeną na kogoś innego.

Cesję wykonać można na podstawie:

 • wniosku elektronicznego, jeśli posiadasz dostęp do obecnego i nowego adresu e-mail Abonenta domeny; w przypadku domen polskich .pl i europejskich .eu, przed zgłoszeniem cesji, możesz zaktualizować adres e-mail obecnego Abonenta;
 • wniosku pisemnego, jeśli nie masz dostępu do adresu e-mail obecnego Abonenta domeny.

WIĘCEJ INFORMACJI:Jak zaktualizować dane lub nazwę Abonenta domeny?

WAŻNE! Wykonanie cesji nie zmienia Klienta (płatnika) rejestrującego domenę, o ile wraz z cesją nie nastąpi przeniesienie domeny do innego Panelu Klienta. Za pomocą cesji można całkowicie zmienić Abonenta domeny.

Wykonanie cesji konieczne jest w przypadku:

 • sprzedaży lub przekazania domeny innej osobie lub firmie;
 • zmiany nr. NIP lub REGON firmy będącej Abonentem;
 • w przypadku domeny globalnej (.com, .net, .org, .biz, .info, .pro), zmiany adresu e-mail Abonenta lub zmiany nazwy firmy/imienia i nazwiska Abonenta;
 • w przypadku domeny europejskiej .eu, zmiany Obywatelstwa Abonenta.

UWAGA! Ze względu na wymagania ICANN, po wykonaniu cesji domeny globalnej (.com, .net, .org, .biz, .info lub .pro), zostanie na nią nałożona blokada uniemożliwiająca wykonanie jej transferu do innego rejestratora. Blokada taka zostanie automatycznie zdjęta po upływie 60 dni od wykonania cesji.

Procedura wykonania cesji domen krajowychnTLD zależna będzie od nadrzędnego rejestratora domen. W celu uzyskania dokładnych informacij na ten temat skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta nazwa.pl.

UWAGA: Wykonanie cesji domeny może wiązać się z dodatkowymi kosztami, które wynikają z polityki narzuconej przez Operatorów rejestrów domen. Sprawdź w dostępnym na stronie https://www.nazwa.pl/cennik/ cenniku, czy w przypadku wykonywanej przez Ciebie cesji obowiązują dodatkowe opłaty.

 

Jak dokonać cesji? Wniosek elektroniczny i pisemny

Cesja wykonywana jest w Panelu Klienta. Przejdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowania (2), czyli login do Panelu Klienta i hasło, a następnie kliknij przycisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zweryfikowaniu poprawności loginu i hasła system przeniesie Cię do drugiego etapu procedury uwierzytelnienia, w którym otrzymasz wiadomość e-mail lub SMS z kodem jednorazowym. Ten kod należy wpisać w specjalnym oknie weryfikacyjnym, a następnie ponownie kliknąć przycisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o autoryzacji dwuetapowej podczas logowania do Panelu Klienta tutaj.

Po zalogowaniu, przejdź do zakładki Moje usługiDomeny, a następnie kliknij odnośnik szczegóły (1) widoczny po prawej stronie adresu domeny, dla której chcesz wykonać cesję.

Szczegółach domeny wybierz kartę Dane Abonenta (1).

Poniżej danych Abonenta znajdziesz przycisk CESJA DOMENY (1). Kliknij go.

Wyświetlony zostanie formularz zgłaszania cesji, podzielony na dwie części. W pierwszej z nich znajdziesz dane obecnego Abonenta. W drugiej części znajdują się Dane nowego Abonenta. Jeśli cesja wykonywana będzie na Abonenta, którego dane istniały już wcześniej w Panelu Klienta, lub też zostały dodane przed zgłoszeniem cesji, możesz zaznaczyć opcję zdefiniowany Abonent (1) i wybrać go z listy (2).

Jeśli jest to nowy Abonent (3), zaznacz właściwą opcję, wybierz jego Status prawny (4), a następnie uzupełnij pola formularza odpowiednimi danymi. Po ustaleniu danych Abonenta zaznacz zgodę (5) na przetwarzanie danych osobowych przez nazwa.pl i kliknij przycisk Dalej (6).

Na następnym ekranie wyświetlone zostanie podsumowanie z danymi nowego Abonenta, a także wybór typu wniosku cesji. Sprawdź, czy dane się zgadzają. Jeśli nie, popraw je naciskając przycisk Edytuj. Jeżeli informacje są poprawne, kliknij przycisk Zatwierdź, wybierając wcześniej właściwy sposób wykonania cesji.

