Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Transfer domeny do nazwa.pl

Transfer domeny to inaczej zmiana firmy, w której opłaca się domenę, i w której zarządza się tą domeną od strony technicznej. Podczas transferu domeny, przenosimy jej obsługę od obecnego rejestratora do nowego. Procedura transferu domeny inicjowana jest przez jej właściciela (Abonenta), który musi być w posiadaniu kodu autoryzacyjnego domeny (inaczej nazywanego kodem authinfo). Kod autoryzacyjny należy uzyskać od firmy, w której aktualnie opłacana jest nasza domena.

W zależności od rodzaju, czyli rozszerzenia domeny, jej transfer może być darmowy lub płatny. Techniczne sam transfer nie jest procedurą skomplikowaną. Sprowadza się on do dwóch czynności, z których pierwszą jest podanie nowemu rejestratorowi kodu authinfo domeny, a drugą - kliknięcie na link przesłany w wiadomości e-mail, jaka jest wysyłana przez rejestr domen do Abonenta transferowanej nazwy domeny.

WAŻNE! Przed uzyskaniem kodu authinfo domeny upewnij się, że dane jej Abonenta, podane u obecnego rejestratora, są pełne i aktualne. W szczególności zweryfikuj, czy posiadasz dostęp do adresu e-mail Abonenta domeny, gdyż bez dostępu do niego nie będzie możliwe przeprowadzenie transferu.

 

Jak dokonać transferu do nazwa.pl domeny zarejestrowanej u innego rejestratora?

Do nazwa.pl możesz transferować domeny:

 • krajowe (ccTLD), na przykład .de, .fr, .it, .es, .uk, .us czy .cz;
 • domeny nTLD, m.in. .online, .club, .shop, .space, .stream, .design czy .travel;
 • domeny polskie, o rozszerzeniu .pl, a także:
  • domeny polskie funkcjonalne, m.in. .com.pl, .biz.pl, .info.pl, .net.pl czy .org.pl;
  • domeny polskie regionalne, m.in.  .waw.pl, .wroclaw.pl, .katowice.pl, .mazury.pl, .pomorskie.pl czy .slask.pl;
 • domena europejska .eu;
 • globalne .com, .net, org, .biz, .info.

Ze szczegółową listą obsługiwanych w nazwa.pl rozszerzeń możesz zapoznać się na naszej stronie pod adresem https://www.nazwa.pl/cennik/cennik-domen/.

Dla niewygasłych domen z rozszerzeniami .pl transfer jest bezpłatny. Wykonanie go nie zmieni również okresu ich rejestracji. W przypadku wygasłych domen .pl, wymagane jest dokonanie opłaty za przedłużenie okresu rejestracji domeny o kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia wygaśnięcia. Ważność takich domen zostanie automatycznie przedłużona.

W przypadku domen europejskich i globalnych wymagane jest dokonanie opłaty za przedłużenie rejestracji domeny na kolejny rok abonamentowy. W związku z tym, po dokonaniu opłaty, ważność domeny zostanie automatycznie przedłużona o kolejne 12 miesięcy, liczone od dnia wygaśnięcia aktualnej rejestracji.

Procedura transferu dla domen krajowych oraz nTLD zależna jest od nadrzędnego rejestratora poszczególnych domen. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta nazwa.pl.

Do wykonania transferu wymagane jest:

 • posiadanie ważnego kodu autoryzującego (authinfo, Authcode, EPP) domeny, wydanego przez dotychczasowego jej rejestratora;
 • dostęp do aktualnego adresu e-mail Abonenta domeny (lub kontaktu administracyjnego);
 • dostęp do konta w Panelu Klienta nazwa.pl.

W celu zgłoszenia transferu do nazwa.pl, przejdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowania (2), czyli login do Panelu Klienta i hasło, a następnie kliknij przycisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zweryfikowaniu poprawności loginu i hasła system przeniesie Cię do drugiego etapu procedury uwierzytelnienia, w którym otrzymasz wiadomość e-mail lub SMS z kodem jednorazowym. Ten kod należy wpisać w specjalnym oknie weryfikacyjnym, a następnie ponownie kliknąć przycisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o autoryzacji dwuetapowej podczas logowania do Panelu Klienta tutaj.

Po zalogowaniu, przejdź do zakładki Zarządzanie usługamitransferuj domenę.

Wyświetlone zostanie pole, w którym należy wpisać adres transferowanej domeny, a następnie kliknąć przycisk ZATWIERDŹ.

