Promocja: pl – 1 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Jak zaktualizować dane lub nazwę Abonenta domeny?

  • Pomoc
  • Domeny
  • Jak zaktualizować dane lub nazwę Abonenta domeny?
Domeny polskie i europejskie

Chcąc zaktualizować dane lub nazwę Abonenta domeny, przejdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowania (2), czyli login do Panelu Klienta i hasło, a następnie kliknij przycisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zweryfikowaniu poprawności loginu i hasła system przeniesie Cię do drugiego etapu procedury uwierzytelnienia, w którym otrzymasz wiadomość e-mail lub SMS z kodem jednorazowym. Ten kod należy wpisać w specjalnym oknie weryfikacyjnym, a następnie ponownie kliknąć przycisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o autoryzacji dwuetapowej podczas logowania do Panelu Klienta tutaj.

Po zalogowaniu przejdź do zakładki Zarządzanie usługamilista Abonentów.

Na liście odszukaj Abonenta, którego dane chcesz poprawić, i kliknij jego nazwę lub nazwę skróconą. Wyświetlone zostaną obecne dane Abonenta wraz z listą domen do niego przypisanych. Kliknij przycisk Aktualizacja danych Abonenta (1).

Jeśli do wybranego Abonenta przypisana będzie również przynajmniej jedna domena globalna (z rozszerzeniem: .com, .net, .biz, .org, .info), krajowa inna niż .pl lub domena nTLD, pojawi się komunikat z prośbą o wskazanie, czy aktualizacja dotyczyć ma wszystkich domen, czy też jedynie domen polskich i europejskich. Jeśli chcesz dokonać aktualizacji wyłącznie dla domen .pl i .eu, zaznacz właściwą opcję i kliknij przycisk Dalej.

  • Wybranie wszystkich domen umożliwi aktualizację nazwy skróconej, imienia i nazwiska reprezentanta (w przypadku firmy), adresu korespondencyjnego oraz nr telefonu i nr faksu. Pozostałe dane muszą zostać zmodyfikowane poprzez przeprowadzenie cesji.
  • Wybranie domen .pl i .eu umożliwi aktualizację imienia i nazwiska Abonenta, nazwy skróconej, godności reprezentanta (w przypadku firmy), adresu korespondencyjnego, nr telefonu i nr faksu, a także adresu e‑mail.

UWAGA! Jeśli do Abonenta przypisane są również domeny globalne, krajowe lub nTLD, wybranie opcji Tylko dla .pl i .eu i dokonanie aktualizacji danych spowoduje powstanie nowego Abonenta, różniącego się w zakresie tych zaktualizowanych danych. Zostaną do niego przypisane domeny polskie i europejskie, natomiast globalne, krajowe i nTLD pozostaną powiązane z Abonentem posiadającym dotychczasowe dane.

Po wpisaniu aktualnych danych kliknij przycisk ZATWIERDŹ.

Domeny globalne, krajowe i nTLD

Chcąc dokonać aktualizacji danych Abonenta domeny globalnej, krajowej lub nTLD przejdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowania (2), czyli login do Panelu Klienta i hasło, a następnie kliknij przycisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zweryfikowaniu poprawności loginu i hasła system przeniesie Cię do drugiego etapu procedury uwierzytelnienia, w którym otrzymasz wiadomość e-mail lub SMS z kodem jednorazowym. Ten kod należy wpisać w specjalnym oknie weryfikacyjnym, a następnie ponownie kliknąć przycisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o autoryzacji dwuetapowej podczas logowania do Panelu Klienta tutaj.

Po zalogowaniu przejdź do zakładki Zarządzanie usługamilista Abonentów.

Na liście odszukaj Abonenta, którego dane chcesz poprawić, i kliknij w jego nazwę lub nazwę skróconą. Wyświetlone zostaną obecne dane Abonenta wraz z listą domen do niego przypisanych. Kliknij przycisk Aktualizacja danych Abonenta (1).

Wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o wybranie, których domen dotyczyć ma zmiana. Jeśli chcesz wykonać zmiany dla przynajmniej jednej domeny globalnej, krajowej lub nTLD, zaznacz opcję Wszystkie i kliknij przycisk Dalej.

W przypadku domen globalnych, krajowych i nTLD, zaktualizować możesz nazwę skróconą, imię i nazwisko reprezentanta (w przypadku firmy), adres korespondencyjny oraz nr telefonu i nr faksu. Zgodnie z zasadami nadrzędnych rejestratorów domen aktualizacja danych Abonenta domeny globalnej, krajowej i nTLD, w zakresie nazwy firmy, imienia i nazwiska Abonenta (w przypadku klienta indywidualnego), a także adresu e-mail nie jest możliwa. Te informacje mogą zostać zaktualizowane jedynie poprzez wykonanie cesji domeny.

WIĘCEJ INFORMACJI:Cesja praw do domeny

Po wpisaniu aktualnych danych kliknij przycisk ZATWIERDŹ.

WAŻNE! Jeśli w danych Abonenta chcesz zaktualizować:

  • status prawny – z osoby fizycznej na firmę lub odwrotnie;
  • NIP, REGON lub PESEL;
  • kraj obywatelstwa (dla osoby fizycznej, w przypadku domen .eu)

konieczne jest wykonanie cesji domeny, z możliwością równoczesnej zmiany Klienta (płatnika) za usługę rejestracji.

WIĘCEJ INFORMACJI:Cesja praw do domeny

UWAGA: Aktualizacja danych Abonenta domeny może wiązać się z dodatkowymi kosztami, które wynikają z polityki narzuconej przez Operatorów rejestrów domen. Sprawdź w dostępnym na stronie https://www.nazwa.pl/cennik/ cenniku, czy w przypadku wykonywanej przez Ciebie zmiany danych Abonenta obowiązują dodatkowe opłaty.

Table of Contents