 1. Cesja elektroniczna: wybierz ten rodzaj cesji (1), jeśli posiadasz dostęp do obecnego i nowego adresu e - mail Abonenta domeny. Poniżej danych nowego Abonenta znajduje się opcja Wyrażam zgodę na przeniesienie domen(y) do Panelu Klienta, wskazanego przez nowego Abonenta (2). Zaznacz tę opcję, jeśli wraz ze zmianą Abonenta domeny, chcesz zmienić również jej płatnika, czyli przenieść domenę do nowego Panelu Klienta.

  Jeżeli chcesz, aby płatnik domeny nie uległ zmianie, odznacz tę opcję; Abonent zostanie zmieniony lecz sama domena pozostanie w dotychczasowym Panelu Klienta.

  Kliknij przycisk ZATWIERDŹ (3), aby przejść do dalszego etapu cesji. Wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający przyjęcie zgłoszenia. Możesz kliknąć przycisk LISTA CESJI (1), aby sprawdzić jej numer, datę zgłoszenia, status oraz typ wniosku.

  Na adres e-mail obecnego Abonenta domeny, wysłana zostanie wiadomość z Prośbą o akceptację cesji elektronicznej. Aby ją zaakceptować, należy kliknąć w odnośnik zawarty w tej wiadomości. Obecny Abonent ma 7 dni na potwierdzenie. Po kliknięciu w odnośnik, w przeglądarce wyświetlone zostanie Strona akceptacji cesji elektronicznej. Sprawdź, czy wszystkie dane są poprawne, a następnie kliknij przycisk Akceptuj cesję (1).

  Wyświetlone zostanie podziękowanie za potwierdzenie cesji wraz z informacją, że zostanie ona wykonana, jeśli nowy Abonent dokona akceptacji. Na adres e-mail nowego Abonenta zostanie wysłana wiadomość, z prośbą o akceptację cesji (której należy dokonać w ciągu 7 dni) oraz nowym odnośnikiem. Po kliknięciu w odnośnik tak, jak w przypadku dotychczasowego Abonenta, zostanie wyświetlona Strona akceptacji cesji elektronicznej zawierające dane obu Abonentów. W sytuacji, gdy w trakcie zgłaszania cesji zaznaczono zgodę na przeniesienie domeny, pod danymi Abonentów pojawi się sekcja Wybór Panelu Klienta.

  • Jeśli domena ma pozostać w dotychczasowym Panelu, zaznacz opcję Chcę pozostawić domeny w dotychczasowym Panelu Klienta (1), a także zgody widoczne poniżej (2) i kliknij przycisk Zatwierdź (3).

  • Jeżeli domena ma zostać przeniesiona do nowego Panelu Klienta, zaznacz opcję Chcę przenieść domeny do istniejącego Panelu Klienta (1), a następnie poniżej zaznacz Podaj login i hasło do istniejącego Panelu Klienta (2) i wpisz dane logowania do niego, lub zaznacz opcję Załóż nowy Panel Klienta (3) i zarejestruj się jako nowy Klient nazwa.pl; dodatkowo, zaznacz pozostałe zgody widoczne niżej (4).

  Po wybraniu właściwej opcji, kliknij przycisk Zatwierdź (5). Wyświetlony zostanie komunikat z podziękowaniem za wykonanie cesji. Abonent zostanie zmieniony, a na adresy e-mail obu Abonentów zostaną wysłane wiadomości potwierdzające wykonanie cesji wraz z dokumentem w formacie .PDF.

  Jeśli zmiana dotyczyła domeny globalnej, a adres e-mail nowego Abonenta nie był dotychczas weryfikowany, zostanie dodatkowo przesłana na niego wiadomości z linkiem do potwierdzenia poprawności adresu e-mail. Brak weryfikacji może spowodować zawieszenie domeny.

  WAŻNE! W przypadku domen globalnych, jeśli posiadasz dostęp do adresu e-mail obecnego Abonenta takiej domeny (.com, .net, .org, .biz, .info, .pro) również możesz wykonać jej cesję elektroniczną. Taki rodzaj cesji możliwy jest dla każdej domeny (polskiej, europejskiej lub globalnej) pod warunkiem posiadania dostępu do obecnego adresu e-mail Abonenta.

