Promocja: pl – od 5 zł | eu – od 5 zł | com – od 20 zł

Uruchomienie CMS WordPress na serwerze z użyciem autoinstalatora skryptów

 • Pomoc
 • CloudHosting
 • Uruchomienie CMS WordPress na serwerze z użyciem autoinstalatora skryptów

 

Autoinstalator aplikacji w nazwa.pl – czym jest i jak z niego skorzystać?

Na serwerach nazwa.pl udostępniony jest Autoinstalator skryptów, który pozwala na zautomatyzowane uruchomienie bardzo wielu różnego rodzaju aplikacji webowych. Ilość aplikacji dostępnych w Autoinstalatorze zależy od opcji posiadanego serwera.

Sam Autoinstalator dostępny jest z poziomu panelu zarządzania serwerem Active.admin. Wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz identyfikator posiadanego serwera w polu Nazwa użytkownika oraz, ustalone przez siebie w Panelu Klienta, hasło do usługi (2). Po uzupełnieniu danych, kliknij przycisk Zaloguj (3).

Po zalogowaniu, Autoinstalator można uruchomić na dwa sposoby:

 • poprzez zakładkę AplikacjeDodaj aplikacje (1);
 • przez odnośnik dodaj (2), widoczny na głównej stronie panelu Active.admin.

W obu przypadkach, wyświetlone zostaną proponowane, najpopularniejsze dostępne aplikacje webowe. Jeśli aplikacja, którą chcesz zainstalować, znajduje się wśród nich, wystarczy kliknąć na jej ikonę, aby rozpocząć proces instalacji. Jeżeli natomiast wśród proponowanych aplikacji nie ma tej, którą chcesz zainstalować, kliknij na przycisk Przejdź do aplikacji, znajdujący się w prawym górnym rogu, aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje.

W nowej karcie przeglądarki wyświetlony zostanie panel aplikacji.

WAŻNE! Jeśli po naciśnięciu przycisku Przejdź do aplikacji nie zostanie otwarta nowa karta lub okno przeglądarki, sprawdź jej ustawienia i opcje blokowania wyskakujących okien. Zezwól stronie admin.nazwa.pl na wywołanie wyskakujących okien.

Po lewej stronie panelu znajduje się lista dostępnych na serwerze aplikacji, podzielona tematycznie, wg ich przeznaczenia. Powyżej listy umieszczono pole wyszukiwania, dzięki któremu możesz sprawdzić, czy poszukiwana aplikacja jest możliwa do zainstalowania.

W prawym górnym rogu znajdują się ikony, dzięki którym możliwe jest poruszanie się pomiędzy funkcjami Autoinstalatora:

 • Przejdź do panelu sterowania – wyświetlenie głównej strony Autoinstalatora;
 • Dema skryptu – wyświetlenie listy dostępnych wersji demonstracyjnych aplikacji, z podziałem na kategorie tematyczne;
 • Ocena skryptu – lista ocen wskazanej aplikacji;
 • Wszystkie instalacje – lista aplikacji aktualnie zainstalowanych na serwerze;
 • Lista zadań – lista zadań wykonywanych w Autoinstalatorze;
 • Edytuj ustawienia – wybór wersji językowej Autoinstalatora, określenia strefy czasowej i zaznaczenie sposobu sortowania domen przy instalacji;
 • Backup i przywracanie – lista utworzonych kopii zapasowych aplikacji, z możliwością ich przywrócenia lub usunięcia;
 • Ustawienia E-mail – edycja adresu służącego do otrzymywania powiadomień, a także wybór rodzaju powiadomień;
 • Pomoc i obsługa techniczna – lista najczęściej zadawanych pytań dotyczących Autoinstalatora
 • Wyloguj – wylogowanie z Autoinstalatora, powrót do panelu Active.admin.

W środkowej części znajduje się wykaz proponowanych, najczęściej używanych aplikacji, a powyżej nich, znajdują się trzy dodatkowe przyciski:

 • Instalacje – wykaz zainstalowanych aplikacji, zawierający link kierujący na stronę wykonaną w danej z nich, ikonę Admina, kierującą na adres logowania do zaplecza danej aplikacji, datę instalacji, wersję, a także ikony pozwalające na wykonanie backupu oraz usunięcie i edycję szczegółów danej aplikacji;
 • Przedawnione instalacje – wykaz aplikacji, które wymagają aktualizacji;
 • Backupy – wykaz wykonanych kopii zapasowych.

