Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

phpPgAdmin

phpPgAdmin to aplikacja służąca do zarządzania bazami danych PostgreSQL. Obsługa aplikacji odbywa się poprzez stronę WWW https://pgsql.nazwa.pl/. Dzięki aplikacji phpPgAdmin możesz w wygodny sposób pracować z bazą danych, tworząc i edytując tabele, rekordy czy wykonując kwerendy. Kompletna dokumentacja programu dostępna jest po zalogowaniu na stronie https://pgsql.nazwa.pl. W niniejszym artykule przedstawione zostaną najważniejsze funkcje phpPgAdmin.

 

Logowanie

Aby zalogować się do phpPgAdmin, wejdź na stronę https://pgsql.nazwa.pl/ (1), wpisz nazwę użytkownika przypisanego do danej bazy i powiązane z nim hasło (2), a następnie kliknij przycisk Zaloguj (3).

WIĘCEJ INFORMACJI:Zarządzanie użytkownikami baz danych

Okno aplikacji podzielone jest na dwie główne części:

  • po lewej stronie znajduje się menu zarządzania bazą;
  • po prawej stronie znajduje się główne okno programu, w którym wyświetlana jest zawartość tabeli, a także opcje zarządzania całą bazą.

Po zalogowaniu do programu wyświetlana jest lista utworzonych baz danych. Możesz przejść do edycji bazy lub utworzyć nową.

Po kliknięciu w logo phpPgAdmin, znajdujące się w lewym górnym rogu okna, wyświetlona zostaje zakładka Wprowadzenie, zawierająca ustawienia języka i domyślnego wyglądu, wersję programu i PHP ustawionego na serwerze, a także odnośniki do stron ze szczegółową dokumentacją dotyczącą programu.

UWAGA! Przed wykonywaniem zmian bezpośrednio w bazie danych, zalecane jest wykonanie jej kopii.

WIĘCEJ INFORMACJI:Zarządzanie bazą danych

 

Table of Contents