Promocja: pl – 1 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Total Commander – konfiguracja programu do połaczeń sFTP

Czym jest SFTP?

SFTP (SSH File Transfer Protocol) to bezpieczny protokół transmisji danych, typu klient – serwer. Wykorzystywany jest do wysyłania i pobierania plików (np. stron WWW) w komunikacji z serwerem, podobnie jak FTP. SFTP od FTP różni się przede wszystkimi wyższym poziomem bezpieczeństwa dzięki szyfrowanej transmisji danych. Połączenie SFTP obywa się przy pomocy portu 22.

Konfiguracja dostępu SFTP / FTP do usług nazwa.pl, we wszystkich programach tego typu, jest oparta na tym samym schemacie. Aby skonfigurować połączenie SFTP / FTP z serwerem nazwa.pl o przykładowym adresie: server12345.nazwa.pl, niezbędne będą następujące dane:

  • nazwa serwera: server12345.nazwa.pl;
  • login: może nim być pierwsza część nazwy posiadanego serwera (server12345) lub też nazwa dodatkowego konta FTP, które utworzyć można w CloudHosting Panelu serwera (np. server12345_ftp);
  • hasło: w przypadku logowania się główną nazwą serwera hasło do FTP będzie takie samo, jak do usługi zarządzania nim, czyli CloudHosting Panelu; jeśli jednak logowanie nastąpi przy pomocy danych dodatkowego konta FTP, należy użyć hasła, które zostało ustawione właśnie dla niego.

WIĘCEJ INFORMACJI:Konta FTP

 

Program Total Commander

Total Commander jest jednym z najpopularniejszych menadżerów plików, które są dostępne dla środowisk Windows i Android. Oprócz zarządzania plikami na komputerze pozwala również na logowanie się do serwera FTP. Dzięki dodatkowej wtyczce połączenie z serwerem możliwe jest również z wykorzystaniem szyfrowanego protokołu SFTP.

Wtyczkę służącą do połączeń szyfrowanych SFTP należy pobrać z oficjalnej strony twórców programu http://totalcmd.pl/wtyczki/wfx/sftp. Po jej pobraniu należy uruchomić program Total Commander, kolejno przejść do katalogu, w którym została ona zapisana, i wyświetlić zawartość archiwum. Total Commander automatycznie zada pytanie, czy zainstalować wybraną przez nas wtyczkę. Należy kliknąć przycisk Tak.

total commander instalacja wtyczki

Po potwierdzeniu program zapyta o ścieżkę instalacji. Zalecane jest pozostawienie domyślnej konfiguracji, jaka zostanie wyświetlona.

total commander instalacja wtyczki 2

Po poprawnej instalacji wtyczka widoczna będzie na liście.

total commander instalacja wtyczki 3

 

Konfiguracja Total Commander do połączenia z serwerem przez SFTP

Po zainstalowaniu wtyczki http://totalcmd.pl/wtyczki/wfx/sftp, z listy dostępnych dysków w programie, wybierz Otoczenie sieciowe (1), a następnie kliknij Secure FTP (2).

total commander secure ftp

W kolejnym kroku dodaj nowe połączenie. Można to wykonać, naciskając na klawiaturze klawisz F7. Wyświetlone zostanie okno tworzenia nowego katalogu. Wpisz w nim identyfikator posiadanego w nazwa.pl serwera (1), a następnie kliknij OK.

total commander nowe polaczenie

W oknie konfiguracji połączenia, które pojawi się po dodaniu katalogu z nazwą serwera, uzupełnij dane i wybierz odpowiednie opcje:

  • W polu Connect to (1) wpisz pełny identyfikator posiadanego serwera.
  • Jako User name (2) wpisz początek identyfikatora serwera, będący loginem do głównego konta FTP, lub też nazwę dodatkowego konta FTP, jeśli takie zostało wcześniej utworzone w CloudHosting Panelu i to na nie ma nastąpić logowanie.
  • W polu Password (3) wpisz hasło logowania do głównego lub dodatkowego konta FTP, w zależności od wpisanego loginu konta powyżej.
  • Ostatnią ważną pozycją jest wybranie właściwego kodowania znaków. Przy opcji Encoding (codepage) of file names z listy rozwijanej wybierz kodowanie UTF-8 (4).
  • Po uzupełnieniu danych należy je zatwierdzić, klikając przycisk OK.

total commander konfiguracja polaczenia

Skonfigurowane połączenie pojawi się na liście. Aby połączyć się z serwerem, kliknij jego nazwę.

total commander dodane polaczenie

Przy pierwszym połączeniu wyświetlona zostanie prośba o zaakceptowanie odcisku klucza szyfrowanego połączenia. Należy ją zatwierdzić, naciskając przycisk Tak.

total commander akceptacja klucza

Jeśli dane logowania do FTP zostały wcześniej prawidłowo wprowadzone, połączenie szyfrowane SFTP do serwera zostanie nawiązane, a w oknie widoku plików wyświetli się zawartość głównego katalogu serwera lub tego folderu, do którego dostęp ustawiono dla dodatkowego konta FTP.

Table of Contents