Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Ustawienia wyglądu elementów strony

Sekcja Wygląd pojawia się w większości Modułów. Aby z niej korzystać, kliknij bezpośrednio w Moduł umieszczony na stronie, a następnie w ikonę pędzla. Sekcja ta daje dostęp do opcji związanych z formatowaniem tekstu, tłem Modułu oraz jego ogólnym wyglądem (Sprawdź: Moduły i umieszczanie zaawansowanych treści na stronie).

Czcionka

Ta część sekcji umożliwia zmianę rodzaju i wielkości czcionki, formatowanie tekstu, wstawianie tekstu z programów zewnętrznych (pozycja Wklej tekst niesformatowany) oraz tworzenie linków do zewnętrznych stron (pozycja Wklej link).

Tło

Ta część sekcji umożliwia zmianę ustawień tła Modułu. Domyślny kolor można zmienić, wybierając inną barwę z listy rozwijalnej. Istnieje również możliwość ustawienia własnego obrazka jako tła. W tym celu należy zaznaczyć pole Obrazek tła i kliknąć przycisk Dodaj obrazek. Umożliwi to wybranie obrazka z dysku komputera bądź skorzystanie z obrazka uprzednio wgranego do Kreatora.

Zaokrąglone rogi

Ta część sekcji umożliwia zaokrąglenie rogów tła modułu. Wybranie jednej spośród czterech dostępnych wartości spowoduje równomierne zaokrąglenie wszystkich rogów do ustalonej wartości. Aby rogi zaokrąglić do innej wartości, należy kliknąć w ikonę kłódki, a następnie podać żądaną wartość dla każdego rogu osobno.

Obramowanie

Ta część sekcji umożliwia ustawienie obramowania tła modułu. Domyślnie kolor obramowania można zmienić, wybierając żądaną barwę z listy rozwijalnej. Aby zmienić typ obramowania, należy wybrać odpowiednią pozycję z listy rozwijalnej, dostępnej przy polu Typ. Wybranie jednej spośród czterech dostępnych wartości w pozycji Grubość obramowania, spowoduje równomierne obramowanie wszystkich rogów. Aby rogi obramować linią różnej grubości, należy kliknąć w ikonę kłódki, a następnie podać żądaną wartość dla każdego rogu osobno.

Odstęp zewnętrzny (margines)

Ta część sekcji umożliwia ustawienie odstępu pomiędzy tłem Modułu, a brzegami części strony, na której został umieszczony. Aby zmienić odstęp, należy wybrać jedną z czterech dostępnych wartości. Aby dla każdego boku ustawić różny odstęp, należy kliknąć w ikonę kłódki, a następnie podać żądaną wartość osobno dla każdego z nich.

Odstęp wewnętrzny (padding)

Ta część sekcji umożliwia ustawienie odstępu pomiędzy brzegami tła Modułu, a jego zawartością. Aby zmienić odstęp, należy wybrać jedną z czterech dostępnych wartości. Aby dla każdego boku ustawić różny odstęp, należy kliknąć w ikonę kłódki, a następnie podać żądaną wartość osobno dla każdego z nich.

Resetowanie ustawień modułu

Ta część sekcji umożliwia zresetowanie ustawień sekcji Wygląd do domyślnych wartości dla danego Modułu. W tym celu należy kliknąć przycisk Wyczyść formatowanie.

Table of Contents