Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Kim jesteś?
 • Pojemność 100 GB
 • Moc obliczeniowa 4 vCPU (20 GHz)
 • Pamięć RAM 8 GB
 • cdn_icon CDN nazwa.pl check
 • Instalator PrestaShop check
 • Liczba sklepów bez limitu
 • Liczba produktów bez limitu
 • Zabezpieczenie 2FA check

CloudHosting
e-Sklep Start

Najlepszy na start

50PLNrok
WYBIERAM
 • Pojemność 500 GB
 • Moc obliczeniowa 4 vCPU (20 GHz)
 • Pamięć RAM 8 GB
 • cdn_icon CDN nazwa.pl check
 • Instalator PrestaShop check
 • Liczba sklepów bez limitu
 • Liczba produktów bez limitu
 • Zabezpieczenie 2FA check

CloudHosting
e-Sklep Biznes

Wybór polskich firm

400PLNrok
WYBIERAM
 • Pojemność 1 TB
 • Moc obliczeniowa 4 vCPU (20 GHz)
 • Pamięć RAM 8 GB
 • cdn_icon CDN nazwa.pl check
 • Instalator PrestaShop check
 • Liczba sklepów bez limitu
 • Liczba produktów bez limitu
 • Zabezpieczenie 2FA check

CloudHosting
e-Sklep Pro

Pakiet dla wymagających

600PLNrok
WYBIERAM
Pełna specyfikacja dostępna w wersji desktop strony

CloudHosting, czyli hosting w chmurze, to rozwiązanie nowoczesne, przewyższające tradycyjny hosting, w którym strona WWW obsługiwana jest jedynie na pojedynczym serwerze. Hosting w chmurze oferuje większą szybkość działania, skalowalność zasobów oraz reakcję na awarie w ułamkach sekund. Na hostingu w chmurze każda strona WWW obsługiwana jest jednocześnie na kilkuset serwerach, dzięki czemu niezależnie od pory dnia i nocy wszystkie serwisy WWW działają z maksymalną możliwą szybkością.

CloudHosting z CDN nazwa.pl

hosting stron www

Dynamiczne przydzielanie zasobów z kilkuset serwerów

Przydzielaniem serwerów do obsługi przychodzących zapytań o strony WWW zajmują się urządzenia zwane load balancerami. Wybór odbywa się dynamicznie na podstawie poziomu obciążenia każdego z serwerów tworzących chmurę, a decyzje podejmowane są w czasie tysięcznych części sekundy. Któraś z obsługiwanych stron WWW zaczyna generować większy ruch? Nie ma mowy o żadnych spowolnieniach w działaniu, bo load balancery od razu wykryją taką sytuację i inteligentnie rozłożą ruch pomiędzy najmniej obciążonymi serwerami w chmurze nazwa.pl.

CloudHosting w nazwa.pl wykorzystuje bardzo szybkie procesory serwerowe Intel Xeon z wysokim taktowaniem 5 GHz, co daje pewność, że każda strona WWW będzie działała szybko i niezawodnie. Zastosowanie nowoczesnych dysków Intel Optane oraz technologii hostingu w chmurze powoduje, że szybkość działania każdej ze stron WWW jest niezależna od pory dnia i obciążenia generowanego przez serwisy WWW innych klientów nazwa.pl. CloudHosting oferuje moc obliczeniową setek serwerów, a nie pojedynczego serwera jak w przypadku klasycznego hostingu.

CloudHosting z CDN nazwa.pl jest szybszy

Strony internetowe korzystające z buforowania statycznych plików w ramach CDN nazwa.pl działają znacznie szybciej niż strony niewykorzystujące tej technologii. Serwery buforujące zlokalizowane są w kluczowych miejscach na świecie, zapewniając dostęp do elementów strony WWW z najbliższego geograficznie miejsca.

Skrócenie fizycznej odległości między serwerem a użytkownikiem poprawia wydajność, usuwa opóźnienia w dostarczaniu treści i skraca czas ładowania serwisów. Korzystanie z węzłów CDN nazwa.pl wprost przekłada się na lepsze wyniki przy pozycjonowaniu stron internetowych, gdyż algorytmy wyszukiwarek zwracają uwagę na to, jak szybko działa dana strona WWW.

CDN nazwa.pl zapewnia skuteczną ochronę przed atakami Distributed Denial of Service, ponieważ bezpośrednia wymiana ruchu pomiędzy operatorami internetowymi w wielu węzłach wymiany ruchu skutecznie ogranicza skutki potencjalnego ataku pochodzącego z danej sieci jedynie do styku z tą siecią.

Pełna specyfikacja

CloudHosting
e-Sklep Start
CloudHosting
e-Sklep Biznes
CloudHosting
e-Sklep Pro

Parametry

Powierzchnia dyskowa

Powierzchnia dyskowa określa ilość dostępnego miejsca na pocztę e-mail, bazy danych oraz strony WWW. Jej wielkość w ofercie umożliwia utrzymanie setek tysięcy wiadomości pocztowych oraz wielu stron WWW.
100 GB 500 GB 1 TB

Gwarantowana moc obliczeniowa

Technologia CloudHosting, przy wykorzystaniu setek procesorów dostępnych w klastrze nazwa.pl, umożliwia dla każdej usługi hostingowej przydzielenie gwarantowanej mocy obliczeniowej 4 vCPU (20 GHz), dedykowanej do obsługi stron WWW. Do obsługi poczty, baz danych, FTP, SSH oraz zadań CRON, przeznaczone są oddzielne serwery w chmurze, umożliwiając każdej usłudze równoczesne korzystanie nawet z kilkuset kolejnych vCPU. Rzeczywiste użycie czasu procesora wywoływane przez wszystkie operacje wykonywane na usłudze hostingowej, rozliczane jest w sekundach.
4 vCPU
(20 GHz)
4 vCPU
(20 GHz)
4 vCPU
(20 GHz)

Maksymalny czas użycia procesora

Usługa hostingowa może wykorzystać w ciągu 24 godzin dostępną ilość sekund czasu procesora, korzystając z mocy obliczeniowej setek serwerów dostępnych w chmurze nazwa.pl. Do czasu użycia procesora zliczane jest obciążenie wywoływane przez wszystkie procesy związane z jej funkcjonowaniem. Dzięki dużej dostępnej mocy obliczeniowej, wszystkie operacje wykonywane są zawsze szybko, niezależnie od chwilowego wzrostu obciążenia spowodowanego porą dnia lub prowadzonymi przez Ciebie działaniami marketingowymi zwiększającymi liczbę odwiedzin stron WWW i ilość przesyłanej korespondencji e-mail.
43 200 s 86 400 s 172 800 s

Procesory

Zastosowanie procesorów Intel Xeon z bardzo wysokim taktowaniem 5 GHz redukuje do minimum czas oczekiwania na wykonywanie wszystkich operacji na serwerach, co zwiększa szybkość generowania dynamicznych stron WWW typu WordPress. Skalowanie zasobów zapewnione jest przez technologię CloudHosting.
5 GHz 5 GHz 5 GHz

Pamięć RAM

Dzięki dużej ilości pamięci RAM przeznaczonej do obsługi stron WWW, skrypty na serwerze wykonują się z maksymalną szybkością, niezależnie od pory dnia lub prowadzonych przez Ciebie działań marketingowych. Wysokie parametry pozwalają również na uruchomienie oprogramowania z dużymi wymaganiami systemowymi.
8 GB 8 GB 8 GB

CloudHosting

Technologia chmury zapewnia dynamicznie rozdzielanie obciążenia pomiędzy serwerami z najmniejszym obciążeniem w klastrze, co gwarantuje, że każda usługa hostingowa ma zapewnione zasoby zagwarantowane w ofercie. Obciążenie serwerów monitorowane jest dziesięć razy na sekundę, co zapewnia bardzo szybki czas reakcji na zwiększające się na pojedynczym serwerze obciążenie.
TAK TAK TAK

Konteneryzacja

CloudHosting wykorzystuje podczas działania konteneryzację LXC. Kontenery tworzone są w systemie operacyjnym, a dopiero wewnątrz każdego z nich uruchamiany jest komplet niezbędnych procesów. Zapewnia to separację każdej pojedynczej usługi na poziomie środowiska wirtualnego, wpływając tym samym na podwyższenie jej bezpieczeństwa, stabilności pracy i niezawodności działania.
TAK TAK TAK

Transfer danych

Transfer określa całkowitą ilość danych przesyłanych z i do Usługi w przeciągu miesiąca kalendarzowego, mierzoną na warstwie IP. Do ruchu zaliczane są w szczególności połączenia do stron WWW, serwerów POP3, IMAP4, FTP, SSH, SMTP, a także ruch ICMP.
1 TB 5 TB 10 TB

Szybkość łącz serwerów

Najwyższa możliwa szybkość działania stron WWW i poczty elektronicznej możliwa jest dzięki wykorzystaniu szerokopasmowych, światłowodowych łącz nazwa.pl oraz dostępu do krajowych i międzynarodowych punktów wymiany ruchu operatorskiego.
400 Gbps 400 Gbps 400 Gbps

HTTP/2

Strony WWW otwierają się szybciej dzięki zastosowaniu najnowszej metody komunikacji pomiędzy serwerem WWW, a przeglądarkami internetowymi. Funkcjonalność aktywowana jest automatycznie dla wszystkich stron WWW korzystających z certyfikatów SSL.
TAK TAK TAK

TLS 1.3

Najbezpieczniejsza metoda połączenia pomiędzy serwerem WWW, a przeglądarkami internetowymi, wykorzystująca do zabezpieczenia certyfikaty SSL. Przyspiesza działanie stron WWW i zapewnia najwyższy dostępny poziom ochrony przesyłanych danych.
TAK TAK TAK

DNS Anycast

DNS Anycast skraca czas otwierania stron WWW w przeglądarkach internetowych, poprzez przyspieszenie odpowiedzi z serwera DNS. Funkcjonalność dostępna dla domen zarejestrowanych w nazwa.pl lub z wykupioną usługą DNS Anycast.
TAK TAK TAK

Bazy MariaDB, PostgreSQL

Bazy danych uruchamiane są w klastrze serwerów, zapewniającym wysoką wydajność i niezawodność działania. Zastosowanie szybkich dysków Intel Optane z technologią 3D XPoint na najnowszej wersji serwera baz danych, udostępnionego na usłudze hostingowej oraz dużej ilości pamięci RAM umożliwia płynną obsługę nawet największych aplikacji WWW i sklepów internetowych. Wysokie parametry konfiguracji pozwalają na szybkie działanie nawet w okresach prowadzenia akcji promocyjnych, powodujących znaczne zwiększenie ruchu na serwisach WWW.
TAK TAK TAK

