Certyfikaty SSL

Tech­nolo­gia SSL umożli­wia szyfrowanie połączenia inter­ne­towego m.in. między użytkown­ikiem odwiedza­ją­cym stronę wwww a ser­w­erem.