Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Szybki hosting Zamów

Harmonogram wykonywania kopii zapasowych poczty

Harmonogram wykonywania kopii umożliwia automatyczne aktualizowanie kopii wybranego konta e-mail w tle. Aby zmienić jego ustawienia, uruchom program Mail Backup poprzez kliknięcie jego ikony na pulpicie lub pasku zadań systemu.

Po uruchomieniu programu w menu znajdującym się po lewej stronie wybierz opcję WYKAZ KOPII (1).

mail backup meny wykaz kopii

Na wyświetlonym wykazie kliknij ikonę Ustawienia (1) przy adresie e-mail, dla którego chcesz skonfigurować harmonogram.

mail backup wykaz kopii ustawienia

W formularzu konfiguracji harmonogramu zaznacz (1), czy kopia konta e-mail ma być wykonywana co 5 minut, co godzinę, czy też raz dziennie. Jeśli wybierzesz trzecią opcję, wpisz właściwą godzinę (2).

Aby kopia mogła zostać wykonana w określonym poprzez harmonogram terminie, komputer musi być wówczas włączony i połączony z siecią Internet. W przeciwnym wypadku wykonanie zaplanowanej na ten czas kopii zostanie pominięte, a kolejna kopia zostanie wykonana dopiero w kolejnym, zdefiniowanym w harmonogramie czasie. Zaznacz opcję (3) poniżej ustawień czasu, aby pominięta kopia została wykonana niezwłocznie po włączeniu komputera lub połączenia z Internetem.

UWAGA! Jeżeli w programie Mail Backup wykonujesz kopie konta e-mail utrzymywanego na serwerach nazwa.pl i dodatkowo na tym koncie e-mail korzystasz z zabezpieczenia 2FA dla swojej poczty, pamiętaj, że prawidłowe wykonywanie automatycznych kopii z harmonogramu wymaga, aby połączenie internetowe, z jakiego korzystasz, zostało autoryzowane w aplikacji Cloud Mail. W tym celu zaloguj się na stronie https://poczta.nazwa.pl i w ustawieniach 2FA Cloud Mail wskaż, przez jaki okres połączenie z IMAP4 nie będzie wymagało dodatkowej autoryzacji 2FA. Możesz wskazać maksymalnie 24 h, więc albo po upływie tego czasu, albo po zmianie adresu IP Twojego połączenia internetowego będzie konieczne ponowne zalogowanie do Cloud Mail i autoryzacja połączenia IMAP4.

Po wykonaniu zmian w ustawieniach harmonogramu kliknij przycisk ZAPISZ (4). Edytowana kopia zostanie zweryfikowana, a ustawienia zachowane.

mail backup harmonogram

Table of Contents