Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Szybki hosting Zamów

Jak wygenerować wniosek o wydanie kodu authinfo?

  • Pomoc
  • Domeny
  • Jak wygenerować wniosek o wydanie kodu authinfo?
Czym jest kod authinfo i jakie zagrożenie niesie ze sobą przekazanie go nieuprawnionej osobie?

Kod authinfo (Authcode, EPP) to ciąg znaków umożliwiający dokonanie transferu domeny, czyli przeniesienie obsługi strony, do innego akredytowanego rejestratora. Z tego powodu, powinien być traktowany jako poufny i nie należy przekazywać go nieupoważnionym osobom.

Kod authinfo umożliwia dostęp do zarządzania domeną, jeśli więc dostanie się w ręce niewłaściwej osoby, pojawi się ryzyko utraty domeny, która nierzadko stanowi jedno z cenniejszych aktywów przedsiębiorstwa. Nie należy, zatem, wnioskować o wydanie kodu „na zapas”, a jedynie w sytuacji zdecydowania się na wykonanie transferu niezwłocznie po otrzymaniu kodu. Od dnia wydania, kod ważny jest przez 30 dni. Wydanie nowego, po wygaśnięciu poprzedniego, wymaga wystąpienia z ponownym wnioskiem.

 

Jak uzyskać kod authinfo dla domeny zarejestrowanej w nazwa.pl?

W celu uniknięcia nadużyć, kod authinfo wydawany jest wyłącznie na podstawie wniosku podpisanego przez Abonenta domeny, osobę upoważnioną do reprezentowania firmy (instytucji) lub posiadającą pełnomocnictwo udzielone przez Abonenta domeny (dołącz je do wniosku wraz z kopią dokumentu tożsamości pełnomocnika).

Wniosek o wydanie kodu authinfo wygeneruj w Panelu Klienta. Czytelnie podpisany wniosek prześlij pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny firmy:

nazwa.pl sp. z o.o.
ul. Pana Tadeusza 2
30-727 Kraków
z dopiskiem wniosek o wydanie kodu authinfo

Możesz również osobiście dostarczyć wniosek do siedziby firmy lub przesłać go w formie elektronicznej na adres kontakt@nazwa.pl, po opatrzeniu go wyłącznie komercyjnym cyfrowym podpisem kwalifikowanym. Wniosek taki przekaż z adresu e-mail Abonenta domeny.

Po rozpatrzeniu wniosku, kod przesyłany jest pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Abonenta domeny, widoczny na wniosku. Zanim wygenerujesz wniosek, upewnij się, że adres korespondencyjny, a także poczta e-mail Abonenta, są aktualne. Dane Abonenta sprawdzić możesz w Panelu Klienta, w zakładce Zarządzanie usługamilista Abonentów, po kliknięciu w Nazwę lub Nazwę skróconą Abonenta, z przypisaną domeną.

WIĘCEJ INFORMACJI:Jak zaktualizować dane lub nazwę Abonenta domeny?

Wniosek generowany jest dla pojedynczej domeny. Aby wygenerować go dla większej ilości domen należy powtórzyć niżej opisane czynności dla każdej domeny osobno.

WAŻNE! Pamiętaj, że transferując domenę do innego rejestratora utracisz ochronę w pakiecie Bezpieczna domena, czyli uwierzytelnienie CAA oraz zabezpieczenia DNSSEC i DNS Anycast.

Wniosek o wydanie kodu authinfo może zostać wygenerowany wyłącznie dla domeny w statusie zarejestrowana, czyli będącej w trakcie okresu abonamentowego. Dla domeny, która w chwili próby wygenerowania wniosku będzie w statusie do usunięcia, nie będzie możliwości jego uzyskania.

W przypadku domen europejskich .eu oraz globalnych (.com, .net, .info, .org, .biz) kod wydawany jest wyłącznie w trakcie trwania okresu abonamentowego. Nie zostanie on wydany, jeśli w chwili dostarczenia wniosku, domena globalna lub europejska będzie miała status do usunięcia.

 

Jak wygenerować wniosek o wydanie kodu authinfo?

W celu wygenerowania wniosku o wydanie kodu authinfo, przejdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowania (2), czyli login do Panelu Klienta i hasło, a następnie kliknij przycisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zweryfikowaniu poprawności loginu i hasła system przeniesie Cię do drugiego etapu procedury uwierzytelnienia, w którym otrzymasz wiadomość e-mail lub SMS z kodem jednorazowym. Ten kod należy wpisać w specjalnym oknie weryfikacyjnym, a następnie ponownie kliknąć przycisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o autoryzacji dwuetapowej podczas logowania do Panelu Klienta tutaj.

Po zalogowaniu, przejdź do zakładki Moje usługiDomeny, a następnie kliknij odnośnik szczegóły (1) widoczny po prawej stronie adresu domeny, dla której chcesz uzyskać kod authinfo.

Szczegółach domeny wybierz kartę Dane Abonenta (1).

Następnie kliknij przycisk WNIOSEK O AUTHINFO (1), widoczny poniżej danych Abonenta.

Wyświetlone zostaną informacje dotyczące domeny i rezygnacji z zabezpieczeń wynikających z utrzymywania rejestracji domeny w nazwa.pl. Zapoznaj się z nimi, a następnie kliknij przycisk WYGENERUJ WNIOSEK (1).

Na następnym ekranie wyświetlone zostaną informacje o ryzyku związanym z transferem domeny, a także o ryzyku utraty kodu. Zapoznaj się z nimi dokładnie i szczegółowo, a następnie, zaznacz na samym dole informację Jestem świadomy istniejących zagrożeń, w tym ryzyka utraty domeny (1) i kliknij przycisk DALEJ (2).

Po poprawnym wygenerowaniu wniosku, pojawi się komunikat, potwierdzający wykonanie tej operacji, a także dostępny będzie przycisk POBIERZ WNIOSEK O WYDANIE KODU AUTHINFO (1). Po jego kliknięciu, wniosek zostanie zapisany na komputerze w formacie pliku .PDF.

Zostaje on też automatycznie wysłany na adres e-mail Abonenta domeny, jako załącznik wiadomości informującej o jego wygenerowaniu. Wniosek wydrukuj i czytelnie podpisz imieniem i nazwiskiem Abonenta domeny, osoby upoważnionej do reprezentowania firmy lub posiadającej pisemne pełnomocnictwo udzielone przez Abonenta, które należy dołączyć do wniosku wraz z kopią dokumentu tożsamości pełnomocnika. W przypadku firm posiadających pieczątkę, prosimy o opieczętowanie wniosku.

Czytelnie podpisany wniosek można dostarczyć na kilka sposobów:

  • pocztą tradycyjną lub kurierem na adres korespondencyjny nazwa.pl, lub
  • osobiście do siedziby firmy, lub
  • w formie elektronicznej, z adresu e-mail Abonenta domeny na adres kontakt@nazwa.pl, po opatrzeniu wniosku komercyjnym cyfrowym podpisem kwalifikowanym.
Table of Contents