Promocja: pl – od 5 zł | eu – od 5 zł | com – od 20 zł

Konfiguracja macOS Mail

Aplikacja Mail jest programem domyślnie zainstalowanym na wszystkich komputerach z systemem operacyjnym macOS.

Z niniejszego poradnika dowiesz się, jak dodać nowe konto e-mail do konfiguracji programu oraz w jaki sposób edytować ustawienia tego konta e‑mail na sprzęcie iMac lub Macbook.

 1. Uruchom Program Mail, a następnie kliknij w lewym górnym rogu menu Mailkonta.
 2. W oknie Wybierz konto do dodania (poczta) zaznacz opcję Dodaj inne konto pocztowe i kliknij Dalej.
 3. Pojawi się okno Dodaj konto Mail.
  • Pełna nazwa: wpisz nazwę firmy lub nazwisko.
  • Adres email: tutaj wpisz założony w panelu Active.admin adres e‑mail, dla którego konfigurowany jest program, np. biuro@nazwadomeny.pl.
  • W polu Hasło wpisz hasło do skrzynki e‑mail, zgodnie z ustawieniami, jakie zostały wprowadzone przy tworzeniu skrzynki w Active.admin. Po wpisaniu hasła, kliknij na przycisk Dalej.

 4. Pojawi się formularz ustawień poczty przychodzącej.
  • W polu Typ konta wybierz zalecaną opcję IMAP.
   WIĘCEJ INFORMACJI:Jaki rodzaj serwera poczty przychodzącej wybrać (IMAP czy POP3)?
  • W polu Serwer pocztowy wpisz identyfikator usługi, jaki znajduje się, po zalogowaniu do Active.admin, na górze strony, np. server123456.nazwa.pl.
  • Użytkownik: wpisz pełny adres skrzynki, założony w panelu Active.admin, dla którego konfigurowany jest program, np. biuro@nazwadomeny.pl.
  • W polu Hasło wpisz hasło do adresu e‑mail, zgodnie z ustawieniami jakie zostały wprowadzone przy tworzeniu skrzynki w Active.admin. Po wpisaniu hasła, kliknij na przycisk Dalej.

 5. W następnym oknie uzupełnij pole Port wartością 993.
  • Zaznacz pole Używaj SSL.
  • Opcja Uwierzytelnianie powinna być ustawiona na Hasło.
  • Kliknij przycisk Dalej.

 6. W następnym oknie analogicznie uzupełnij ustawienia poczty wychodzącej.
  • W polu Serwer SMTP wpisz identyfikator usługi, jaki znajduje się, po zalogowaniu do Active.admin, na górze strony np. server123456.nazwa.pl.
  • Użytkownik: wpisz pełny adres skrzynki założony w panelu Active.admin, dla którego konfigurowany jest program, np. biuro@nazwadomeny.pl.
  • W polu Hasło wpisz hasło do adresu e‑mail, zgodnie z ustawieniami jakie zostały wprowadzone przy tworzeniu skrzynki w Active.admin. Po wpisaniu hasła, kliknij na przycisk Utwórz. Program ustanowi połączenie z serwerem i konfiguracja skrzynki zostanie zakończona.

Zmiana ustawień skrzynki
 1. W dowolnym momencie możesz dokonać edycji ustawień skrzynki skonfigurowanej w programie Mail. W tym celu, w głównym oknie programu, kliknij, w lewym górnym rogu, menu MailPreferencje. Następnie wybierz zakładkę Konta.
 2. W polach Adres e‑mailUżytkownik znajduje się wpisany pełny adres e‑mail Twojej skrzynki. Pełna nazwa: zawiera nazwę firmy lub nazwisko.
  • W polu Serwer poczty przychodzącejSerwer poczty wychodzącej (SMTP) znajduje się identyfikator serwera, na którym jest założona skrzynka, np. server123456.nazwa.pl.
  • W polu Hasło powinno być wpisane hasło do skrzynki e‑mail ustawione w Active.admin.
  • Aby przejść do pozostałych ustawień wybierz kartę Zaawansowane.

 3. W zakładce Zaawansowane znajdują się ustawienia portu i SSL.
  • Pole Port powinno mieć wpisaną wartość 993.
  • Pole Używaj SSL powinno być zaznaczone.
  • Opcja Uwierzytelnianie powinna być ustawiona na Hasło.

Poznaj również inne parametry konfiguracji programów pocztowych:

WIĘCEJ INFORMACJI:Podstawowe parametry do konfiguracji programów pocztowych

Table of Contents