MongoDB

Nierelacyjna baza NoSQL, składująca dane jako obiekty JSON/BSON i umożliwiająca ich szybkie przetwarzanie w aplikacji. Charakteryzuje się dużą skalowalnością, elastycznością i łatwością implementacji. Znajduje zastosowanie głównie przy przetwarzaniu bardzo dużych zbiorów danych. Serwer MongoDB jest uruchamiany jako osobna instancja dla każdej usługi hostingowej.
TAK TAK TAK

Serwer Memcached

Serwer buforowania informacji w pamięci, przyspieszający działanie serwisów WWW. Jego zastosowanie podobnie jak serwer Redis poprawia działanie między innymi aplikacji WordPress i PrestaShop.
TAK TAK TAK

Serwer Redis

Nowoczesny magazyn danych, używany jako pamięć podręczna, przyspieszający działanie serwisów WWW. Jego zastosowanie podobnie jak serwer Memcached poprawia działanie między innymi aplikacji WordPress i PrestaShop.
TAK TAK TAK

Serwery aplikacyjne

Serwery aplikacyjne pozwalają uruchamiać aplikacje napisane w różnych językach programowania, realizujące zaawansowane funkcjonalności niedostępne w języku PHP.
1 3 5

Node.js

Node.js to środowisko uruchomieniowe po stronie serwera, dla aplikacji napisanych w języku JavaScript. Hosting nazwa.pl umożliwia wykorzystanie środowiska Node.js jako usługi typu web service, w której przekazywanie danych odbywa się za pomocą protokołu HTTP. Zastosowanie systemu zarządzania pakietami npm pozwala na korzystanie z bogatej listy dodatkowych modułów oraz gotowych do użycia frameworków.
TAK TAK TAK

Obsługa PHP/Perl/Python

W ramach usługi hostingowej istnieje możliwość uruchamiania aplikacji WWW napisanych w najpopularniejszych językach programowania PHP/Perl/Python. Każda usługa posiada osobną konfigurację, a wiele parametrów konfiguracyjnych można ustawić za pomocą CloudHosting Panel. Duże zasoby czasu procesora i pamięci, oraz dynamiczne rozłożenie usług w klastrze serwerów, pozwalają na płynną obsługę wymagających serwisów e-commerce i portali.
TAK TAK TAK

Moduł mod_rewrite

Moduł mod_rewrite umożliwia zamianę długich i skomplikowanych adresów stron WWW do postaci przyjaznej użytkownikowi i wyszukiwarkom internetowym. Zastosowanie krótkich i łatwych do zapamiętania adresów wzbudza zaufanie u odbiorców serwisów WWW.
TAK TAK TAK

Repozytoria SVN oraz Git

Systemy kontroli wersji SVN i GIT to narzędzia wykorzystywane przez programistów, grafików i projektantów serwisów WWW. Śledzą wszystkie zmiany dokonywane na plikach i umożliwiają przywołanie dowolnej wcześniejszej ich wersji, dzięki czemu pozwalają na koordynację prac wielu osób.
TAK TAK TAK

Harmonogram zadań (CRON)

Harmonogram zadań pozwala na cykliczne uruchamianie programów na serwerze WWW i jest najczęściej wykorzystywany do wykonywania powtarzających się czynności związanych z tworzeniem kopii zapasowych lub przeprowadzaniem prac porządkowych. Umożliwia również generowanie i wysyłanie raportów, oraz wykonywania innych cyklicznych działań koniecznych do prawidłowego działania serwisów WWW.
TAK TAK TAK

Bezpieczeństwo

Systemowa kopia bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo danych zgromadzonych w nazwa.pl zapewniają macierze RAID, synchronizujące pomiędzy sobą dane w czasie rzeczywistym. Dodatkowo raz na dobę systemowe kopie bezpieczeństwa wszystkich danych przesyłane są łączami światłowodowymi do zewnętrznego Data Center. Systemowe kopie bezpieczeństwa wykonywane są na wypadek awarii nośników danych i nie zastępują kopii bezpieczeństwa użytkownika. Dane z nich mogą jednak zostać udostępnione na warunkach przedstawionych w ramach Usług IT świadczonych przez nazwa.pl. Systemowe kopie bezpieczeństwa utrzymywane są przez co najmniej 48h. Aby zapewnić sobie dłuższy okres przechowywania kopii danych, możliwość definiowania harmonogramu ich tworzenia oraz funkcjonalność samodzielnego odzyskiwania informacji, skorzystaj z usługi "Kopia zapasowa danych".
TAK TAK TAK

SNI (wiele certyfikatów SSL na jednym serwerze)

Certyfikaty SSL instalowane są niezależnie dla każdej domeny i umożliwiają bezpieczną i szybką transmisję stron WWW.
TAK TAK TAK

SSL na pocztę

Serwery poczty umożliwiają wysłanie i odbierania wiadomości e-mail za pomocą bezpiecznych połączeń wykorzystujących certyfikaty SSL. Korespondencja przekazywana jest w formie zaszyfrowanej, niemożliwej do podsłuchania.
TAK TAK TAK

Parametry bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo i stabilność świadczonych usług to priorytet nazwa.pl. Dzięki wprowadzeniu parametrów bezpieczeństwa każdy Klient ma zapewnioną wysoką wydajność usługi, z gwarancją nieprzerwanego funkcjonowania przez 99,9% czasu jej świadczenia.
Wysokie Wysokie Wysokie

Rozszerzona ochrona DoS i DDoS

Usługa realizowana przez Scrubbing Center nazwa.pl, polegająca na ochronie przed atakami z sieci Internet, powodującymi wysycenie łącza lub zablokowaniem dostępu do usług. Ruch sieciowy TCP/UDP/ICMP jest analizowany w czasie rzeczywistym, a pojawiające się zagrożenia są identyfikowane i powstrzymywane, nie wywołując szkody dla działania serwisów WWW.
TAK TAK TAK

Web Application Firewall (WAF)

WAF to zapora sieciowa, często nazywana filtrem aplikacyjnym, przeznaczona do ochrony stron WWW, która zwiększa bezpieczeństwo i zapewnia ochronę przed typowymi atakami typu XSS/SQL/PHP. Dzięki możliwości aktywacji dedykowanych reguł dla aplikacji WordPress, Joomla, Drupal oraz e-sklepu, można w prosty sposób konfigurować zakres ochrony, w zależności od wykorzystywanego oprogramowania.
TAK TAK TAK

Intrusion Prevention System (IPS)

IPS działa pomiędzy systemem DoS/DDoS i filtrami aplikacyjnymi WAF, zapewniając wykrywanie powtarzalnych wzorców ataków na grupie kilkuset tysięcy różnych serwisów WWW obsługiwanych przez nazwa.pl. Monitoring tak dużej liczby stron pozwala zidentyfikować działania intruzów jeszcze zanim rozpoczną faktyczny atak.
TAK TAK TAK

Zabezpieczenie anty-exploitowe

System bezpieczeństwa na bieżąco monitoruje przesyłane przez FTP dane i w przypadku wykrycia zainfekowanych plików, uniemożliwia zapisanie ich na serwerze.
TAK TAK TAK

Domeny

Liczba obsługiwanych domen i stron WWW

Nielimitowana liczba domen umożliwia stworzenie wielu serwisów WWW oraz kont poczty elektronicznej. Domeny mogą działać niezależnie lub wskazywać na inne domeny skonfigurowane w ramach usługi.
Bez limitu Bez limitu Bez limitu

Poczta w wielu domenach(multipoczta)

Konta poczty elektronicznej zakładane są niezależnie w każdej domenie, dzięki czemu można utworzyć wiele kont o takiej samej nazwie, różniących się jedynie nazwą domeny. Pula nazw dla kont poczty elektronicznej w każdej domenie jest niezależna.
TAK TAK TAK

Jakość

Ultraszybkie dyski Intel Optane na bazach danych

Bazy danych korzystające z najnowszej wersji serwera baz danych, udostępnionego na usłudze hostingowej, uruchomione są na ultraszybkich dyskach Intel Optane wykonanych w technologii 3D XPoint, zapewniających nawet 10x szybsze zapisy i odczyty w porównaniu do dysków SSD. Przekłada się to na dużo szybsze działanie dynamicznie generowanych stron WWW typu WordPress i PrestaShop.
TAK TAK TAK

Wsparcie 24/7 (telefon, e-mail, chat)

Konsultanci nazwa.pl dostępni są przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, oferując pomoc w zakresie związanym z funkcjonowaniem usług oraz doborem usług dodatkowych. Klienci z usługą Pomoc Premium obsługiwani są priorytetowo.
TAK TAK TAK

Serwery w Polsce

Klastry serwerów obsługujące strony WWW, bazy danych, pocztę e-mail oraz kopie zapasowe danych, umieszczone są w dwóch profesjonalnych Data Center zlokalizowanych w Polsce. Obiekty te spełniają standard TIER III oraz posiadają certyfikaty ISO 9001 i ISO 27001. Fizyczne bezpieczeństwo sprzętu zapewnione jest za pomocą wydzielonej przestrzeni, chronionej wielopoziomową kontrolą dostępu.
TAK TAK TAK

SLA

Gwarantowany poziom dostępności usług, rozliczany w cyklach rocznych, to parametr zapewniający wysoką dostępność serwisów WWW, oraz kont poczty elektronicznej.
99,9% 99,9% 99,9%

Poczta

Liczba kont e-mail

Nielimitowana liczba kont e-mail umożliwia prowadzenie korespondencji elektronicznej przez wiele osób równocześnie. Za pomocą CloudHosting Panel można samodzielnie tworzyć nowe adresy oraz zarządzać już istniejącymi. Każde z założonych kont posiada dostęp do programu do obsługi poczty przez WWW, zarówno w wersji na komputer, jak i na urządzenia mobilne.
Bez limitu Bez limitu Bez limitu

Aliasy pocztowe

Aliasy pocztowe to alternatywne adresy konta e-mail, które umożliwiają przekazywanie poczty kierowanej na wiele różnych adresów na jedno konto pocztowe. Zastosowanie aliasów ułatwia obsługę korespondencji elektronicznej, redukując liczbę niepotrzebnych kont e-mail poprzez zastąpienie ich prostymi przekierowaniami.
Bez limitu Bez limitu Bez limitu

Poczta z poziomu WWW (Cloud Mail)

