Zapisywanie wiadomości jako eml

Jak zalogować się do konta e‑mail poprzez Cloud Mail?

Aby zal­o­gować się do kon­ta e‑mail poprzez Cloud Mail, wejdź na stronę https://poczta.nazwa.pl (1), wpisz pełny adres e‑mail oraz hasło (2), ustalone do kon­ta w pan­elu Active.admin, a następ­nie kliknij przy­cisk Zaloguj się (3).

Zapisywanie wiadomości jako .eml

Aby zapisać wiado­mość jako plik .eml należy:

  • na liś­cie wiado­moś­ci wybrać tą, która ma zostać zapisana (1)
  • w prawym górnym rogu okna podglą­du wiado­moś­ci, kliknąć ikonę Więcej (1)
  • z rozwiniętego menu, wybrać opcję Pobierz (2)
  • potwierdz­ić chęć zapisa­nia pobier­anego pliku

Jeśli w ustaw­ieni­ach Cloud Mail wybra­no widok skrzyn­ki bez okna podglą­du wiado­moś­ci, należy kliknąć dwukrot­nie na nowej wiado­moś­ci, aby została otwarta, i wów­czas, w prawym górnym rogu okna, kliknąć ikonę Więcej i wybrać opcję Pobierz.

Table of Contents