Promocja: pl – od 5 zł | eu – od 5 zł | com – od 20 zł
Szybki VPS za 10 zł Sprawdź

Jak skorzystać z cache Redis w aplikacji WordPress?

Magazyn danych Redis jest dostępny w ramach wszystkich usług CloudHosting w nazwa.pl. Dodając nową instalację WordPressa (Sprawdź: Dodawanie instalacji WordPress), magazyn danych Redis jest domyślnie włączany w konfiguracji serwera, a wtyczka W3 Total Cache, która umożliwia jego wykorzystanie w ramach aplikacji WordPress, zostaje automatycznie zainstalowana i skonfigurowana.

Aby skorzystać z Redisa w ramach wcześniej zainstalowanego WordPressa, należy w pierwszej kolejności włączyć magazyn danych Redis w CloudHosting Panelu, a nastęnie zainstalować i skonfigurować odpowiednią wtyczkę do WordPressa, która będzie odpowiadała za komunikację z Redisem (taką wtyczką jest na przykład W3 Total Cache).

UWAGA! nazwa.pl nie jest wydawcą opisanego na tej stronie rozszerzenia do aplikacji WordPress. W związku z powyższym, jego instalację przeprowadzasz na własną odpowiedzialność. Zalecamy, aby przed rozpoczęciem instalacji wykonać pełną kopię zapasową plików i baz danych ze swojego serwera oraz sprawdzić, czy instalowana wersja rozszerzenia jest kompatybilna z wersją aplikacji WordPress, jaką posiadasz.

 

W3TC i Redis

Aby móc skorzystać z wtyczki W3 Total Cache, konieczne jest jej zainstalowane przy użyciu instalatora wtyczek dostępnego w menu WordPress. W Panelu Administratora aplikacji, wybierz z menu po lewej stronie opcję WtyczkiDodaj nową. W kolejnym kroku, wyszukaj wtyczkę W3 Total Cache i uruchom jej automatyczną instalację. Po zakończeniu procesu automatycznej instalacji aktywuj ją, klikając na przycisk Włącz.

W kolejnym kroku wejdź do ustawień wtyczki W3 Total Cache i w kilku sekcjach włącz właściwe opcje:

  • sekcja Page Cache – przy opcji Page Cache zaznacz Enable (1), a poniżej, z listy rozwijanej przy opcji Page Cache Method wybierz Redis (2);
  • sekcja Minify – przy opcji Minify zaznacz Enable (1) i zaakceptuj komunikat włączenia, przy opcji Minify mode pozostaw Auto (2), a z listy rozwijanej przy Minify Cache Method wybierz Redis (3); pozostałe opcje poniżej zostawić można jako domyślne (default);
  • sekcja Database Cache – przy opcji Database Cache zaznacz Enable (1), a z listy rozwijanej przy Database Cache Method wybierz Redis (2);
  • sekcja Object Cache – przy opcji Object Cache zaznacz Enable (1), a z listy rozwijanej przy Object Cache Method wybierz Redis (2);
  • sekcja Fragment Cache – z listy rozwijanej przy Fragment Cache Method wybierz Redis (1);
  • po wykonaniu wszystkich ustawień, kliknij dowolny przycisk Save all settings, aby zostały one zapisane.

UWAGA! Magazyn danych Redis do prawidłowej pracy wymaga PHP w wersji 7.3 lub wyższej. Jeśli na serwerze ustawiono PHP w wersji niższej niż 7.3, korzystanie z magazynu danych Redis nie będzie możliwe. W takim przypadku, poprzez panel zarządzania serwerem CloudHosting Panel, należy dokonać zmianę wersji PHP na kompatybilną z Redis (Sprawdź: Zmiana wersji PHP na serwerze).

Table of Contents