Rozbudowany, profesjonalny program pocztowy, obsługiwany przez przeglądarkę internetową, umożliwiający dostęp do poczty z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego podłączonego do Internetu. Doskonale radzi sobie z obsługą nawet bardzo dużych załączników, a dla osób korzystających z mobilnego połączenia z Internetem o niskiej przepustowości, stanowi rozwiązanie przyspieszające pracę. Zawiera rozbudowany zestaw funkcjonalności, prosty i intuicyjny interfejs graficzny, oraz wersję dla urządzeń mobilnych.
TAK TAK TAK

SPF

Zabezpieczenie SPF zapewnia ochronę przed próbami podszywania się pod nadawców poczty elektronicznej. Serwery w nazwa.pl, podczas odbierania wiadomości e-mail weryfikują, czy adres IP serwera nadawcy zgadza się z listą adresów IP, uprawnionych do wysyłania poczty w tej domenie.
TAK TAK TAK

DKIM

Zabezpieczenie DKIM zapewnia uwierzytelnienie nadawcy wiadomości za pomocą asymetrycznej kryptografii. Serwery w nazwa.pl przy wysyłaniu wiadomości dołączają zaszyfrowaną sygnaturę, którą weryfikuje serwer odbiorcy. Przy odbieraniu wiadomości, serwery nazwa.pl, za pomocą klucza publicznego umieszczonego w strefie DNS domeny, sprawdzają otrzymaną, zaszyfrowaną sygnaturę.
TAK TAK TAK

DMARC

DMARC to mechanizm definiujący, jak ma się zachować serwer pocztowy, który otrzyma wiadomość negatywnie zweryfikowaną za pomocą zabezpieczeń SPF i DKIM. DMARC umożliwia również otrzymywanie, za pomocą poczty elektronicznej, okresowych raportów o próbach e-mail spoofingu, z serwerów pocztowych na całym świecie, które odnotowały takie naruszenia i obsługują zabezpieczenie DMARC.
TAK TAK TAK

System antyspamowy dla poczty

System antyspamowy zapobiega przed dostarczaniem spamu do skrzynek użytkowników, dokonując automatycznej oceny każdej przychodzącej wiadomości za pomocą wyspecjalizowanych filtrów. Filtry korzystają z globalnej listy adresów e-mail, znanych z wysyłania spamu, weryfikują informacje zawarte w zabezpieczeniach SPF, DKIM, DMARC oraz dodatkowo analizują zawartość przesyłek pod kątem słów kluczowych. W wyniku przeprowadzonej analizy, dla każdej wiadomości przypisywana jest wartość punktowa i podejmowana decyzja o doręczeniu lub odrzuceniu wiadomości. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnych białych i czarnych list nadawców korespondencji e-mail, mając tym samym kontrolę nad zasadami filtrowania wiadomości.
TAK TAK TAK

System antywirusowy dla poczty

System antywirusowy zapobiega przed dostarczaniem do skrzynek użytkowników wiadomości zawierających szkodliwe oprogramowanie. Do oceny wykorzystuje bazy znanych zagrożeń, oraz analizuje wiadomości za pomocą algorytmów heurystycznych, pozwalających na wykrywanie nowych wirusów na podstawie znanych wzorców działania szkodliwego oprogramowania. W wyniku przeprowadzonej analizy podejmowana jest decyzja o dostarczeniu lub odrzuceniu wiadomości.
TAK TAK TAK

Obsługa protokołu IMAP

Protokół IMAP umożliwia automatyczną synchronizację zawartości programu pocztowego, zainstalowanego na komputerze lub urządzeniu mobilnym, ze skrzynką e mail na serwerze. To idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy korzystają z poczty na wielu urządzeniach, gdyż wiadomości zapisane na jednym urządzeniu dostępne są równocześnie na wszystkich innych. IMAP umożliwia również tworzenie folderów pocztowych na serwerze, co wykorzystywane jest do katalogowania wiadomości e-mail.
TAK TAK TAK

Autoresponder dla poczty

Autoresponder to usługa polegająca na automatycznym wysyłaniu zwrotnej wiadomości e-mail do nadawcy korespondencji, doręczonej na konto poczty elektronicznej. Dzięki tej funkcjonalności istnieje możliwość poinformowania nadawców o nieobecności czy urlopie wypoczynkowym właściciela adresu e-mail.
TAK TAK TAK

Grupy dyskusyjne

Grupy dyskusyjne ułatwiają komunikację, umożliwiając wymianę korespondencji e-mail pomiędzy przypisanymi do nich osobami. Poczta elektroniczna dostarczona na adres e-mail grupy dyskusyjnej, automatycznie przesyłana jest do każdego z członków tej grupy, bez konieczności wskazywania w adresie przesyłki wszystkich osób z osobna.
TAK TAK TAK

Przekierowania poczty

Przekierowanie poczty pozwala na automatyczne doręczenie przychodzącej korespondencji na inny adres poczty elektronicznej. Ułatwia to zarządzanie nieużywanymi kontami pocztowymi na które może być jeszcze kierowana korespondencja.
TAK TAK TAK

Funkcja Catch-all dla poczty

Umożliwia przekazanie wiadomości, wysłanej na dowolny, nieistniejący adres w domenie, na wskazane konto pocztowe. W przypadku, w którym korespondent pomyli się podczas podawania nazwy konta mailowego, wiadomość trafi na wyznaczony przez użytkownika adres e-mail.
TAK TAK TAK

Aplikacje

Autoinstalator aplikacji Wordpress, Joomla i wiele innych

Możliwość automatycznej instalacji popularnych aplikacji, skonfigurowanych i gotowych do działania. Dostępne aplikacje umożliwiają uruchomienie między innymi sklepu internetowego, systemu zarządzania treścią CMS i galerii zdjęć.
 50 100 200

Zarządzanie

CloudHosting Panel (zarządzanie serwerem)

CloudHosting Panel to intuicyjne narzędzie do zarządzania hostingiem, w którym, za pomocą przeglądarki internetowej, odbywa się administracja kontami poczty elektronicznej, bazami danych i stronami WWW. Umożliwia on samodzielne dodawanie i usuwania domen, kont e-mail i baz danych, a także udostępnia informacje na temat oglądalności stron WWW.
TAK TAK TAK

Statystyki odwiedzin oraz wykorzystania serwera

Panel Zarządzania udostępnia szczegółowe informacje na temat wykorzystania usługi, prezentując w przystępnej formie informacje na temat statystyki odwiedzin stron WWW oraz wykorzystania parametrów technicznych. Informacje te ułatwiają ocenę prowadzonych działań promocyjnych serwisu WWW oraz stanowią cenne źródło informacji na temat wydajności uruchomionego przez Klienta oprogramowania.
TAK TAK TAK

Liczba kont FTP

Konta FTP umożliwiają wgrywanie stron WWW, oraz ułatwiają podział usługi hostingowej na wiele serwisów WWW, działających w oddzielnych domenach. Z uwagi na bezpieczeństwo, nie należy udostępniać kont FTP osobom trzecim, gdyż wszystkie skrypty na serwerze WWW dla wszystkich domen uruchamiane są na wspólnych uprawnieniach.
Bez limitu Bez limitu Bez limitu

Dziennik serwera (logi)

Dziennik serwera to plik tekstowy zawierający chronologicznie ułożone zapisy wszystkich zdarzeń, jakie miały miejsce w obrębie serwera WWW. Plik dostępny jest do pobrania za pomocą CloudHosting Panel. Logi z serwera WWW pozwalają na szczegółową analizę odwiedzin stron WWW oraz umożliwiają wykrycie wszelkich błędów i nieprawidłowości w działaniu programów.
TAK TAK TAK

Server Side Includes (SSI)

Technologia pozwalająca na wplatanie dynamicznych modułów do zawartości stron WWW.
TAK TAK TAK

SSH

SSH służy do łączenia się z serwerem za pomocą szyfrowanego połączenia i wykonywania na nim działań związanych z administracją stronami WWW. Umożliwia w szczególności instalowanie oprogramowania, wykonywanie prac porządkowych, oraz ułatwia zarządzanie wszystkimi plikami na serwerze.
TAK TAK TAK

Composer

System zarządzania pakietami, przeznaczony dla aplikacji tworzonych w języku PHP. Composer dostępny jest w formie komendy wiersza poleceń, która poprzez SSH pozwala na zarządzanie pakietami i zależnościami w sposób ustandaryzowany w ramach projektu PHP.
TAK TAK TAK

WP-CLI

Narzędzie umożliwiające zarządzanie wieloma projektami, działającymi w oparciu o WordPress, za pomocą linii komend w terminalu SSH, bez konieczności logowania do kokpitu czy bazy danych. W terminalu można utworzyć własne gotowe skrypty .sh, które odpowiadają za poszczególną czynność, np.: zarządzanie motywami, zarządzanie wtyczkami, import/eksport danych.
TAK TAK TAK

Własne strony błędów WWW

Jeżeli na serwerze brakuje wywoływanego dokumentu lub zasobu, zamiast standardowego komunikatu błędu serwera można zdefiniować własną stronę błędów.
TAK TAK TAK

Usługi dodatkowe płatne

CDN nazwa.pl

Serwery cache nazwa.pl utrzymują w różnych miejscach na świecie kopie elementów składowych Twojego serwisu WWW. Dzięki skróceniu odległości pomiędzy lokalizacją użytkownika korzystającego z Twojej strony a serwerem, na którym przechowywane są pliki, skraca się czas jej otwierania. Bezpośredni dostęp do wielu punktów wymiany ruchu w sieci Internet zapewnia błyskawiczne przekazywanie informacji, a rozproszony system ochrony DDoS w każdym węźle CDN nazwa.pl chroni Twoją stronę przed atakami.
TAK TAK TAK

Konwersja do formatu webp i zmiana wielkości obrazów

Serwery nazwa.pl automatycznie konwertują obrazy z Twojego serwisu WWW do nowoczesnego formatu obrazów webp, który zapewnia dużo lepszy poziom kompresji niż starsze technologie jpg, gif czy png. W zależności od rozdzielczości ekranu na urządzeniu mobilnym, wielkość obrazów przesyłanych z serwera do przeglądarki jest dynamicznie zmniejszana, dzięki czemu ilość przesyłanych danych jeszcze bardziej maleje. Skompresowane elementy strony są szybciej przesyłane do użytkownika, a Twoja strona WWW działa szybciej. Wymaga aktywowania usługi CDN nazwa.pl.
TAK TAK TAK

