Czy dane do faktury muszą być takie jak dane właściciela usługi?

 

Fak­tu­ry w nazwa.pl wys­taw­iane są wyłącznie na płat­ni­ka usłu­gi, czyli na dane podane w Pan­elu Klien­ta, w którym dana usłu­ga się zna­j­du­je. Nie ma możli­woś­ci wys­taw­ienia fak­tu­ry VAT na inne dane, niż te, które wpisane są w Pan­elu Klien­ta!

Aby sprawdz­ić, na jakie dane zare­je­strowano Pan­el Klien­ta, zaloguj się do niego i prze­jdź do zakład­ki Two­je danezmi­ana danych (1).

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak zmienić dane do fak­tu­ry?

 

Table of Contents