Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Panel Zarządzania serwerem VPS z systemem Linux

Do zarządzania serwerem VPS służy VPS Panel, który dostępny jest na stronie https://vps.nazwa.pl/. W celu zalogowania się do VPS Panel:

 • wejdź na stronę https://vps.nazwa.pl/ (1);
 • wpisz dane logowania (2), czyli Nazwę użytkownika, którą jest początek identyfikatora posiadanego serwera, a także Hasło, przesłane wcześniej na kontaktowy adres e-mail, w wiadomości potwierdzającej założenie serwera, lub które zostało ustawione w Panelu Klienta nazwa.pl;
 • po uzupełnieniu danych kliknij przycisk Zaloguj się (3).

Identyfikator serwera odczytać możesz w Panelu Klienta. Masz możliwość tutaj zmienić również hasło do usługi VPS (Sprawdź: Logowanie do serwera VPS).

Okno VPS Panel składa się z trzech części:

 1. Po lewej stronie znajduje się menu Projekt, umożliwiające wyświetlenie informacji dotyczących serwera:
  • zakładka Przegląd – wyświetla statystyki wykorzystania usługi;

  • zakładka Instancje – zawiera listę istniejących instancji serwera; widoczne są tutaj informacje o: nazwie instancji, adresie IP serwera, stanie jego aktywności, stanie użycia sieci, czasie, od kiedy instancja została utworzona, a także rozwijana lista czynności, jakie możesz dla niej wykonać;

  • zakładka Monitor – zawiera wykresy dotyczące użycia poszczególnych zasobów serwera.

 2. W centralnej części znajduje się strona główna panelu, na której wyświetlana jest zawartość poszczególnych zakładek menu.
 3. W prawym górnym rogu widoczny jest identyfikator serwera oraz przycisk listy rozwijanej, po kliknięciu w który widoczne są dodatkowe opcje:
  • Ustawienia – zawiera dodatkowe opcje ustawień użytkowników, oraz możliwość zmiany hasła do VPS Panel; kliknij właściwą pozycję z menu po lewej stronie, aby przejść do wybranej zakładki;

  • Pomoc – zawiera przekierowanie do strony bazy wiedzy nazwa.pl, dotyczącej zagadnień serwerów VPS;

  • Wyloguj – umożliwia wylogowanie z VPS Panel.

Po zalogowaniu do VPS Panel, wyświetlona zostaje główna strona zawierająca listę instancji. Po jej prawej stronie, znajduje się kolumna Czynności (1), która zawiera aktywny przycisk KONSOLA (2), oraz przycisk listy rozwijanej (3), zawierającej opcje dodatkowych czynności, jakie można dla serwera wykonać.

Lista czynności zawiera opcje:

 • przycisk KONSOLA – dzięki niemu możliwe jest przejście do tekstowej konsoli obsługi serwera, wykorzystującej połączenie SSH;
 • ZOBACZ LOGI – umożliwia wyświetlenie logów serwera;
 • WSTRZYMAJ INSTANCJĘ – umożliwia wstrzymanie działania instancji; aby przywrócić jej działanie, kliknij przycisk WZNÓW INSTANCJĘ, który widoczny będzie na liście instancji, w kolumnie Czynności;
 • UŚPIJ INSTANCJĘ – umożliwia wprowadzenie instancji w stan uśpienia; aby przywrócić jej działanie, kliknij przycisk WZNÓW INSTANCJĘ, który widoczny będzie na liście instancji, w kolumnie Czynności;
 • MIĘKKO URUCHOM PONOWNIE INSTANCJĘ – ponowne uruchomienie instancji serwera; wszystkie dane niezapisane w trwałej pamięci dyskowej zostaną skasowane, więc przed potwierdzeniem wykonania restartu należy je zapisać;
 • TWARDO URUCHOM PONOWNIE INSTANCJĘ – ponowne uruchomienie instancji związane z odcięciem zasilania serwera; wszystkie dane niezapisane w trwałej pamięci dyskowej zostaną skasowane, więc przed potwierdzeniem wykonania restartu należy je zapisać;
 • WYŁĄCZ INSTANCJĘ – całkowite wyłączenie instancji; aby przywrócić jej działanie, kliknij przycisk URUCHOM INSTANCJĘ, który widoczny będzie na liście instancji, w kolumnie Czynności;
 • PRZEBUDUJ INSTANCJĘ – użyj tej opcji, aby zmienić system operacyjny na serwerze lub naprawić system po jego awarii (Sprawdź: Zmiana systemu operacyjnego na serwerze VPS).

 

UWAGA! Serwery VPS podlegają technicznym kopiom bezpieczeństwa, które są wykonywane cyklicznie na wypadek awarii infrastruktury. Miękkie lub twarde ponowne uruchomienie instancji w czasie wykonywania technicznej kopii bezpieczeństwa może spowodować powrót serwera VPS do stanu z chwili rozpoczęcia wykonywania backupu. Chcąc dowiedzieć się, czy serwer VPS ma aktualnie wykonywaną techniczną kopię bezpieczeństwa, należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta.

Table of Contents