Obsługa LSCache plugins

Usługa umożliwia obsługę LSCache plugins w zakresie funkcjonalności związanej z zarządzaniem statycznymi wersjami wykonanego wcześniej kodu PHP. Wykonany kod w postaci strony HTML przechowywany jest na węzłach CDN nazwa.pl, eliminując konieczność generowania zawartości strony przy każdym wywołaniu serwisu. Wykorzystanie pamięci podręcznej cache dla PHP przyspiesza czas obsługi zapytań o strony WWW oraz zmniejsza obciążenie serwera. Wymaga aktywowania usługi CDN nazwa.pl.
TAK TAK TAK

Zabezpieczenie 2FA dla poczty

Zabezpieczenie 2FA zapewnia podwójne sprawdzanie uprawnień logowania do skrzynki e-mail. Niezależnie od tego, czy korzystasz z Cloud Mail, czy też z programu pocztowego zainstalowanego na swoim urządzeniu łączącym się z serwerem przez protokół POP3/IMAP4, do logowania, oprócz hasła, wymagana jest weryfikacja poprzez wiadomość SMS dla usługi 2FA, kod z aplikacji lub inną metodę autoryzacji dostępną w ustawieniach konta pocztowego. Zabezpieczenie 2FA gwarantuje bezpieczeństwo, nawet w przypadku ujawnienia hasła do skrzynki pocztowej. Aktywacja usługi i  pobieranie opłat odbywa się niezależnie dla każdego konta e-mail.
TAK TAK TAK

Wiadomość SMS dla usługi 2FA

Wiadomości SMS, wysyłane na wskazany przez Ciebie numer telefonu komórkowego, służą do dodatkowej weryfikacji uprawnień do korzystania z usługi w nazwa.pl. Weryfikacja za pomocą kanału SMS dokonywana jest po wcześniejszym wyborze przez Ciebie tej formy autoryzacji.
TAK TAK TAK

Kopia zapasowa danych 100 GB

Wykonuj kopie zapasowe plików WWW, baz danych oraz wiadomości e-mail, na macierze dyskowe zlokalizowane w zewnętrznym Data Center. Za pomocą interfejsu WWW określasz jak często dane będą archiwizowane oraz ile dni mają być utrzymywane. W dowolnym momencie możesz wykonać również kopie danych na żądanie, usunąć wybraną kopię lub też przywrócić dane na serwer. Rozmiar kopii ustalany jest na podstawie faktycznej zajętości danych na macierzach dyskowych, przechowujących kopie zapasowe. Do Twojej dyspozycji pozostaje 100 GB powierzchni dyskowej.
TAK TAK TAK

Kopia zapasowa danych 250 GB

Wykonuj kopie zapasowe plików WWW, baz danych oraz wiadomości e-mail, na macierze dyskowe zlokalizowane w zewnętrznym Data Center. Za pomocą interfejsu WWW określasz jak często dane będą archiwizowane oraz ile dni mają być utrzymywane. W dowolnym momencie możesz wykonać również kopie danych na żądanie, usunąć wybraną kopię lub też przywrócić dane na serwer. Rozmiar kopii ustalany jest na podstawie faktycznej zajętości danych na macierzach dyskowych, przechowujących kopie zapasowe. Do Twojej dyspozycji pozostaje 250 GB powierzchni dyskowej.
TAK TAK TAK

Kopia zapasowa danych 500 GB

Wykonuj kopie zapasowe plików WWW, baz danych oraz wiadomości e-mail, na macierze dyskowe zlokalizowane w zewnętrznym Data Center. Za pomocą interfejsu WWW określasz jak często dane będą archiwizowane oraz ile dni mają być utrzymywane. W dowolnym momencie możesz wykonać również kopie danych na żądanie, usunąć wybraną kopię lub też przywrócić dane na serwer. Rozmiar kopii ustalany jest na podstawie faktycznej zajętości danych na macierzach dyskowych, przechowujących kopie zapasowe. Do Twojej dyspozycji pozostaje 500 GB powierzchni dyskowej.
TAK TAK TAK

Kopia zapasowa danych 1 TB

Wykonuj kopie zapasowe plików WWW, baz danych oraz wiadomości e-mail, na macierze dyskowe zlokalizowane w zewnętrznym Data Center. Za pomocą interfejsu WWW określasz jak często dane będą archiwizowane oraz ile dni mają być utrzymywane. W dowolnym momencie możesz wykonać również kopie danych na żądanie, usunąć wybraną kopię lub też przywrócić dane na serwer. Rozmiar kopii ustalany jest na podstawie faktycznej zajętości danych na macierzach dyskowych, przechowujących kopie zapasowe. Do Twojej dyspozycji pozostaje 1 TB powierzchni dyskowej.
TAK TAK TAK

Kopia zapasowa danych 2 TB

Wykonuj kopie zapasowe plików WWW, baz danych oraz wiadomości e-mail, na macierze dyskowe zlokalizowane w zewnętrznym Data Center. Za pomocą interfejsu WWW określasz jak często dane będą archiwizowane oraz ile dni mają być utrzymywane. W dowolnym momencie możesz wykonać również kopie danych na żądanie, usunąć wybraną kopię lub też przywrócić dane na serwer. Rozmiar kopii ustalany jest na podstawie faktycznej zajętości danych na macierzach dyskowych, przechowujących kopie zapasowe. Do Twojej dyspozycji pozostaje 2 TB powierzchni dyskowej.
TAK TAK TAK

Kopia zapasowa danych 5 TB

Wykonuj kopie zapasowe plików WWW, baz danych oraz wiadomości e-mail, na macierze dyskowe zlokalizowane w zewnętrznym Data Center. Za pomocą interfejsu WWW określasz jak często dane będą archiwizowane oraz ile dni mają być utrzymywane. W dowolnym momencie możesz wykonać również kopie danych na żądanie, usunąć wybraną kopię lub też przywrócić dane na serwer. Rozmiar kopii ustalany jest na podstawie faktycznej zajętości danych na macierzach dyskowych, przechowujących kopie zapasowe. Do Twojej dyspozycji pozostaje 5 TB powierzchni dyskowej.
TAK TAK TAK

Kopia zapasowa danych 10 TB

Wykonuj kopie zapasowe plików WWW, baz danych oraz wiadomości e-mail, na macierze dyskowe zlokalizowane w zewnętrznym Data Center. Za pomocą interfejsu WWW określasz jak często dane będą archiwizowane oraz ile dni mają być utrzymywane. W dowolnym momencie możesz wykonać również kopie danych na żądanie, usunąć wybraną kopię lub też przywrócić dane na serwer. Rozmiar kopii ustalany jest na podstawie faktycznej zajętości danych na macierzach dyskowych, przechowujących kopie zapasowe. Do Twojej dyspozycji pozostaje 10 TB powierzchni dyskowej.
TAK TAK TAK

Dedykowany adres IP lokalizowany geograficznie flagi

Dedykowany adres IP lokalizowany na terenie Europy lub w jednym z wybranych państw, takich jak Francja, Niemcy, Włochy, Polska, Hiszpania, Wielka Brytania lub USA, umożliwia zwiększenie funkcjonalności hostingu i jego geolokalizację na wybranym obszarze. Eliminuje ryzyko związane ze współdzieleniem adresu IP przez wielu klientów. Niweluje zagrożenie związane z przypadkowym wpisaniem adresu IP i domeny na listy RBL, skutkujące problemami w działaniu poczty. Chroni również przed przypadkowymi atakami typu DDoS, skierowanymi przeciwko innym serwisom WWW, współdzielącym ten sam adres IP.
TAK TAK TAK

Reverse DNS dla dedykowanego adresu IP lokalizowanego geograficznie

Usługa umożliwia wprowadzanie opisu dla dedykowanego adresu IP, dzięki czemu dla wszystkich użytkowników sieci Internet Twoja usługa hostingowa nie będzie się niczym różniła od serwera dedykowanego. Standardowo generowane opisy typu dedicated-aez48.rev.nazwa.pl będziesz mógł zamienić na wybrany przez Ciebie opis typu jakasdomena.pl. Ustawienie opisu dedykowanego adresu IP zgodnie z nazwą domeny, z której wysyłasz pocztę, zwiększy reputację Twojego serwera poczty i poziom doręczeń przesyłek pocztowych.
TAK TAK TAK

Serwer pocztowy XL

Usługa Serwer pocztowy XL umożliwia zwiększenie limitu liczby wysyłanych wiadomości e-mail do 10.000 na dobę, co pozwala na wysłanie w przeciągu miesiąca około 300.000 wiadomości e-mail. Rozwiązanie to dedykowane jest klientom obsługującym dużą liczbę skrzynek pocztowych. Wymaga aktywowania usługi Dedykowany adres IP lokalizowany geograficznie.
TAK TAK TAK

Serwer pocztowy XXL

Usługa Serwer pocztowy XXL umożliwia zwiększenie limitu liczby wysyłanych wiadomości e-mail do 100.000 na dobę, co pozwala na wysłanie w przeciągu miesiąca około 3.000.000 wiadomości e-mail. Rozwiązanie to dedykowane jest klientom obsługującym bardzo dużą liczbę skrzynek pocztowych lub wysyłającym newslettery. Wymaga aktywowania usługi Dedykowany adres IP lokalizowany geograficznie.
TAK TAK TAK

Pakiet 100 GB dodatkowej powierzchni dyskowej

Dodatkowa powierzchnia dyskowa pozwoli Ci utrzymać dodatkowe 100 GB danych, bez konieczności zmiany opcji usługi oraz zwiększyć o 500 000 maksymalną liczbę plików na serwerze.
TAK - -

Pakiet 500 GB dodatkowej powierzchni dyskowej

Dodatkowa powierzchnia dyskowa pozwoli Ci utrzymać dodatkowe 500 GB danych, bez konieczności zmiany opcji usługi oraz zwiększyć o 1 000 000 maksymalną liczbę plików na serwerze.
TAK TAK -

Pakiet 1 TB dodatkowej powierzchni dyskowej

Dodatkowa powierzchnia dyskowa pozwoli Ci utrzymać dodatkowy 1 TB danych, bez konieczności zmiany opcji usługi oraz zwiększyć o 2 000 000 maksymalną liczbę plików na serwerze.
TAK TAK TAK

Pakiet 4 TB dodatkowej powierzchni dyskowej

Dodatkowa powierzchnia dyskowa pozwoli Ci utrzymać dodatkowe 4 TB danych, bez konieczności zmiany opcji usługi oraz zwiększyć o 2 000 000 maksymalną liczbę plików na serwerze.
TAK TAK TAK

