Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Zarządzanie mechanizmem Ingress

Ingress to mechanizm Kubernetes, który umożliwia zarządzanie ruchem HTTP/HTTPS do aplikacji uruchomionych w klastrze. Działa na podstawie reguł konfiguracyjnych, które decydują, jak ruch HTTP/HTTPS ma być kierowany do usług w klastrze. Umożliwia routowanie ruchu na podstawie adresów URL, hostów, metod HTTP itp.

Mechanizm Ingress jest często wykorzystywany do udostępniania aplikacji internetowych działających w klastrze dla użytkowników w Internecie. Aby uruchomić mechanizm Ingress, wykonaj następujące polecenie:

kubernetes enable ingress

Dezaktywacja mechanizmu Ingress możliwa jest za pomocą komendy:

kubernetes disable ingress

Po wykonaniu tego polecenia, wszystkie reguły routingu i konfiguracje związane z Ingress zostaną usunięte, a mechanizm zarządzania dostępem do aplikacji z zewnątrz klastra za pomocą Ingress przestanie być aktywny.

Table of Contents