Na jaki okres mogę zarejestrować domenę?

Wszys­tkie dome­ny reje­strowane w nazwa.pl, czyli dome­ny:

  • pol­skie – w tym funkcjon­alne, np. .com.pl, i region­alne, np. waw.pl;
  • europe­jskie – z rozsz­erzeni­a­mi .eu;
  • glob­alne – z rozsz­erzeni­a­mi .com, .net, .org, .biz, .info

możesz zare­je­strować na rok, 2 lub 3 lata. Inne okresy abona­men­towe mogą być dostęp­ne po kon­tak­cie z Dzi­ałem Obsłu­gi Klien­ta nazwa.pl. Okres abona­men­towy wybrać moż­na w PODSUMOWANIU ZAMÓWIENIA.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak zamówić domenę w nazwa.pl?

 

Table of Contents