Pakiet 9 TB dodatkowej powierzchni dyskowej

Dodatkowa powierzchnia dyskowa pozwoli Ci utrzymać dodatkowe 9 TB danych, bez konieczności zmiany opcji usługi oraz zwiększyć o 2 000 000 maksymalną liczbę plików na serwerze.
TAK TAK TAK

Obsługa starszych wersji PHP

Usługa umożliwia aktywowanie wersji PHP, dla której upłynął termin wsparcia określony przez twórców języka PHP. Jeżeli Twoja aplikacja nie jest dostosowana do pracy z najnowszymi wersjami PHP, możesz skorzystać z wcześniejszych wersji PHP udostępnionych dla Twojej usługi hostingowej.
TAK TAK TAK

Obsługa starszych wersji Node.js

Usługa umożliwia korzystanie z wersji serwera aplikacyjnego Node.js, dla którego upłynął termin wsparcia określony przez wydawców oprogramowania. Jeżeli Twoja aplikacja nie jest dostosowana do pracy z najnowszymi wersjami Node.js, możesz skorzystać z wcześniejszych wersji Node.js udostępnionych dla Twojej usługi hostingowej.
TAK TAK TAK

Obsługa starszych wersji serwerów baz danych

Usługa umożliwia obsługę baz na serwerach baz danych MariaDB lub PostgreSQL, dla których upłynął termin wsparcia określony przez ich twórców. Jeżeli Twoja aplikacja nie jest dostosowana do pracy z najnowszymi wersjami tych baz, możesz skorzystać z wcześniejszych wersji MariaDB lub PostgreSQL udostępnionych dla Twojej usługi hostingowej.
TAK TAK TAK

Dodatkowy transfer danych

Dodatkowy transfer danych umożliwia Ci korzystanie z Usługi po przekroczeniu limitu transferu określonego w ofercie, którą wybrałeś. Dane przesyłane są zawsze z pełną szybkością, przy wykorzystaniu szybkiej sieci nazwa.pl, posiadającej wiele punktów wymiany ruchu w sieci Internet. Usługa rozliczana jest w Modelu za Użycie.
TAK TAK TAK
Cennik promocyjny
NAZWA USŁUGI
CENA (PLN/rok)
CENA (PLN/2 lata)
CloudHosting e-Sklep Start
50 PLN
650 PLN
CloudHosting e-Sklep Biznes
400 PLN
1 600 PLN
CloudHosting e-Sklep Pro
600 PLN
2 400 PLN
USŁUGI DODATKOWE PŁATNE
CENA (PLN/rok)
CENA (PLN/2 lata)
CDN nazwa.pl
0 PLN
0 PLN
Konwersja do formatu webp i zmiana wielkości obrazów
0 PLN
0 PLN
Obsługa LSCache plugins
0 PLN
0 PLN
Zabezpieczenie 2FA dla poczty
0 PLN
0 PLN
Kopia zapasowa danych 100 GB
200 PLN
600 PLN
Kopia zapasowa danych 250 GB
500 PLN
1 500 PLN
Kopia zapasowa danych 500 GB
1 000 PLN
3 000 PLN
Kopia zapasowa danych 1 TB
2 000 PLN
6 000 PLN
Kopia zapasowa danych 2 TB
4 000 PLN
12 000 PLN
Kopia zapasowa danych 5 TB
10 000 PLN
30 000 PLN
Kopia zapasowa danych 10 TB
20 000 PLN
60 000 PLN
Dedykowany adres IP lokalizowany geograficznie
150 PLN
450 PLN
Reverse DNS dla dedykowanego adresu IP lokalizowanego geograficznie
150 PLN
450 PLN
Pakiet 100 GB dodatkowej powierzchni dyskowej
200 PLN
600 PLN
Pakiet 500 GB dodatkowej powierzchni dyskowej
500 PLN
1 500 PLN
Pakiet 1 TB dodatkowej powierzchni dyskowej
1 000 PLN
3 000 PLN
Pakiet 4 TB dodatkowej powierzchni dyskowej
4 000 PLN
12 000 PLN
Pakiet 9 TB dodatkowej powierzchni dyskowej
8 000 PLN
24 000 PLN
Obsługa starszych wersji PHP
0 PLN
0 PLN
Obsługa starszych wersji Node.js
0 PLN
0 PLN
Obsługa starszych wersji serwerów baz danych
0 PLN
0 PLN
Cennik standardowy
NAZWA USŁUGI
CENA (PLN/rok)
CENA (PLN/2 lata)
CloudHosting e-Sklep Start
600 PLN
1 200 PLN
CloudHosting e-Sklep Biznes
1 200 PLN
2 400 PLN
CloudHosting e-Sklep Pro
1 800 PLN
3 600 PLN
USŁUGI DODATKOWE PŁATNE
CENA (PLN/rok)
CENA (PLN/2 lata)
CDN nazwa.pl
300 PLN
600 PLN
Konwersja do formatu webp i zmiana wielkości obrazów
300 PLN
600 PLN
Obsługa LSCache plugins
300 PLN
600 PLN
Zabezpieczenie 2FA dla poczty
300 PLN
600 PLN
Wiadomość SMS dla usługi 2FA
0,25 PLN/SMS
0,25 PLN/SMS
Kopia zapasowa danych 100 GB
400 PLN
800 PLN
Kopia zapasowa danych 250 GB
1 000 PLN
2 000 PLN
Kopia zapasowa danych 500 GB
2 000 PLN
4 000 PLN
Kopia zapasowa danych 1 TB
4 000 PLN
8 000 PLN
Kopia zapasowa danych 2 TB
8 000 PLN
16 000 PLN
Kopia zapasowa danych 5 TB
20 000 PLN
40 000 PLN
Kopia zapasowa danych 10 TB
40 000 PLN
80 000 PLN
Dedykowany adres IP lokalizowany geograficznie
300 PLN
600 PLN
Reverse DNS dla dedykowanego adresu IP lokalizowanego geograficznie
300 PLN
600 PLN
Serwer pocztowy XL
1 800 PLN
3 600 PLN
Serwer pocztowy XXL
7 200 PLN
14 400 PLN
Pakiet 100 GB dodatkowej powierzchni dyskowej
400 PLN
800 PLN
Pakiet 500 GB dodatkowej powierzchni dyskowej
1 000 PLN
2 000 PLN
Pakiet 1 TB dodatkowej powierzchni dyskowej
2 000 PLN
4 000 PLN
Pakiet 4 TB dodatkowej powierzchni dyskowej
8 000 PLN
16 000 PLN
Pakiet 9 TB dodatkowej powierzchni dyskowej
16 000 PLN
32 000 PLN
Obsługa starszych wersji PHP
300 PLN
600 PLN
Obsługa starszych wersji Node.js
300 PLN
600 PLN
Obsługa starszych wersji serwerów baz danych
300 PLN
600 PLN
Dodatkowy transfer danych
0,10 PLN/GB
0,10 PLN/GB
NETTO
BRUTTO

Do cen netto należy doliczyć 23% VAT. Rozliczenie dokonywane jest z góry za cały okres abonamentowy.
Szczegóły promocji dostępne są w regulaminie promocji.

Migrator

Masz hosting w innej firmie?

Przeniesiemy bezpłatnie Twoje strony WWW i konta
e-mail!

SPRAWDŹ
 • iconszybkie
  usługi
 • iconbezpieczne
  rozwiązanie
 • iconprofesjonalne
  wsparcie 24/7

Profesjonalny sklep internetowy

CloudHosting e-Sklep to serwer specjalnie przygotowany do wprowadzenia sklepu internetowego opartego na oprogramowaniu PrestaShop. PrestaShop to aplikacja pozwalająca na realizację całego procesu sprzedażowego, począwszy od prezentacji oferty, przyjmowania zamówień, zarządzanie płatnościami, a skończywszy na wysyłce towarów. Dzięki odpowiednim dodatkom, które są dostępne dla sklepu internetowego PrestaShop, w łatwy sposób można zarządzać optymalizacją strony i jej pozycjonowaniem w Google. Szacuje się, że obecnie na całym świecie działa ponad 300 000 sklepów internetowych opartych na PrestaShop. Liczba ta każdego dnia wzrasta!

Poznaj możliwości automatycznie skonfigurowanych modułów
do sklepu internetowego PrestaShop

Największym atutem sklepu internetowego PrestaShop jest dostęp do dużej liczby modułów. Spośród około 4000 pluginów wybraliśmy dla Ciebie te najlepsze.CloudHosting e-Sklep od samego początku masz zainstalowanych kilkadziesiąt pluginów, dzięki którym będziesz mógł dostosować sklep internetowy do indywidualnych wymagań.

CDN nazwa.pl

Serwery cache nazwa.pl utrzymują w różnych miejscach na świecie kopie elementów składowych Twojego serwisu WWW. Dzięki skróceniu odległości pomiędzy lokalizacją użytkownika korzystającego z Twojej strony a serwerem, na którym przechowywane są pliki, skraca się czas jej otwierania. Bezpośredni dostęp do wielu punktów wymiany ruchu w sieci Internet zapewnia błyskawiczne przekazywanie informacji, a rozproszony system DDoS w każdym węźle CDN nazwa.pl chroni Twoją stronę przed atakami.

CDN w nazwa.pl CDN w nazwa.pl

Konteneryzacja LXC zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność

CloudHosting nazwa.pl z konteneryzacją LXC

Kontenery tworzone są w systemie operacyjnym, a dopiero wewnątrz każdego z nich uruchamiany jest komplet niezbędnych procesów. Zapewnia to separację każdej pojedynczej usługi na poziomie środowiska wirtualnego, wpływając tym samym na podwyższenie jej bezpieczeństwa, stabilności pracy i niezawodności działania.