Po wskazaniu kursorem ikony danej aplikacji, pojawią się dodatkowe opcje:

 • Instaluj – przekierowuje bezpośrednio do instalacji aplikacji;
 • Demo – umożliwia podgląd wersji demonstracyjnej, jeśli jest ona dostępna;
 • Przegląd – pozwala na zapoznanie się z opisem aplikacji, listą jej funkcji, opiniami i ocenami użytkowników.

 

Przygotowanie domeny do instalacji aplikacji

Przed rozpoczęciem instalacji aplikacji, należy zweryfikować ustawienia serwera i domeny, aby mogła ona zostać prawidłowo wykonana.

 1. Sprawdź w panelu Active.admin, czy na serwerze posiadasz wystarczającą powierzchnię dyskową (Sprawdź: Zarządzanie powierzchnią dyskową).
 2. Upewnij się, w panelu Active.admin, że na serwerze znajduje się wystarczająca ilość wolnego miejsca do utworzenia nowej bazy danych (Sprawdź: Wykorzystanie usługi).
 3. Zweryfikuj w Panelu Klienta czy domena została prawidłowo przekierowana na usługę serwera, a także czy od chwili ustawienia konfiguracji domeny minął czas jej propagacji (Sprawdź: Po jakim czasie działają zmiany w konfiguracji domeny).
 4. Upewnij się, że domena została prawidłowo dodana do serwera w panelu Active.admin, a także czy zostało ustawione jej przekierowanie na prawidłowy katalog. Pamiętaj, że katalog musi być pusty.
  • Ustaw przekierowanie domeny na katalog główny, aby w trakcie instalacji aplikacji utworzyć nowy katalog dla plików strony lub

  • utwórz nowy katalog na serwerze i przekieruj na niego domenę, aby aplikacja została zainstalowana w wybranym wcześniej folderze, bez konieczności tworzenia go w trakcie instalacji aplikacji.

  UWAGA! Jeżeli domena, pod którą ma być dostępna strona, jest obecnie przekierowana na aplikację Wizytówka (w panelu Active.admin widnieje jej przekierowanie na katalog _wizytowka_/public), koniecznie zmień katalog docelowy domeny przed intalacją aplikacji! Nie należy instalować żadnych aplikacji w katalogu aplikacji Wizytówka Internetowa (_wizytowka_/public), gdyż jest to folder zarezerwowany tylko dla niej. Przeprowadzane co jakiś czas aktualizacje aplikacji Wizytówka Internetowa spowodują usunięcie lub podmianę plików strony znajdującej się w tym katalogu, a co za tym idzie, spowodują zaprzestanie działania aplikacji WordPress oraz utratę treści stron.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak umieścić kilka stron na jednym serwerze?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak dodać obsługę nowej domeny w na serwerze?

WAŻNE! Jeśli po wcześniejszym zalogowaniu do Autoinstalatora chcesz wykonać dowolne dodatkowe zmiany w panelu Active.admin serwera, np. zmianę katalogu domeny, zwiększenie powierzchni dyskowej, dodanie innej domeny dla instalacji aplikacji itp., koniecznie wyloguj się z Autoinstalatora poprzez ikonę Wyloguj w prawym górnym jego rogu, wykonaj wszystkie konieczne zmiany w panelu Active.admin i ponownie wywołaj Autoinstalator.

W chwili otwarcia Autoinstalatora, pobiera on konfigurację serwera taką, jaka w tym momencie istnieje. Wykonanie zmian w panelu Active.admin nie zostanie uwzględnione w Autoinstalatorze, do czasu wylogowania się z niego i ponownego jego wywołania.

 

Uruchomienie CMS WordPress na serwerze z użyciem Autoinstalatora skryptów

Aby zainstalować aplikację WordPress na serwerze hostingowym nazwa.pl, przejdź do Autoinstalatora aplikacji w panelu Active.admin, a następnie:

 • wyszukaj aplikację w wyszukiwarce (1), widocznej po lewej stronie, a następnie kliknij w jej nazwę (2) lub
 • wskaż kursorem ikonę aplikacji, widoczną w środkowej części strony, i wybierz opcję Instaluj lub
 • kliknij bezpośrednio w ikonę aplikacji, widoczną w środkowej części strony, a następnie, w wyświetlonym oknie przeglądu aplikacji, kliknij jeden z przycisków Instaluj.

Wyświetlony zostanie formularz instalacji aplikacji WordPress. Jest on podzielony na kilka sekcji, zawierających poszczególne opcje:

 1. Instalacja oprogramowania

  • Wybierz protokół (1) – jeśli na serwerze znajduje się zainstalowany dla domeny certyfikat SSL, wybierz https:// lub https://www. W przypadku braku certyfikatu, wybierz http:// lub http://www. Wymuszenie szyfrowania https można wykonać w późniejszym czasie.

