Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Domena 10 zł Wyszukaj

Zarządzanie Tożsamościami

Co to są tożsamości w Cloud Mail i jak nimi zarządzać?

Dzięki aplikacji pocztowej Cloud Mail, możesz mieć dostęp do wielu swoich kont e‑mail, w tym również tych, które nie są utworzone na serwerze w nazwa.pl. Pozwala na to funkcjonalność zwana Tożsamości.

Po zalogowaniu się do skrzynki e‑mail w nazwa.pl, możesz utworzyć dodatkowe konto, do którego dostęp możliwy jest poprzez wybranie właściwego adresu (1) w głównym oknie programu, w miejscu powyżej drzewka katalogów. W ten sposób masz opcję przełączania się pomiędzy dodanymi tożsamościami.

W celu zarządzania podstawowymi informacjami dotyczącymi konta głównego, skrzynek dodatkowych, a także dołączenia uzupełniającego konta do obsługi, w ramach Cloud Mail, kliknij opcję Ustawienia, w prawym górnym rogu strony, a następnie wybierz zakładkę Tożsamości.

Domyślnie znajduje się tutaj konto, do którego nastąpiło zalogowanie. Po kliknięciu na jego nazwę, wyświetlone zostaną podstawowe Ustawienia konta, takie jak: widoczna w programie nazwa skrzynki, adres e‑mail, organizacja, odpowiedź do, ukryta kopia oraz pole do edycji podpisu. Po dokonaniu zmian, wciśnij przycisk Zapisz, aby zostały one zachowane.

Aby dołączyć konto dodatkowe, kliknij przycisk + Dodaj Tożsamość, widoczny na dole listy tożsamości. Wyświetlony zostanie formularz, podzielony na 4 główne sekcje.

1. Ustawienia

Zawiera podstawowe informacje na temat dodawanego konta, które należy wpisać w odpowiednie pola:

 • Nazwa – wpisz nazwę, która będzie wyświetlana odbiorcom wiadomości w polu Od;
 • E-Mail – podaj pełny adres dodawanego konta;
 • Organizacja – uzupełnij nazwę firmy lub pozostaw to pole puste; wpisana w tym miejscu wartość będzie widoczna w źródle wiadomości;
 • Odpowiedź do – wpisz adres e‑mail, na który przesłana ma zostać odpowiedź, jeśli ma być inny niż ten, z którego wiadomość została wysłana; u odbiorcy komunikatu, po kliknięciu przycisku Odpowiedz, jako adres zwrotny przypisany zostanie automatycznie e-mail zdefiniowany w tym miejscu; pozostaw pole puste, jeśli odpowiedź ma zostać przesłana na ten adres, z którego została nadana;
 • Ukryta kopia – wpisz adres, na który zostanie przesłana ukryta kopia wysyłanych wiadomości; jeśli nie chcesz korzystać z tej opcji, pozostaw to pole puste.

Wpisanie adresów w polach Odpowiedź do oraz Ukryta kopia spowoduje automatyczne uzupełnianie tych pól wskazanymi nazwami odbiorców, przy każdej wysyłanej wiadomości. Pozostawienie pustych pól pozwoli na samodzielne dodawanie takich adresów w chwili pisania nowej wiadomości, gdy będzie to konieczne.

2. IMAP

Zawiera konfigurację serwera poczty przychodzącej dla konta dodatkowego. W tym celu należy uzupełnić puste pola:

 • Adres serwera – wpisz adres lub nazwę serwera, na którym konto jest założone; dla skrzynek z serwerów nazwa.pl, wpisz identyfikator serwera, na którym założono konto, np. server12345.nazwa.pl; w tym miejscu można także podać adres domeny internetowej, gdzie założone jest konto e-mail;
 • Bezpieczne połączenie – wybierz rodzaj szyfrowania, jaki obsługuje serwer Twojej poczty; dla kont z serwerów nazwa.pl zalecane jest wybranie SSL/TLS;
 • Port – wpisz port połączenia IMAP zgodny z wybranym powyżej rodzajem szyfrowania; dla kont z serwerów nazwa.pl zalecane jest wpisanie portu 993;
 • Użytkownik – podaj pełny adres e‑mail dodawanego konta;
 • Hasło – uzupełnij prawidłowe hasło logowania do dodawanego adresu.

3. Ustawienia SMTP

Zawiera konfigurację serwera poczty wychodzącej dla konta dodatkowego. W tym celu należy uzupełnić puste pola:

 • Adres serwera – wpisz adres lub nazwę serwera, na którym konto jest założone; dla skrzynek z serwerów nazwa.pl, wpisz identyfikator serwera, na którym założono konto, np. server12345.nazwa.pl;
 • Bezpieczne połączenie – wybierz rodzaj szyfrowania, jaki obsługuje serwer Twojej poczty; dla kont z serwerów nazwa.pl zalecane jest wybranie SSL/TLS;
 • Port – wpisz port połączenia SMTP zgodny z wybranym powyżej rodzajem szyfrowania; dla kont z serwerów nazwa.pl zalecane jest wpisanie portu 465;
 • Użytkownik – podaj pełny adres e-mail dodawanego konta;
 • Hasło – uzupełnij prawidłowe hasło logowania do dodawanego adresu.

Po zapisaniu wszystkich parametrów dodawanego konta, kliknij przycisk Zapisz, aby zmiany zostały utrwalone.

Aby usunąć konto dodatkowe, kliknij w opcję Ustawienia, w prawym górnym rogu strony, wybierz zakładkę Tożsamości i naciśnij nazwę adresu, który chcesz usunąć. Na dole listy tożsamości, obok przycisku + Dodaj tożsamość, uaktywniony zostanie przycisk Usuń. Kliknij niego i potwierdź komunikat, który się pojawi, a dodatkowe konto zostanie usunięte z aplikacji Cloud Mail.

Table of Contents