CloudHosting nazwa.pl z konteneryzacją LXC

Opinie naszych Klientów

4,9 3456 opinii w Google
Alicja Borowska Agencja Reklamowa Twoja Baza
Od wielu lat z pełnym zaufaniem korzystam z produktów i usług hostingowych nazwa.pl. Tworząc strony i sklepy internetowe muszę mieć pewność, że moi Klienci otrzymają błyskawiczny support w razie jakichkolwiek problemów oraz usługi na najwyższym poziomie. Profesjonalizm, niezawodność i zaangażowanie zespołu nazwa.pl sprawiają, że współpraca z nimi to czysta przyjemność. Gorąco polecam każdemu, kto szuka rzetelnego partnera w zakresie usług hostingowych.
Adrian Tokarz ATVERSE
Od dłuższego czasu korzystam z usług tej firmy. Wyróżnia się ona na tle konkurencji swoją ofertą, jakością usług oraz intuicyjnym panelem. Obsługa klienta stoi na najwyższym poziomie, co utwierdza mnie w przekonaniu o wyjątkowości tej firmy.
Łukasz Strzelczyk Właściciel letsgobold.com
Usługi działają stabilnie, ale najważniejszy jest fakt, że BOK jest dostępne i skuteczne - to zdecydowanie jest ponadstandardowa jakość. Polecam!
Tomasz Pysz
Bardzo polecam firmę Nazwa.pl! Miałem problem ze sklepem PrestaShop i potrzebowałem pomocy. Zespół Nazwa.pl był bardzo pomocny i szybko rozwiązał mój problem. Jestem bardzo zadowolony z ich usług i polecam ich wszystkim, którzy potrzebują pomocy z PrestaShop lub innymi hostingowymi rozwiązaniami. Szybka i kompetentna obsługa klienta. Szeroki zakres usług hostingowych. Konkurencyjne ceny. Łatwy w użyciu panel klienta
Waldemar Domagała
Jestem z nazwą.pl już od bodajże 20 lat . Mam serwer i strony www. Dziękuję za super współpracę, nigdy ani serwer ani strony mnie nie zawiodły, nie było z nimi żadnych problemów, dlatego gdy dzwonią z innych firm i proponują takie usługi, nie interesują mnie ich oferty :) Dzięki nazwa za współpracę, za dobrą obsługę. Działamy razem dalej :)
Maciej Taichman
Już dawno, jako firma przenieśliśmy domeny i hosting do Nazwa.pl. Było łatwiej, prościej, wszystkie przenoszenia gotowych serwisów zrobione sprawnie przez specjalistów z nazwa.pl. To była duża ulga. Pomoc przez telefon szybka i zawsze na czas. Naprawa awarii w super tempie! Jestem osobiście i jako firma totalnie zachwycony poziomem usług. Po znanych z poprzednich lat przepychanek z innymi dostawcami. Spokój i ulga. Jednak to, co stało się dzisiaj to szok. Szukając nowych rozwiązań na e-sklep, po błądzeniu w sieci i szukaniu rozwiązań, postanowiłem zapytać u mojego dostawcy i..... Szok. Specjalista na linii Pani Ewa w 10 minut pomogła mi zainstalować cały sklep. Krok po kroku bez problemów!!!!!! Sprawnie i komfortowo. Nie chce pisać nadmiernych peanów, ale to jeszcze raz mnie utwierdziło, że nasza Spółka dobrze zrobiła angażując się we współpracę z Nazwa.pl. Ocena 10 na 5 gwiazdek!!! ;-) Polecam!!!!
Adam Klimas
Chciałbym wyrazić moje ogromne zadowolenie z obsługi, którą otrzymałem w Nazwa.pl. Szczególne podziękowania należą się Pani Marzenie, która okazała się niezwykle pomocna i profesjonalna. Dzięki jej wsparciu przeniesienie domen przebiegło bez najmniejszych problemów. Jej kompetencje i zaangażowanie zasługują na najwyższą ocenę. Gorąco polecam usługi Nazwa.pl każdemu, kto szuka solidnego i rzetelnego partnera w zakresie domen!
Rafał Moes
Rewelacja! Fantastyczna infolinia działająca 24H. Obsługa klienta na kosmicznym poziomie. Mało znam firm tak profesjonalnie podchodzących do klientów. Skomplikowaną sprawę załatwiłem w 10 minut Szacun!

Nawet 10 TB powierzchni dyskowej

W dowolnym momencie możesz powiększyć swój CloudHosting nawet do 10 TB. Dzięki temu, bez zmiany opcji usługi, a także bez konieczności inwestowania w serwer dedykowany, zyskasz bardzo duży limit dyskowy.

Możliwość rozbudowy CloudHostingu o liczne opcje i funkcjonalności pozwala na optymalizację całkowitego kosztu posiadania usługi i zapewnia dużą swobodę w zarządzaniu. Do Twojej dyspozycji jest nawet 10 TB przestrzeni dyskowej do wykorzystania na pliki, bezpieczną pocztę e-mail i bazy danych.

10TB - nazwa.pl
CloudHosting Panel-nazwa.pl

CloudHosting Panel

CloudHosting Panel to narzędzie służące do zarządzania hostingiem. Dzięki możliwościom szybkiego przełączenia widoków stanowi intuicyjne rozwiązanie dla każdego, kto korzystał z paneli, takich jak cPanel, DirectAdmin, Plesk czy też Active.admin. Umożliwia zarządzanie kontami e-mail, domenami, bazami danych, certyfikatami SSL, a także sterowanie zawartością cache na serwerach CDN nazwa.pl.

Panel dostarcza wielu ważnych statystyk, umożliwiając szybką diagnostykę usługi i ułatwiając optymalizację działania hostingu. Zapewnia szybkie wykonywanie funkcji administracyjnych na serwerze. Wersja RWD na urządzenia mobilne, wyposażona w opcję przełączania pomiędzy widokami w poziomie i pionie, zapewnia komfort w zarządzaniu usługą na komórkach oraz tabletach.

Cloud Mail

Cloud Mail stanowi funkcjonalne połączenie webmaila i organizera. Webmail pozwala na komfortową obsługę korespondencji e-mail, a organizer na właściwe zaplanowanie harmonogramu dnia, przypominając o wszystkich zadaniach, które powinny zostać wykonane.

Dostęp do Cloud Mail możliwy jest z każdego miejsca, gdzie można skorzystać z przeglądarki internetowej. Dedykowana aplikacja na smartfony i tablety z systemem Android stanowi dodatkowe udogodnienie dla użytkowników urządzeń mobilnych.

CloudMail - nazwa.pl
Konsola do wykonywania kopii zapasowych

Konsola do wykonywania kopii

Korzystając z konsoli do wykonywania kopii zapasowych, samodzielnie stworzysz ze swojego serwera backup plików, baz danych oraz wiadomości e-mail na nośniki danych utrzymywane w zewnętrznym Data Center.

Za pomocą intuicyjnego interfejsu, dostępnego przez przeglądarkę, możesz określić częstotliwość automatycznej archiwizacji oraz czas przechowywania kopii zapasowych. Wrażliwe dane zawarte w bazach danych możesz archiwizować nawet co godzinę. W dowolnym momencie możesz wykonać także backup na żądanie, usunąć wybraną kopię, zmienić długość jej przechowywania lub przywrócić dane na swój serwer.

Zabezpieczenie 2FA dla poczty

Zabezpieczenie 2FA zapewnia podwójne sprawdzanie uprawnień logowania do poczty elektronicznej. Niezależnie od tego, czy korzystasz z Cloud Mail czy też z programu pocztowego zainstalowanego na swoim urządzeniu łączącym się z serwerem przez protokół POP3/IMAP4, do logowania, oprócz hasła, wymagane będzie dodatkowe uwierzytelnienie za pomocą wiadomości SMS, kodu z aplikacji lub innej metody dostępnej w ustawieniach konta e-mail. Zabezpieczenie 2FA gwarantuje bezpieczeństwo, nawet w przypadku ujawnienia hasła do skrzynki pocztowej.

CloudMail - nazwa.pl

Zarządzaj pocztą
oraz wygodnie planuj
obowiązki

Zarządzaj pocztą oraz wygodnie planuj obowiązki

Bądź mobilny
z aplikacją Cloud Mail

Najważniejsze parametry dostępne dla wszystkich opcji hostingowych

 • hosting

  Hosting w chmurze CloudHosting e-Sklep z CDN nazwa.pl to nowoczesne rozwiązanie, oferujące użytkownikom większą szybkość działania, skalowalność zasobów oraz reakcję na potencjalne awarie w ułamkach sekund. Dzięki chmurze obliczeniowej nazwa.pl pojedyncza usługa CloudHosting obsługiwana jest jednocześnie na kilkuset serwerach, podzielonych na wyspecjalizowane klastry, służące do obsługi stron WWW, poczty e-mail, baz danych, FTP, SSH czy zadań CRON. Każdy użytkownik korzystający z usług nazwa.pl uzyskuje dostęp do setek procesorów i terabajtów pamięci RAM, z których może korzystać w ramach parametrów wykupionej przez siebie opcji hostingowej.

 • Php

  Interpreter PHP PHP jest językiem skryptowym, wykorzystywanym najczęściej przy budowie stron internetowych. Charakteryzuje się prostą składnią, elastycznością i dużą liczbą dodatkowych modułów, które pozwalają nie tylko na tworzenie dynamicznych stron WWW, lecz także m.in. na zarządzanie plikami, obsługę baz danych czy szyfrowanie przekazywanych przez stronę informacji.

  Dostępne wersje PHP ze wsparciem wydawcy oprogramowania: 8.1, 8.2, 8.3
  Dostępne wersje PHP w ramach usługi dodatkowej: 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0

 • Node.js

  Serwer aplikacyjny Node.jsNode.js to środowisko uruchomieniowe po stronie serwera, dla aplikacji napisanych w języku JavaScript. Hosting nazwa.pl umożliwia wykorzystanie środowiska Node.js jako usługi typu web service, w której przekazywanie danych odbywa się za pomocą protokołu HTTP. Zarządzanie zależnościami aplikacji odbywa się poprzez manager pakietów Npm. Na hostingu nazwa.pl udostępnione są domyślnie następujące frameworki: Express.js, Koa.js, Socket.io, Nest.js, Sails.js, Total.js, Hapi.js, Derby.js, LoopBack.io, Adonis.js.

  Dostępne wersje Node.js ze wsparciem wydawcy oprogramowania: 18 LTS, 20 LTS
  Dostępne wersje Node.js w ramach usługi dodatkowej: 12 LTS, 14 LTS, 15, 16 LTS

 • MondoDB

  Nierelacyjna baza danych MongoDBMongoDB to baza NoSQL, która przechowuje dane jako obiekty JSON/BSON. Umożliwia szybkie przetwarzanie informacji w ramach aplikacji. Dla każdej usługi hostingowej w nazwa.pl, serwer MongoDB jest uruchamiany jako osobna instancja.

