Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Szybki hosting Zamów

WinSCP – konfiguracja programu do połaczeń sFTP

Czym jest SFTP?

SFTP (SSH File Transfer Protocol) to bezpieczny protokół transmisji danych typu klient – serwer, który można wykorzystać do przesyłania plików (np. stron WWW) na serwer oraz ich pobierania, podobnie jak FTP. SFTP od FTP różni się przede wszystkimi wyższym bezpieczeństwem połączenia, dzięki szyfrowaniu przesyłanych danych. Połączenie SFTP obywa się przy pomocy portu 22.

Konfiguracja dostępu do usług nazwa.pl w zewnętrznych programach FTP jest identyczna, niezależnie od programu. Niniejszy artykuł opisuje konfigurację na podstawie WinSCP.

 

Program WinSCP

Program WinSCP to jeden z dostępnych, darmowych klientów FTP, dzięki któremu możliwe jest bezpieczne zalogowanie do serwera z wykorzystaniem szyfrowanego protokołu SFTP. Można go pobrać ze strony: https://winscp.net. Chcąc zainstalować program WinSCP, pobierz jego plik instalacyjny ze strony producenta i zapisz na komputerze, a następnie uruchom go i postąp zgodnie z kolejno wyświetlanymi instrukcjami instalacji.

Aby skonfigurować połączenie z serwerem nazwa.pl o przykładowym adresie: server12345.nazwa.pl, niezbędne są następujące dane:

  • nazwa serwera FTP: server12345.nazwa.pl;
  • login: może nim być pierwsza część nazwy posiadanego serwera (server12345) lub też nazwa dodatkowego konta FTP, które utworzyć można w CloudHosting Panelu serwera (np. server12345_ftp);
  • hasło: w przypadku logowania się główną nazwą serwera, hasło do FTP będzie takie samo, jak do usługi CloudHosting Panel zarządzania nim; jeśli jednak logowanie nastąpi przy pomocy danych dodatkowego konta FTP, należy użyć hasła, które zostało ustawione właśnie dla niego.

WIĘCEJ INFORMACJI:Konta FTP

 

Konfiguracja programu i logowanie

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu WinSCP, wyświetlony zostanie formularz konfiguracji nowego połączenia. W poszczególnych polach aplikacji, należy wprowadź właściwe dane:

  • Protokół pliku: SFTP;
  • Nazwa hosta: server12345.nazwa.pl;
  • Numer portu: 22;
  • Nazwa użytkownika: server12345 (lub nazwa dodatkowego konta ftp);
  • Hasło: hasło zgodne z użytym loginem.

Po uzupełnieniu wszystkich danych, aby zostały one zachowane w programie, kliknij przycisk Zapisz (1). Aby zalogować się do konta, którego dane zostały zapisane, należy zaznaczyć jego nazwę po lewej stronie aplikacji (Nowe połączenie (2)) i poniżej kliknąć przycisk Logowanie (3).

WAŻNE! Przy pierwszym połączeniu przez bezpieczny protokół SFTP konieczne jest zapisanie na komputerze klucza serwera, który wykorzystywany będzie do nawiązywania szyfrowanego połączenia. W tym celu należy kliknąć przycisk Tak (1) na pojawiającym się oknie komunikatu.

WIĘCEJ INFORMACJI:Jak wgrać pliki na serwer?

Table of Contents