Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Jak zarządzać sondami (pytaniami w ankietach)?

Usługa Kreator WWW i Kreator WWW Pro została wycofana z oferty nazwa.pl. Dostępna jest wyłącznie dla Klientów, którzy wykupili ją wcześniej.

W witrynie możesz utworzyć sondę umożliwiającą użytkownikom udzielanie odpowiedzi na utworzone pytania, zapisywanie wyników i prezentowanie ich w formie wykresów.

Jak utworzyć sondę?

Zaloguj się na stronie kreatorwww.nazwa.pl i kliknij ikonę Ustawienia w lewym górnym rogu, a następnie przejdź do zakładki Sonda. W sondzie kliknij przycisk DODAJ, wpisz przynajmniej jedno pytanie i wybierz typ wykresu wyników (słupkowy lub kołowy). Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij przycisk UTWÓRZ.

Jakie opcje sondy są dostępne?

  • Dodawanie i usuwanie odpowiedzi (aby dodać odpowiedź wpisz jej treść i kliknij ikonę plusa; aby usunąć odpowiedź, kliknij ikonę kosza obok odpowiedzi)
  • Zmiana typu wykresu (aby zmienić typ wykresu kliknij listę rozwijaną i wybierz formę prezentacji wyników sondy)
  • Ustawienie sondy jako sondy wielokrotnego wyboru (umożliwia zaznaczanie w ankiecie więcej niż jednej odpowiedzi)
  • Pozwolenie na wpisywanie własnych odpowiedzi przez głosujących
  • Pozwolenie na podgląd wyników przed oddaniem głosu (wyklucza podgląd przed zakończeniem sondy)
  • Pozwolenie na podgląd wyników przed zakończeniem sondy
  • Ustawienie daty zakończenia sondy

Po minięciu wybranej daty nie będzie możliwe wzięcie udziału w sondzie. Wyniki sondy będą dostępne.

Jak edytować sondę?

Kliknij ikonę Ustawienia w lewym górnym rogu, a następnie przejdź do zakładki Sonda. Odszukaj pytanie, które chcesz edytować i kliknij ikonę ołówka z opisem Edytuj. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz.

Jak sprawdzić wyniki sondy?

Kliknij ikonę Ustawienia w lewym górnym rogu, przejdź do zakładki Sonda i kliknij ikonę wykresu z opisem Wyniki.

Jak zakończyć sondę?

Kliknij ikonę Ustawienia w lewym górnym rogu, przejdź do zakładki Sonda i kliknij ikonę zaznaczenia z opisem Zakończ. Po potwierdzeniu nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na pytanie sondy. Wyniki tej sondy będą dostępne.

Jak wznowić sondę?

Kliknij ikonę Ustawienia w lewym górnym rogu, a następnie przejdź do zakładki Sonda. Odszukaj sondę ze statusem Zakończona i kliknij ikonę ołówka z opisem Edytuj. Powyżej daty zakończenia sondy kliknij odnośnik Wznów sondę, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Sonda będzie dostępna do dnia wskazanego jako data zakończenia lub bezterminowo, jeśli żadna data nie została wybrana.

Jak usunąć sondę?

Kliknij ikonę Ustawienia w lewym górnym rogu, a następnie przejdź do zakładki Sonda. Odszukaj pytanie, które chcesz usunąć i kliknij ikonę kosza z opisem Usuń. Usunięcie sondy potwierdź kliknięciem przycisku TAK.

UWAGA! Usunięcie sondy jest nieodwracalne i oznacza, że jej wyniki przestaną być dostępne.

Jak umieścić kalendarz na podstronie?

Przejdź do podstrony, na której chcesz umieścić sondę i w wybrane miejsce przeciągnij moduł Sonda. W ogólnych ustawieniach modułu (dostępnych po kliknięciu ikony koła zębatego) na liście rozwijanej kliknij nazwę wybranego pytania.

Table of Contents