 • redis

  Pamięć podręczna Redis oraz MemcachedRedis i Memcached to nowoczesne magazyny danych, używane najczęściej jako pamięć podręczna, przyspieszająca działanie serwisów WWW, szczególnie w przypadku złożonych systemów zarządzania treścią takich jak WordPress czy e-sklep zbudowany za pomocą aplikacji PrestaShop. Na hostingu nazwa.pl można korzystać z obydwu baz jednocześnie, a rozmiar każdej z nich może wynosić do 1 GB.

 • PostgreSQL

  Bazy danych MariaDB i PostgreSQL W ramach każdego hostingu nazwa.pl można korzystać jednocześnie z baz danych MariaDB i PostgreSQL, które uruchamiane są w klastrze serwerów, zapewniającym wysoką wydajność i niezawodność ich działania. Zastosowanie szybkich dysków Intel Optane z technologią 3D XPoint i dużej ilości pamięci RAM na serwerach bazodanowych umożliwia płynną obsługę nawet największych aplikacji WWW i sklepów internetowych.

  Dostępne wersje MariaDB ze wsparciem wydawcy oprogramowania: 10.5, 10.6, 10.11
  Dostępne wersje MariaDB w ramach usługi dodatkowej: 10.1

  Dostępne wersje PostgreSQL ze wsparciem wydawcy oprogramowania: 12, 13, 14, 15, 16
  Dostępne wersje PostgreSQL w ramach usługi dodatkowej: 9

 • ddos

  Zaawansowana ochrona anty-DDoS, Intrusion Prevention System (IPS), Web Application Firewall (WAF) Bezpieczeństwo stron internetowych umieszczonych na serwerach nazwa.pl zapewniają systemy IPS oraz WAF. Zabezpieczenie IPS realizowane jest za pomocą wyspecjalizowanych urządzeń sieciowych firmy Fortinet, działających w klastrze wysokiej dostępności. IPS działa pomiędzy systemem anty-DDoS i filtrami aplikacyjnymi WAF, zapewniając wykrywanie powtarzalnych wzorców ataków na grupie kilkuset tysięcy różnych serwisów WWW obsługiwanych przez nazwa.pl.

 • Security

  DNS SECURITY EXTENSIONS DNSSEC to protokół zabezpieczający przed przekierowaniem domen na strony WWW wyłudzające dane (phishing). DNSSEC zabezpiecza informacje DNS przed sfałszowaniem i modyfikacją poprzez wykorzystanie kryptografii asymetrycznej i podpisów cyfrowych.

  DNS Anycast Technologia Anycast skraca czas otwierania stron WWW, dzięki rozmieszczeniu serwerów DNS w różnych miejscach na ziemi. Zapytania o konkretną domenę kierowane są zawsze do najbliższego serwera w zasięgu użytkownika.

  DKIM, DMARC i SPF Hosting nazwa.pl oferuje kompleksowe zabezpieczenie poczty e-mail, zarówno w odniesieniu do wiadomości przychodzących na skrzynkę, jak i do wiadomości wysyłanych z kont e-mail obsługiwanych na serwerach nazwa.pl. Wszystkie zabezpieczenia aktywowane są automatycznie w CloudHosting Panel.

Rozbuduj swój CloudHosting e-Sklep o dodatkowe funkcjonalności i usługi

Dodatkowe rozwiązania i funkcjonalności pozwalają dostosować CloudHosting do indywidualnych wymagań każdego projektu. Zapewniają nie tylko przyśpieszenie działania stron internetowych czy rozbudowę możliwości serwera, ale także zwiększają jego bezpieczeństwo oraz wprowadzają dodatkową ochronę dla korespondencji e-mail. Optymalizują również całkowity koszt utrzymania usługi, zapewniając automatyzację kluczowych działań, co wprost przekłada się na podniesienie efektywności hostingu.

 • CDN nazwa.pl Serwery cache nazwa.pl utrzymują w różnych miejscach na świecie kopie elementów składowych Twojego serwisu WWW. Dzięki skróceniu odległości pomiędzy lokalizacją użytkownika korzystającego z Twojej strony a serwerem, na którym przechowywane są pliki, skraca się czas jej otwierania. Bezpośredni dostęp do wielu punktów wymiany ruchu w sieci Internet zapewnia błyskawiczne przekazywanie informacji, a rozproszony system ochrony DDoS w każdym węźle CDN nazwa.pl chroni Twoją stronę przed atakami.

  Aktywuj
 • Konwersja do formatu webp i zmiana wielkości obrazów Serwery nazwa.pl automatycznie konwertują obrazy z Twojego serwisu WWW do nowoczesnego formatu obrazów webp, który zapewnia dużo lepszy poziom kompresji niż starsze technologie jpg, gif czy png. W zależności od rozdzielczości ekranu na urządzeniu mobilnym wielkość obrazów przesyłanych z serwera do przeglądarki jest dynamicznie zmniejszana, dzięki czemu ilość przesyłanych danych jeszcze bardziej maleje. Skompresowane elementy strony są szybciej przesyłane do użytkownika, a Twoja strona WWW działa szybciej. Wymaga aktywowania usługi CDN nazwa.pl.

  Aktywuj
 • Obsługa LSCache plugins Usługa umożliwia obsługę LSCache plugins w zakresie funkcjonalności związanej z zarządzaniem statycznymi wersjami wykonanego wcześniej kodu PHP. Wykonany kod w postaci strony HTML przechowywany jest w węzłach CDN nazwa.pl, eliminując konieczność generowania zawartości strony przy każdym wywołaniu serwisu. Wykorzystanie pamięci podręcznej cache dla PHP przyspiesza czas obsługi zapytań o strony WWW oraz zmniejsza obciążenie serwera. Wymaga aktywowania usługi CDN nazwa.pl.

  Aktywuj
 • Zabezpieczenie 2FA dla poczty Zabezpieczenie 2FA to dodatkowy element weryfikujący uprawnienie użytkownika do korzystania z konta e-mail. Uzyskując dostęp do skrzynki za pomocą webowego interfejsu Cloud Mail lub programu pocztowego zainstalowanego na komputerze czy tablecie, zabezpieczenie 2FA wprowadza dwuskładnikową autoryzację, która jest realizowana za pomocą wiadomości SMS, kodu z aplikacji lub innej metody, jaka została skonfigurowana w ustawieniach konta pocztowego. Dzięki zabezpieczeniu 2FA, nawet w przypadku przejęcia hasła do poczty, żadna postronna osoba nie uzyska dostępu do Twoich wiadomości e-mail. Konfigurację zabezpieczenia 2FA wykonasz niezależnie dla każdego konta e-mail na swoim hostingu.

  Aktywuj
 • Kopia zapasowa danychWykonuj kopie zapasowe plików WWW, baz danych oraz wiadomości e-mail na macierze dyskowe zlokalizowane w zewnętrznym Data Center. Za pomocą interfejsu WWW określasz jak często dane będą archiwizowane oraz ile dni mają być utrzymywane. W dowolnym momencie możesz wykonać również kopie danych na żądanie, usunąć wybraną kopię lub też przywrócić dane na serwer. Rozmiar kopii ustalany jest na podstawie faktycznej zajętości danych na macierzach dyskowych, przechowujących kopie zapasowe.

  Aktywuj
 • Dedykowany adres IP lokalizowany geograficznie Dedykowany adres IP lokalizowany w Polsce, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii lub USA, umożliwia zwiększenie funkcjonalności hostingu i jego geolokalizację w różnych częściach świata. Eliminuje ryzyko związane ze współdzieleniem adresu IP przez wielu użytkowników. Niweluje zagrożenie związane z przypadkowym wpisaniem adresu IP i domeny na listy RBL, skutkujące problemami w działaniu poczty. Chroni również przed przypadkowymi atakami typu DDoS, skierowanymi przeciwko innym serwisom WWW, współdzielącym ten sam adres IP.

  Aktywuj
 • Reverse DNS dla dedykowanego adresu IP lokalizowanego geograficznie Usługa umożliwia wprowadzanie opisu dla dedykowanego adresu IP, dzięki czemu dla wszystkich użytkowników sieci Internet Twoja usługa hostingowa nie będzie się niczym różniła od serwera dedykowanego. Standardowo generowane opisy typu dedicated-aez48.rev.nazwa.pl będziesz mógł zamienić na wybrany przez Ciebie opis typu twojadomena.pl Ustawienie opisu dedykowanego adresu IP zgodnie z nazwą domeny, z której wysyłasz pocztę, zwiększy reputację Twojego serwera poczty i poziom doręczeń przesyłek pocztowych.

  Aktywuj
 • Serwer pocztowy XLUsługa Serwer pocztowy XL umożliwia zwiększenie limitu liczby wysyłanych wiadomości e-mail do 10.000 na dobę, co pozwala na wysłanie w przeciągu miesiąca około 300.000 wiadomości e-mail. Rozwiązanie to dedykowane jest Klientom obsługującym dużą liczbę skrzynek pocztowych. Wymaga aktywowania usługi Dedykowany adres IP lokalizowany geograficznie.

  Aktywuj
 • Serwer pocztowy XXLUsługa Serwer pocztowy XXL umożliwia zwiększenie limitu liczby wysyłanych wiadomości e-mail do 100.000 na dobę, co pozwala na wysłanie w przeciągu miesiąca około 3.000.000 wiadomości e-mail. Rozwiązanie to dedykowane jest Klientom obsługującym bardzo dużą liczbę skrzynek pocztowych lub wysyłającym newslettery. Wymaga aktywowania usługi Dedykowany adres IP lokalizowany geograficznie.

  Aktywuj
 • Pakiet dodatkowej powierzchni dyskowejMasz możliwość podwojenia dostępnej na swoim serwerze powierzchni dyskowej. Dodatkowa powierzchnia dyskowa, którą możesz zamówić w ramach tej usługi, stwarza możliwość przechowywania na serwerze dużych plików, tworzenia dodatkowych kont e-mail czy kolejnych baz danych. A to wszystko bez konieczności zmiany opcji usługi.

  Aktywuj
 • Obsługa starszych wersji PHP Usługa umożliwia aktywowanie wersji PHP, dla której upłynął termin wsparcia określony przez twórców języka PHP. Jeżeli Twoja aplikacja nie jest dostosowana do pracy z najnowszymi wersjami PHP, możesz skorzystać z wcześniejszych wersji PHP udostępnionych dla Twojej usługi hostingowej.

  Aktywuj
 • Obsługa starszych wersji serwerów baz danych Usługa umożliwia obsługę baz na serwerach baz danych MariaDB lub PostgreSQL, dla których upłynął termin wsparcia określony przez ich twórców. Jeżeli Twoja aplikacja nie jest dostosowana do pracy z najnowszymi wersjami tych baz, możesz skorzystać z wcześniejszych wersji MariaDB lub PostgreSQL udostępnionych dla Twojej usługi hostingowej.