  • Wybierz domenę (2) – z listy rozwijanej wybierz domenę lub subdomenę, dla której instalacja ma zostać wykonana.

  Konfiguracja kolejnych dwóch opcji zależy od ustawienia przekierowania domeny w panelu Active.admin:

  • jeśli domena została przekierowana na właściwy katalog, w którym aplikacja ma zostać zainstalowana:

   - W katalogu – zostaw to pole puste;

   - Przekierowanie domeny – nie zaznaczaj checkboxa przy tej opcji;

  • jeśli domena została przekierowana na katalog główny serwera, lub kieruje na konkretny katalog, lecz aplikacja ma zostać zainstalowana w dodatkowym podkatalogu:

   - W katalogu (1) – wpisz nazwę nowego katalogu/podkatalogu, w którym aplikacja zostanie zainstalowana

   - Przekierowanie domeny (2) – zaznacz checkbox, aby domena została automatycznie przekierowana na powyżej wpisany katalog/podkatalog.

  • Pamiętaj, że:

  • katalog, w którym aplikacja ma zostać zainstalowana, musi być pusty; jeżeli znajdują się w nim jakiekolwiek pliki (np. z wcześniejszej instalacji), usuń je poprzez połączenie FTP z serwerem albo przekieruj domenę na inny katalog w panelu Active.admin; w przypadku konieczności zmiany przekierowania domeny, wyloguj się z autoinstalatora poprzez przycisk Wyloguj, znajdujący się w prawym górnym rogu, następnie zmień przekierowanie domeny i ponownie uruchom autoinstalator aplikacji;
  • jeśli domena, dla której chcesz zainstalować aplikację, nie znajduje się na liście wyboru w autoinstalatorze, oznacza to, że nie została prawidłowo dodana w panelu Active.admin serwera; wyloguj się z autoinstalatora poprzez przycisk Wyloguj, znajdujący się w prawym górnym rogu, dodaj domenę w panelu Active.admin, przekieruj ją na właściwy katalog i ponownie uruchom autointalator.
 2. Ustawienia witryny
  • Nazwa Księgi Gości – wpisz w tym miejscu nazwę strony będącą tytułem witryny;

  • Opis podcastu – wpisz w kilku słowach opis strony;

  • Włącz Multisite – zaznacz, jeśli z poziomu jednej instalacji WordPress chcesz zarządzać kilkoma stronami.

 3. Konto administratora

  • Nazwa użytkownika – wpisz login, dzięki któremu możliwe będzie zalogowanie do zaplecza aplikacji;

  • Hasło administratora – wpisz silne hasło, lub wygeneruj losowe, naciskając ikonę (1), widoczną po prawej stronie; podczas wpisywania, hasło może być widoczne lub zakryte w formularzu, naciśnij w tym celu odpowiednio Show (2) lub Hide;

  • E-mail administratora – wpisz administracyjny adres e-mail aplikacji, logowanie do zaplecza będzie możliwe również dzięki niemu; pamiętaj, żeby wpisać istniejący i działający adres e-mail, gdyż w przypadku zagubienia hasła administratora, właśnie na niego zostaną przesłane informacje na temat odzyskania zabezpieczenia.

 4. Wybierz język – wybierz z listy rozwijanej język, w jakim obsługiwana będzie aplikacja.
 5. Select Plugin(s) – w razie konieczności, zaznacz właściwe dodatki lub pozostaw checkboxy puste.
 6. Zaawansowane opcje
  • Prefiks tabeli – wpisz preferowany prefiks tabeli w bazie danych lub pozostaw wpis domyślny;

  • Wyłącz powiadomienia o aktualizacji – jeśli opcja zostanie zaznaczona, nie będą przesyłane wiadomości z powiadomieniami odnośnie dostępnych aktualizacji;

  • Automatyczna aktualizacja WordPress Pluginy – jeśli opcja zostanie zaznaczona, wszystkie aktywne wtyczki zostaną automatycznie zaktualizowane w chwili aktualizacji samej aplikacji;

  • Automatyczna aktualizacja WordPress Motywy – jeśli opcja zostanie zaznaczona, aktywny motyw zostanie automatycznie zaktualizowany w chwili aktualizacji samej aplikacji.

