Promocja: pl – od 5 zł | eu – od 5 zł | com – od 20 zł

Jak wymusić szyfrowanie SSL dla strony internetowej na serwerze?

 

Aby przed adresem Twojej strony internetowej widoczny był automatycznie prefiks https, oznaczający szyfrowanie danych, zainstaluj i włącz na serwerze certyfikat SSL, a w katalogu z plikami strony umieść, lub edytuj już istniejący, plik o nazwie .htaccess, i zawrzyj w nim regułę przekierowania:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

UWAGA! Przed wprowadzeniem zmian w istniejącym już pliku .htaccess, skopiuj i zapisz jego zawartość, a wykonując zmiany w jego treści zachowaj szczególną ostrożność. W przypadku nieprawidłowego działania strony po dodaniu reguły, przywróć zawartość pliku, która została wcześniej zapisana.

Powyżej przedstawiona reguła ma charakter ogólny i może nie uwzględniać specyfiki posiadanej strony internetowej. Dla jednej strony może działać wyłącznie jeden plik .htaccess. Aplikacje typu WordPress, Joomla, Drupal, PrestaShop lub podobne, tworzą własne pliki .htaccess, dlatego przekierowanie na https w ich wypadku najlepiej konfigurować w panelach zarządzania tych aplikacji.

 

Jak wymusić szyfrowanie SSL w panelu zarządzania WordPress?

W celu wymuszenia szyfrowania SSL w panelu zarządzania WordPress przejdź do zakładki UstawieniaOgólne i w polach Adres WordPressa (URL) oraz Adres witryny (URL) wprowadź adresy poprzedzone prefiksem https:// i zapisz zmiany.

 

Jak wymusić szyfrowanie SSL w panelu zarządzania PrestaShop?

W celu wymuszenia szyfrowania SSL w panelu zarządzania PrestaShop przejdź do zakładki PreferencjeOgólny i obok opcji Włącz SSL oraz Włącz SSL na wszystkich stronach zaznacz TAK. Następnie zapisz zmiany.

Table of Contents