Na kolejnym ekranie wyświetlone zostanie pole do wpisania posiadanego kodu authinfo. Upewnij się, że kod wpisany został poprawnie, a także, iż jest on aktualny i ważny. Kliknij ZATWIERDŹ, aby przejść dalej.

Następnym krokiem transferu domeny jest podanie danych jej Abonenta. Muszą one być dokładnie takie same jak u dotychczasowego rejestratora. Wpisz dane nowego Abonenta lub wybierz jednego z istniejących, lub też sprawdź widoczne dane, które zostały automatycznie pobrane i uzupełnij brakujące. Po ich uzupełnieniu, należy kliknąć przycisk DALEJ.

WAŻNE! W danych Abonenta, w polach Nazwa skrócona oraz FirmaImię i nazwisko reprezentanta, a w przypadku osoby fizycznej, w polu Imię i nazwisko, nie mogą widnieć wpisane dokładnie takie same dane. Podaj je w taki sposób, aby te wpisy się różniły.

W przypadku domen .eu i globalnych, a także wygasłych domen .pl, wyświetlona zostanie informacja o konieczności opłaty proformy tytułem rocznego przedłużenia rejestracji domeny. Będzie ona dostępna w Panelu Klienta, w zakładce Faktury i płatnościdokumenty i płatności. Płatności możesz dokonać również od razu, przez Panel Klienta. Poniżej widoczne będą dostępne metody uregulowania kosztów. W przypadku niepotwierdzenia transferu, opłata za przedłużenie zostanie zwrócona w całości.

Należy również zapoznać się z Regulaminem świadczenia usługi rejestracji domeny i usług powiązanych, a następnie zaakceptować jego warunki (1) i kliknąć przycisk ZATWIERDŹ (2).

W celu dokończenia transferu, kliknij w link znajdujący się w wiadomości przesłanej na adres e-mail Abonenta domeny (lub kontaktu administracyjnego). Potwierdzenia należy dokonać do 5 dni od otrzymania wiadomości.

Procedura ta różni się w zależności od rodzaju domeny:

 1. Dla domen .pl
  • jeśli domena jest ważna, wiadomość z linkiem przesyłana jest od razu po zaakceptowaniu warunków regulaminu;

  • gdy domena wygasła, wiadomość wysłana zostaje po zaksięgowaniu wpłaty;

  • transfer wykonywany jest niezwłocznie, po kliknięciu w link potwierdzający.

 2. Dla domen .eu
  • transfer wykonywany jest automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty, nie ma konieczności potwierdzenia go poprzez link.

 3. Dla domen globalnych (.com, .net, .org, .biz, .info)
  • wiadomość z linkiem przesyłana jest po zaksięgowaniu wpłaty;

  • transfer wykonywany jest do 7 dni od chwili kliknięcia w link potwierdzający.

 4. Dla domen krajowych
  • procedura transferu zależna jest od nadrzędnego rejestratora domen;

  • w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta nazwa.pl.

 5. Dla domen nTLD
  • procedura transferu zależna jest od nadrzędnego rejestratora domen;

  • w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta nazwa.pl.

Transfer domeny może nie zostać rozpoczęty jeśli:

 • kod authinfo jest nieważny lub niepoprawny – skontaktuj się z obecnym rejestratorem domeny i uzyskaj właściwy kod do autoryzacji transferu;
 • dane Abonenta są niezgodne, niepełne lub niewidoczne – skontaktuj się z rejestratorem domeny oraz popraw dane, a w przypadku domen globalnych, ujawnij dane Abonenta w bazie WHOIS;
 • status domeny nie pozwala na transfer – sprawdź jej status w bazie WHOIS lub skontaktuj się z obecnym rejestratorem, w celu potwierdzenia lub zmiany statusu i odczekaj czas przed ponowieniem zgłoszenia transferu

W przypadku domen globalnych, transfer może być niemożliwy do przeprowadzenia jeśli:

 • nie upłynęło 60 dni od daty rejestracji domeny;
 • nie upłynęło 60 dni od daty zakończenia ostatniego transferu domeny;
 • nie upłynęło 60 dni od daty wykonania ostatniej cesji domeny;
 • domena została zablokowana z powodu trwającego postępowania arbitrażowego, sądowego lub komorniczego;
 • adres e-mail Abonenta domeny nie został zweryfikowany i domena została zawieszona.
Table of Contents