 7. Wybierz motyw

  Opcjonalnie, przeglądnij wykaz dostępnych motywów i zaznacz ten, który będzie najlepszy dla Twojej strony. Jeśli żaden nie będzie wybrany, aplikacja zostanie zainstalowana z motywem domyślnym. W późniejszym czasie, w dowolnej chwili, w kokpicie aplikacji możliwa jest zmiana lub instalacja dowolnego motywu.

  W polu Szczegóły instalacji e-mail do (1) wpisz adres, na jaki przesłana zostanie wiadomość ze szczegółami wykonanej instalacji. Po wypełnieniu formularza, kliknij przycisk Instaluj (2), aby proces został rozpoczęty.

Wyświetlone zostaną informacje, dotyczące postępu instalacji. Może ona potrwać kilka minut. Zaczekaj, aż zostanie zakończona.

Po pomyślnym zainstalowaniu aplikacji, wyświetlony zostanie komunikat podsumowujący ją, zawierający również adres domeny, dla której instalacja została wykonana, a także odnośnik logujący bezpośrednio do kokpitu aplikacji.

Aby zalogować się do aplikacji w późniejszym czasie, wpisz w pasku przeglądarki adres domeny/wp-admin. Przykładowo, dla strony pod adresem nazwadomeny.pl, adresem logowania do kokpitu aplikacji będzie nazwadomeny.pl/wp-admin. Wyświetlony zostanie formularz, w którym należy wpisać zdefiniowany w trakcie instalacji login administratora lub administracyjny adres e-mail, a także hasło.

Aby strona była prawidłowo wyświetlana pod adresem domeny, był dla niej wymuszony certyfikat SSL, a także aby adres logowania do zaplecza aplikacji był właściwy, przejdź w kokpicie WordPressa do zakładki UstawieniaOgólne (1) i zweryfikuj wpisane adresy URL (2).

 • W obu polach, tzn. Adres WordPressa (URL) oraz Adres witryny (URL), wpisz tylko i wyłącznie adres swojej domeny, pod którą strona ma być wyświetlana, poprzedzony prefiksem http:// lub https://.
 • Po adresie domeny nie należy wpisywać, ani też pozostawiać wpisanych, dodatkowych ścieżek do katalogów, np. https://nazwadomeny.pl/pliki.
 • Jeśli dla domeny istnieje zainstalowany na serwerze certyfikat SSL, możesz wymusić szyfrowanie wpisując przed jej adresem prefiks https://; jeśli nie posiada ona certyfikatu, wpisz lub pozostaw wpisany prefiks http://.

 

Typowe błędy instalacji aplikacji

W trakcie instalacji aplikacji możesz napotkać na problemy, które uniemożliwią prawidłowe wykonanie tej operacji. Wówczas Autoinstalator wyświetli odpowiedni komunikat błędu.

 1. Could not FTP to the domain – występuje najczęściej, gdy:
  • domena nie została prawidłowo przekierowana na serwer w Panelu Klienta;

  • od chwili zmiany konfiguracji domeny nie upłynął czas propagacji zmian;

  • domena nie została prawidłowo dodana lub przekierowana na katalog w panelu Active.admin.

 2. Instalacja nie może być kontynuowana, ponieważ w folderze docelowym istnieją następujące pliki.

  Komunikat zostanie wyświetlony wówczas, gdy nastąpi próba zainstalowania aplikacji do katalogu, który zawiera już inną, zainstalowaną wcześniej. Wyloguj się z Autoinstalatora, zmień przekierowanie domeny na właściwy katalog w panelu Active.admin, przejdź do Autoinstalatora i ponów próbę instalacji aplikacji.

 3. Could not access the worker file over web – występuje najczęściej gdy:
  • w panelu Active.admin zmieniono przekierowanie domeny, będąc zalogowanym w tym samym czasie do Autoinstalatora; wyloguj się z Autoinstalatora, ponów przekierowanie domeny w panelu Active.admin i otwórz ponownie Autoinstalator;

  • w katalogu głównym serwera znajduje się plik .htaccess zawierający wpisy przekierowania domen:

   - wyloguj się z Autoinstalatora aplikacji;

   - zaloguj się do FTP serwera, skopiuj na komputer plik .htaccess z głównego katalogu serwera;

   - skasuj plik z serwera, upewniwszy się wcześniej, że posiadasz na komputerze jego kopię;

   - poprzez panel Active.admin wywołaj Autoinstalator i ponów próbę instalacji aplikacji;

   - po udanej instalacji, skopiuj poprzez FTP plik htaccess.htaccess z komputera, do katalogu głównego serwera;

   - zmień nazwę pliku znajdującego się na serwerze, na .htaccess (wykasuj jego nazwę przed kropką).

Table of Contents