Promocja: pl – od 5 zł | eu – od 5 zł | com – od 20 zł

Konta FTP

Usługi hostingowe linii CloudHosting, CloudHosting WordPress, a także CloudHosting e-Sklep posiadają przestrzeń dyskową przeznaczoną dla stron internetowych i plików. Aby zarządzać plikami poprzez FTP, należy zalogować na serwerze się przy pomocy zewnętrznego klienta FTP (Sprawdź: WinSCP – konfiguracja programu do połaczeń sFTP).

UWAGA! Zaleca się korzystanie z połączenia szyfrowanego FTP, czyli SFTP. Na potrzeby niniejszego artykułu zastosowano nazewnictwo FTP. Wszelkie informacje, przedstawione tutaj w odniesieniu do FTP są tożsame w przypadku połączeń szyfrowanych SFTP.

Logowanie FTP nastąpić może przy pomocy administracyjnego konta FTP, którego dane będą takie same jak dane logowania do panelu Active.admin naszego serwera. Istnieje możliwość logowania do FTP przy pomocy kont dodatkowych, które utworzyć można w panelu Active.admin. Na serwerze można korzystać z nieograniczonej liczby dodatkowych kont FTP. Mogą one mieć dostęp do głównego lub jedynie wybranego katalogu serwera. Istnieje również możliwość nadania im innych ograniczeń, takich jak np. blokada dostępu przez WWW czy też blokada uruchamiania skryptów PHP/CGI.

Korzystanie z dodatkowego konta FTP umożliwia, np. udzielenie dostępu osobie trzeciej do katalogu na serwerze, w którym znajdą się nasze pliki. W celu dodania lub zarządzania dodatkowym kontem FTP, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz identyfikator posiadanego serwera w polu Nazwa użytkownika oraz, ustalone przez siebie w Panelu Klienta, hasło do usługi (2). Po uzupełnieniu danych, kliknij przycisk Zaloguj (3).

Po zalogowaniu, należy najechać kursorem na zakładkę FTP. Wyświetlone zostanie dodatkowe menu, w którym należy wybrać właściwą opcję.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak ustalić właściwy panel Active.admin?

 1. Dodawanie konta FTP.

  W panelu Active.admin serwera przejdź do zakładki FTPDodaj konto FTP. Wyświetlony zostanie formularz, gdzie należy wpisać: nazwę konta, poprzedzoną początkiem nazwy serwera (np. server12345) i dwukrotnie nadane mu hasło. Następnie wybierz katalog na serwerze, do którego to konto będzie miało dostęp, opcjonalnie wpisz krótki opis konta, a także zdecyduj, czy konto będzie posiadało ograniczenia dostępu przez WWW lub uruchamiania skryptów, czy też nie.

  • Zalecane jest ustawienie silnego hasła, które charakteryzuje się długością przynajmniej 8 znaków (im dłuższe tym lepiej), wśród których powinny się znaleźć małe oraz wielkie litery, znaki specjalne i cyfry; silne hasło nie powinno zawierać popularnych wyrazów, imion czy też nazw własnych.

  • Pozostawienie w polu Katalog znaku ukośnika / spowoduje nadanie kontu, dostępu do katalogu głównego serwera. Warto więc kliknąć w ikonę folderu i wybrać konkretny z nich, do którego osoba korzystająca z konta będzie miała dostęp.

  • Opis konta widoczny będzie jedynie w panelu Active.admin serwera, na wykazie kont; pozwoli na łatwiejsze odnalezienie konkretnego, w przypadku utworzenia większej ich liczby.

  • Ustawienie blokady dostępu przez WWW spowoduje, że wejście do wybranego katalogu możliwe będzie wyłącznie przez zewnętrznego klienta FTP, a nie przez przeglądarkę; nie będzie również wyświetlana strona umieszczona w tym katalogu.

  • Ustawienie blokady skryptów PHP/CGI spowoduje brak możliwości wywoływania (uruchamiania) skryptów umieszczonych w wybranym katalogu.

  WAŻNE! Włączenie Blokady dostępu spowoduje automatyczne dodanie wybranego katalogu, wraz z jego podkatalogami, do listy Zabezpieczonych katalogów, w zakładce Ustawienia. Późniejsze usunięcie konta FTP, w którym zablokowano dostęp, nie spowoduje likwidacji zabezpieczenia i katalog nadal będzie zablokowany.

  Po uzupełnieniu formularza, kliknij przycisk Zapisz, aby konto zostało dodane.

 2. Edycja ustawień dodatkowego konta.

  W panelu Active.admin serwera przejdź do zakładki FTPWykaz kont FTP. Na liście kliknij w nazwę tego, którego ustawienia chcesz edytować.

  Wyświetlone zostaną Informacje o koncie FTP, poniżej których należy kliknąć przycisk Edytuj.

  Wywołany zostanie w ten sposób formularz edycji konta, identyczny jak ten przy jego dodawaniu. W tym wypadku jednak, nieaktywne będzie pole Nazwa konta. Zmienić można katalog, opis, hasło oraz blokadę dostępu. Nie ma możliwości zmiany nazwy konta.

  Po zmodyfikowaniu danych kliknij przycisk Zapisz, aby zostały one zaktualizowane.

 3. Zablokowanie, odblokowanie, usunięcie konta.

  W panelu Active.admin serwera przejdź do zakładki FTPWykaz kont FTP. Na liście kont zaznacz checkbox przy tym, dla którego chcesz wykonać operację, a następnie powyżej kliknij właściwy odnośnik:

  • blokuj, aby zablokować dostęp do wskazanego konta FTP;

  • odblokuj, aby odblokować wcześniej zablokowane konto;

  • usuń, aby całkowicie usunąć wskazane konto FTP.

Wykonanie czynności potwierdź, naciskając przycisk Ok w oknie dialogowym.

 

Dostęp do FTP

Panel Active.admin serwera umożliwia ustawienie ograniczeń dostępu do protokołu FTP serwera. Dzięki odpowiedniej konfiguracji, możliwe będzie: udostępnienie połączeń dla każdego adresu IP, dla adresów IP wyłącznie z Polski, jedynie dla wskazanych adresów IP lub też całkowite zablokowanie dostępu do FTP serwera.

W celu edycji dostępu, w panelu Active.admin serwera przejdź do zakładki FTPDostęp do FTP. Zaznacz właściwą opcję i kliknij poniżej przycisk Zapisz. W przypadku określenia konkretnych adresów IP, wpisz publiczny adres IP, który ma mieć dostęp i kliknij przycisk Dodaj.

WAŻNE! Dostęp do FTP na serwerach nazwa.pl domyślnie ustawiony jest na opcję „tylko z adresów IP z Polski”. Jeśli więc występuje problem z połączeniem FTP do serwera z zagranicznego adresu IP, zmień opcję na „z wszystkich adresów IP” i zapisz zmianę.

Table of Contents