Promocja: pl – od 4,99 zł | eu – od 4,99 zł | com – od 20 zł

Dodawanie instalacji WordPress

Domyślna instalacja i dane logowania

Po uruchomieniu zamówionego serwera CloudHosting WordPress, tworzona jest na nim automatycznie domyślna instalacja aplikacji, o nazwie pierwszainstalacja. Na kontaktowe adresy e-mail podane w Panelu Klienta wysłana zostanie wiadomość powiadamiająca o uaktywnieniu usługi, a także zawierająca dane pierwszej zainstalowanej aplikacji:

 • adres aplikacji, np. https://server12345.nazwa.pl/wordpress/wpn_pierwszainstalacja;
 • adres panelu zarządzania aplikacją, np. https://server12345.nazwa.pl/wordpress/wpn_pierwszainstalacja/wp-admin;
 • login administratora (nazwa użytkownika) – adres e-mail osoby kontaktowej podany w Panelu Klienta nazwa.pl
 • hasło administratora: *** – losowo wygenerowane hasło; zaloguj się do panelu zarządzania aplikacją WordPress i zmień je na własne.

Zmianę loginu administratora pierwszej zainstalowanej aplikacji możesz wykonać w bazie danych dla niej utworzonej. Kontaktowy adres e-mail dla instalacji możesz zmienić w kokpicie zarządzania aplikacją.

 

Lista zainstalowanych aplikacji WordPress

W panelu Active.admin serwera CloudHosting WordPress znajduje się lista zainstalowanych aplikacji WordPress. Aby do niej przejść, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz identyfikator posiadanego serwera w polu Nazwa użytkownika oraz, ustalone przez siebie w Panelu Klienta, hasło do usługi (2). Po uzupełnieniu danych, kliknij przycisk Zaloguj (3).

Po zalogowaniu, wybierz menu WordPress i kliknij opcję Wykaz instalacji (1).

Wyświetlona zostanie lista wszystkich aktualnie zainstalowanych aplikacji WordPress. Sprawdzić tutaj możesz:

 • nazwę instalacji;
 • ścieżkę kierującą do katalogu na serwerze, w którym znajdują się pliki instalacji; jest to jednocześnie odnośnik kierujący na stronę związaną z instalacją;
 • bezpośredni odnośnik do kokpitu zarządzania aplikacją.

Jeśli chcesz zablokować, odblokować lub usunąć daną instalację, zaznacz checkbox przy jej nazwie (1), kliknij powyżej właściwy odnośnik blokuj, odblokuj lub usuń (2) i potwierdź wykonanie operacji przyciskiem Ok. Po prawej stronie, na górze, znajduje się wyszukiwarka istniejących instalacji aplikacji (3) oraz odnośnik dodaj nową instalację (4).

 

Jak dodać instalację WordPress?

Przed dodaniem kolejnej instalacji aplikacji, jeśli ma ona być wyświetlana pod adresem Twojej domeny, upewnij się, że domena została prawidłowo przekierowana w Panelu Klienta na usługę CloudHosting WordPress, a także, czy została prawidłowo dodana do panelu Active.admin usługi (Sprawdź: Jak dodać obsługę nowej domeny w na serwerze?).

Aby dodać kolejną instalację aplikacji WordPress, zaloguj się do panelu Active.admin posiadanej usługi CloudHosting WordPress, a następnie:

 • wybierz menu WordPress i kliknij opcję Nowa instalacja (1) lub
 • kliknij odnośnik dodaj (2), widoczny na głównej stronie panelu lub
 • z poziomu Wykazu instalacji kliknij odnośnik dodaj nową instalację (1)

W każdym przypadku, wyświetlony zostanie formularz dodawania instalacji.

 • Pakiet instalacji (1) – każdy pakiet posiada predefiniowany zestaw wtyczek dobrany pod względem przeznaczenia tworzonej w ten sposób strony, wybierz więc, czy będzie to Strona WWW, Blog, Sklep czy Galeria.
 • Nazwa WordPress (2) – podaj nazwę, jaką, na serwerze, będzie nosił katalog z plikami strony. Nazwa ta będzie widoczna na wykazie instalacji, a także będzie opisem bazy danych.
 • Adres e-mail (3) – wpisz adres, który będzie służył jako login do zarządzania instalacją, a także, przesłana na niego zostanie wiadomość podsumowująca instalację. Upewnij się, że wpisany przez Ciebie adres e-mail jest prawidłowy i działający, gdyż otrzymasz na niego dane do logowania.

Po uzupełnieniu formularza, kliknij poniżej przycisk Zapisz, aby rozpocząć instalację aplikacji. Poniżej formularza, wyświetlony zostanie komunikat Trwa instalacja WordPress. Zaczekaj, aż zostanie ona ukończona, co potwierdzi kolejny komunikat. Kliknij przycisk Wykaz instalacji (1).

Na kontaktowy adres e-mail przesłana zostanie wiadomość podsumowująca wykonaną instalację, a także zawierająca domyślny adres strony, domyślny adres panelu zarządzania aplikacją oraz login i hasło administratora. Na wykazie instalacji, kliknij w odnośnik (1) widoczny w kolumnie Panel zarządzania WordPress, w wierszu dotyczącym nowej instalacji.

Przy pierwszym logowaniu do nowej instalacji, możesz kliknąć również w odnośnik widoczny w otrzymanej wiadomości e-mail, w wierszu Panel zarządzania aplikacją. Wyświetlony zostanie formularz logowania do aplikacji. Jako nazwę użytkownika, wpisz ustalony w trakcie instalacji Adres e-mail, a w polu Hasło, wpisz to widoczne w otrzymanej wiadomości. Po wpisaniu danych, kliknij przycisk Zaloguj się.

Po zalogowaniu do kokpitu aplikacji WordPress, przejdź do zakładki UstawieniaOgólne (1). W obu polach dotyczących adresu URL, tzn. Adres WordPressa (URL)Adres witryny (URL) skasuj widoczne tam obecnie adresy i wpisz zamiast nich, tylko adres Twojej domeny, pod którą strona ma być wyświetlana (2).

Jeśli posiada ona zainstalowany na serwerze i włączony certyfikat SSL, wpisz w jej adresie prefiks https://. W przypadku braku certyfikatu, wpisz http://.

WAŻNE! Nie wpisuj, po adresie domeny, dodatkowego przekierowania na katalog czy nazwy instalacji. Oba pola muszą zawierać dokładnie taki sam wpisany adres.

Po wpisaniu adresów, kliknij na samym dole przycisk Zapisz zmiany. Nastąpi wylogowanie z kokpitu aplikacji WordPress, a strona zostanie wyświetlona w nieprawidłowy sposób.

Przejdź do panelu Active.admin serwera CloudHosting WordPress, wybierz zakładkę Domeny i kliknij opcję Wykaz domen (1).

Odnajdź na liście domenę, której adres został wpisany w adresach URL, w kokpicie aplikacji WordPress i kliknij w jej nazwę.

Na stronie edycji domeny, w sekcji Ustawienia WWW, zaznacz opcję Przekierowanie na aplikację WordPress i z listy rozwijanej, przy opcji Katalog, wybierz nazwę właściwej instalacji aplikacji WordPress.

Po zapisaniu zmiany, nowo zainstalowana aplikacja WordPress widoczna będzie pod adresem domeny, a logowanie do jej kokpitu możliwe będzie pod adresem domeny/wp-admin, przykładowo: adresem logowania będzie nazwadomeny.pl/wp-admin.

Table of Contents