  Aktywuj
 • Obsługa starszych wersji Node.jsUsługa umożliwia korzystanie z wersji serwera aplikacyjnego Node.js, dla którego upłynął termin wsparcia określony przez wydawców oprogramowania. Jeżeli Twoja aplikacja nie jest dostosowana do pracy z najnowszymi wersjami Node.js, możesz skorzystać z wcześniejszych wersji Node.js udostępnionych dla Twojej usługi hostingowej.

  Aktywuj

Aktywuj dedykowany serwer baz danych

Dedykowane serwery baz danych to usługi dodatkowe, które pozwalają na korzystanie z wybranego oprogramowania bazodanowego i są polecane dla bardzo wymagających projektów, takich jak rozbudowane platformy e-commerce, obsługujące duży wolumen transakcji online. Ruch generowany między CloudHostingiem a dedykowanym serwerem baz danych uruchomionym w tej samej lokalizacji, nie jest wliczany do ogólnego transferu danych na CloudHostingu.

 • Dedykowany serwer MariaDB Relacyjny serwer SQL, który charakteryzuje się wysoką wydajnością i niezawodnością. Oferuje kompletny zestaw funkcji niezbędnych do zarządzania bazami danych. Jest wykorzystywany głównie do obsługi stron WWW, systemów CRM i korporacyjnych bez w przedsiębiorstwach.

  Aktywuj
 • Dedykowany serwer PostgreSQL Relacyjno-obiektowy serwer baz danych. Wyróżnia go wydajność, elastyczność oraz duży nacisk na integralność informacji. Dysponuje zaawansowanymi funkcjami związanymi z obsługą transakcji oraz oferuje wsparcie dla złożonych zapytań SQL.

  Aktywuj
 • Dedykowany serwer SQL ExpressRelacyjny serwer baz danych z językiem zapytań Transact-SQL. Stosowany w projektach, gdzie wymagane jest efektywne zarządzanie informacjami. Cechuje go wysoki poziom bezpieczeństwa, więc jest często stosowany do przechowywania na przykład danych osobowych.

  Aktywuj
 • Dedykowany serwer MongoDBSerwer bazodanowy NoSQL. Działa w modelu dokumentowym, przechowując dane w formie Binary JSON (BSON). Umożliwia elastyczne modelowanie danych. Stosowany jest przy obsłudze procesów transakcyjnych i analiz wykonywanych w czasie rzeczywistym.

  Aktywuj
 • Dedykowany serwer OpenSearch Narzędzie do wyszukiwania pełnotekstowego. Pozwala na efektywne indeksowanie i przeszukiwanie dużych zbiorów. Działa niemalże w czasie rzeczywistym. Znajduje zastosowanie w wielu typach działań, począwszy od monitorowania logów po analizy biznesowe. Dysponuje zintegrowanymi mechanizmami do wizualizacji danych.

  Aktywuj
 • Dedykowany serwer RedisSerwer baz danych, który jest często wykorzystywany jako szybka pamięć cache. Przechowuje informacje w pamięci RAM, co umożliwia ich odczyt, zapis oraz edycję bez konieczności przetwarzania całego zbioru. Charakteryzuje się krótkimi czasami odpowiedzi.

  Aktywuj

Masz sklep internetowy na innym hostingu?

Serwery CloudHosting e-Sklep działają w oparciu o technologię chmury internetowej, która stanowi nowoczesne rozwiązanie zapewniające bezkonkurencyjną szybkość działania stron. CloudHosting e-Sklep to skalowalność dostępnych zasobów oraz reakcje do potencjalne awarie w ułamkach sekund. W chmurze nazwa.pl każdy sklep internetowy jest obsługiwany przez cały klaster serwerów, a nie przez jeden serwer, jak w przypadku tradycyjnego hostingu.

Dowiedz się więcej o technologii CloudHosting

Prowadzisz sklep na hostingu innej firmy?

Przenieś swój sklep internetowy na serwer CloudHosting e-Sklep już dziś! Dołożymy wszelkich starań, aby działał on nawet 10 razy szybciej niż na serwerze Twojej obecnej firmy hostingowej!

CloudHosting, czyli hosting w chmurze, to nowoczesne rozwiązanie, przewyższające tradycyjny hosting, w którym strona WWW obsługiwana jest jedynie na pojedynczym serwerze. Hosting w chmurze oferuje większą szybkość działania, skalowalność zasobów oraz reakcję na awarie w ułamkach sekund. Na hostingu w chmurze każda strona WWW obsługiwana jest jednocześnie w klastrach składających się z setek serwerów, dzięki czemu niezależnie od pory dnia i nocy wszystkie serwisy WWW działają z maksymalną możliwą szybkością.

CloudHosting z CDN nazwa.pl

CloudHosting z CDN nazwa.pl

Dynamiczne przydzielanie zasobów z kilkuset serwerów

Przydzielaniem serwerów do obsługi przychodzących zapytań o strony WWW zajmują się urządzenia zwane load balancerami. Wybór odbywa się dynamicznie na podstawie poziomu obciążenia każdego z serwerów tworzących chmurę, a decyzje podejmowane są w czasie tysięcznych części sekundy. Któraś z obsługiwanych stron WWW zaczyna generować większy ruch? Nie ma mowy o żadnych spowolnieniach w działaniu, bo load balancery od razu wykryją taką sytuację i inteligentnie rozłożą ruch pomiędzy najmniej obciążonymi serwerami w chmurze nazwa.pl.

CloudHosting w nazwa.pl wykorzystuje bardzo szybkie procesory serwerowe Intel Xeon z wysokim taktowaniem, co daje pewność, że każda strona WWW działa szybko i niezawodnie. Zastosowanie nowoczesnych dysków Intel Optane oraz technologii hostingu w chmurze powoduje, że szybkość działania każdej ze stron WWW jest niezależna od pory dnia i obciążenia generowanego przez serwisy WWW innych Klientów nazwa.pl. CloudHosting oferuje moc obliczeniową setek serwerów, a nie pojedynczego serwera, jak w przypadku klasycznego hostingu WWW.

CloudHosting z CDN nazwa.pl jest szybszy

Strony internetowe korzystające z buforowania statycznych plików w ramach CDN nazwa.pl działają znacznie szybciej niż strony niewykorzystujące tej technologii. Serwery buforujące zlokalizowane są w kluczowych dla ruchu internetowego miastach na świecie, zapewniając dostęp do elementów strony WWW z najbliższego geograficznie miejsca.

Skrócenie fizycznej odległości między serwerem a użytkownikiem poprawia wydajność, usuwa opóźnienia w dostarczaniu treści i zmniejsza czas potrzebny na wczytanie serwisów. Korzystanie z węzłów CDN nazwa.pl wprost przekłada się na lepsze wyniki przy pozycjonowaniu stron internetowych, gdyż algorytmy wyszukiwarek zwracają uwagę na to, jak szybko działa dana strona WWW.

CDN nazwa.pl zapewnia skuteczną ochronę przed atakami Distributed Denial of Service, ponieważ bezpośrednia wymiana ruchu pomiędzy operatorami internetowymi w wielu węzłach wymiany ruchu skutecznie ogranicza skutki potencjalnego ataku pochodzącego z danej sieci jedynie do styku z tą siecią.

Lider technologiczny

Marka nazwa.pl jest częścią NetArt Group, który działa globalnie w prawie 100 krajach na całym świecie. Nasze usługi świadczymy zgodnie z normą bezpieczeństwa ISO 27001 w nowoczesnych Data Center zlokalizowanych w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Komunikacja pomiędzy centrami danych realizowana jest za pomocą łącz światłowodowych, a całkowita przepustowość sieci nazwa.pl do innych operatorów to ponad 400 Gbps.

Zastosowanie geograficznie rozproszonych serwerów CDN, ulokowanych w kilkunastu Data Center na całym świecie, minimalizuje czas odpowiedzi na zapytania o dane oraz chroni usługi Klientów nazwa.pl przed atakami DDoS. Serwery DNS Anycast przyspieszają działanie usług, a ochrona DNSSEC uniemożliwia cyberprzestępcom podszywanie się przez pod rejestrowane u nas domeny.

Jako lider technologiczny oferujemy bezpieczne i szybkie usługi IT. Zapewniamy naszym Klientom całodobowe wsparcie techniczne, które realizowane jest przez zespół wykwalifikowanych inżynierów i techników. Wieloletnie doświadczenie i wyróżnienia przyznawane przez ekspertów i media, potwierdzają naszą wiodącą pozycję na rynku.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące hostingu PrestaShop

 • Oprogramowanie PrestaShop jest jednym z najpopularniejszych systemów zarządzania treścią, stworzonych z myślą o prowadzeniu sprzedaży online. Pozwala na budowanie zaawansowanych sklepów internetowych bez potrzeby posiadania wiedzy i doświadczenia programistycznego. Aplikacja PrestaShop w 2016 roku została nagrodzona tytułem CMS Critic Award za najlepsze oprogramowanie e−commerce.

 • CloudHosting e-Sklep to linia serwerów przygotowana z myślą o prowadzeniu handlu online. Umożliwia stworzenie własnego sklepu internetowego bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy informatycznej oraz umiejętności programowania. Instalacja CMS PrestaShop, aplikacji odpowiedzialnej za prowadzenie e-sklepu, realizowana jest automatycznie poprzez CloudHosting Panel.

 • Planujesz otwarcie sklepu internetowego? Uruchom hosting z PrestaShop w nazwa.pl. W tym celu:

  • Wybierz jedną z dostępnych opcji:
   • CloudHosting e-Sklep Start - 100 GB,
   • CloudHosting e-Sklep Biznes - 500 GB,
   • CloudHosting e-Sklep Pro - 1 TB.
  • Zaznacz usługi dodatkowe, które mają zostać uruchomione razem z serwerem.
  • Opłać zamówienie i uruchom swój nowy sklep internetowy.
 • Jeśli Twój sklep internetowy się rozwija - rośnie liczba oferowanych w nim produktów czy też ruch na stronie - warto rozważyć powiększenie dostępnej przestrzeni dyskowej, którą przeznaczasz na pliki i bazy danych. Zmianę opcji hostingu na taką, która daje dostęp do większych zasobów, możesz wykonać kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta telefonicznie lub e-mailowo - chętnie pomożemy Ci w wyborze właściwego rozwiązania dla Twojego sklepu internetowego.

Lider rynku