 2. Cesja pisemna: ten rodzaj cesji (1) wykonuj tylko wtedy, jeśli nie masz dostępu do adresu e-mail obecnego Abonenta domeny, a nie jesteś w stanie także zaktualizować go w Panelu Klienta. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim braku dostępu do obecnego adresu e-mail Abonenta posiadanych domen globalnych (.com, .net, .org, .biz, .info, .pro). W przypadku cesji pisemnej, nie ma możliwości jednoczesnej zmiany płatnika domen, a więc opcja zgody na przeniesienie domeny nie będzie aktywna.

  Kliknij przycisk ZATWIERDŹ (2), aby przejść do dalszego etapu cesji. Wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający przyjęcie zgłoszenia cesji. Kliknij przycisk LISTA CESJI (1) i przejdź do zgłoszonego wniosku.
  cesja domen pisemna potwierdzenie przyjecia

  Odnajdź na liście właściwą cesję, w statusie oczekuje na akceptację (1), a następnie kliknij w jej numer (2).

  Wyświetlone zostaną szczegóły cesji. Przy opcjach Wniosek obecnego Abonenta oraz Wniosek nowego Abonenta widoczne będą odnośniki pobierz i wydrukuj dokument PDF (1). Kliknij w nie i zapisz na komputerze obydwa wnioski cesji.

  Wnioski, po pobraniu, należy wydrukować, czytelnie podpisać i dostarczyć osobiście do siedziby nazwa.pl lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny:

  nazwa.pl sp. z o.o.
  ul. Pana Tadeusza 2
  30-727 Kraków
  z dopiskiem wniosek cesji

  Skany wypełnionych wniosków wysłać można również elektronicznie na adres kontakt@nazwa.pl, jeśli:

  • zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
  • zostaną podpisane poprzez profil zaufany ePUAP, lub
  • zostaną podpisane podpisem notarialnie poświadczonym, lub
  • zostanie dokonany przelew weryfikacyjny.

  W przypadku podpisania wniosków podpisem notarialnie poświadczonym lub wykonania przelewu weryfikacyjnego, oprócz wysłania wniosków na adres e-mail należy wysłać je również pocztą tradycyjną.

  Jeśli wnioski zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub poprzez profil zaufany ePUAP, nie ma konieczności przesyłania ich również pocztą tradycyjną.

  Jeśli wnioski zostaną podpisane odręcznie, należy dołączyć do nich wymagane dokumenty. Można je dosłać również elektronicznie na adres kontakt@nazwa.pl. W przypadku wybrania innej metody weryfikacji wniosków (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis poprzez profil zaufany ePUAP, podpis notarialnie poświadczony lub przelew weryfikacyjny), dosłanie dodatkowych dokumentów nie jest konieczne.

  Dla Abonenta będącego osobą fizyczną należy dołączyć:

  • kserokopię dowodu osobistego z widoczną stroną zawierającą: imię, nazwisko, datę ważności, serię i numer dowodu; na kopii dowodu osobistego należy zamazać (np. czarnym flamastrem) wszystkie pozostałe dane, w tym wizerunek (zdjęcie); jeśli Abonentem jest osoba fizyczna nieposiadająca polskiego obywatelstwa, do wniosku powinna zostać dołączona kserokopia dokumentu tożsamości właściwego dla kraju, którego obywatelstwo posiada Abonent lub kserokopia paszportu;

  • dla osoby fizycznej posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. małoletniej), do kserokopii dokumentów potwierdzających tożsamość należy dołączyć wypełnione "Oświadczenie przedstawiciela ustawowego" (generowane automatycznie wraz z wnioskiem)

  Dla Abonenta o statusie prawnym firma nie ma konieczności dosyłania dodatkowych dokumentów.

  UWAGA! Jeżeli dokumenty będą niekompletne, na każdy z adresów e-mail podanych jako kontaktowy w Panelu Klienta zostanie przesłana odpowiednia informacja. Ewentualne błędy lub brakujące formularze należy skorygować w ramach terminu ważności wniosku (30 dni).

  Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów w terminie, zostanie wykonana zmiana Abonenta. Jeśli zmiana dotyczyła domeny globalnej, a adres e-mail nowego Abonenta nie był dotychczas weryfikowany, zostanie dodatkowo przesłana na niego wiadomości z linkiem do potwierdzenia poprawności adresu e-mail. Brak weryfikacji może spowodować zawieszenie domeny.

Table of Contents