Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Domena 10 zł Wyszukaj

WP-CLI na serwerach CloudHosting

Czym jest WP-CLI?

WP-CLI jest aplikacją pozwalającą użytkownikom WordPressa na zarządzanie instalacjami tego systemu z poziomu wiersza poleceń, bez konieczności logowania się do zaplecza strony.

Korzystając z WP-CLI można zrealizować szereg zadań związanych z obsługą CMSa, w tym m.in. dokonywać jego aktualizacji, tworzyć kopie zapasowe baz danych, publikować nowe posty czy też wykonywać inne czynności administracyjne.

Podstawowe funkcje, jakie można wykonać za pomocą tej aplikacji, to m.in.:

 • instalowanie WordPressa od podstaw;
 • instalowanie i aktualizacja motywów i wtyczek;
 • możliwość listowania wszystkich wtyczek i weryfikacja ich stanu;
 • aktualizacja skryptu WordPress;
 • tworzenie kopii zapasowych baz danych i ich przywracanie;
 • tworzenie lub zmiana kont i edycja uprawnień użytkowników.

Narzędzie WP-CLI, oprócz wbudowanych komend, pozwala również na tworzenie własnych funkcji, na potrzeby konkretnych instalacji czy grup instalacji. Proces ten został opisany w dokumentacji WP-CLI. Przy tworzeniu nowych funkcji można korzystać z zewnętrznego API aplikacji, co również zostało udokumentowane.

Na serwerach hostingowych w nazwa.pl, WP-CLI dostępne jest jako komenda systemowa.

 

Obsługa WP-CLI

Aby wyświetlić kompletną listę czynności, na które pozwala WP-CLI, wystarczy uruchomić aplikację z poziomu SSH, bez żadnych argumentów lub z argumentem help. W tym celu, wpisz polecenie:

wp

lub

wp help

Aby zweryfikować informacje o aktualnie zainstalowanych na serwerze wersjach WordPressa i ich lokalizacjach, użyj polecenia:

wp find ./

W wyniku zastosowania tego polecenia, wyświetlone zostaną informacje na temat zainstalowanych na serwerze wersji WordPressa:

W powyższym przykładzie widać, że znaleziono dwie instalacje WordPressa. Znajdują się one w katalogach wordpress/wpn_1 oraz wordpress/wpn_nb. Aby zacząć pracę jedynie z jedną instalacją CMS, znajdującą się przykładowo w katalogu wordpress/wpn_1, należy przejść do właściwego katalogu. W tym celu należy użyć polecenia cd wraz ze ścieżką dostępu do odpowiedniego katalogu:

cd /home/server123456/ftp/wordpress/wpn_1/

Po przejściu do wybranego katalogu, wszelkie operacje wykonywane poprzez WP-CLI dotyczyć będą jedynie wybranej instalacji WordPress, która znajduje się w tym katalogu.

 

Przykłady praktycznego zastosowania WP-CLI do administrowania WordPressem
 • Aktualizacja WordPressa

  Polecenie:

  wp core update

  Wynik:

  Updating to version 5.6 (pl_PL)...
  Pobieranie aktualizacji z https://downloads.wordpress.org/release/pl_PL/wordpress-5.6.zip...
  Rozpakowywanie aktualizacji...
  [...]
  Success: WordPress updated successfully.
 • Instalacja motywu Kadence

  Polecenie:

  wp theme install kadence

  Wynik:

  Installing Kadence (1.0.5)
  Pobieranie pakietu instalacyjnego z https://downloads.wordpress.org/theme/kadence.1.0.5.zip...
  Rozpakowywanie paczki...
  Instalacja motywu...
  Motyw został zainstalowany.
 • Aktywacja motywu Kadence

  Polecenie:

  wp theme activate kadence

  Wynik:

  Success: Switched to 'Kadence' theme.
 • Instalacja pluginu W3 Total Cache

  Polecenie:

  wp plugin install w3-total-cache

  Wynik:

  Installing W3 Total Cache (0.15.2)
  Pobieranie pakietu instalacyjnego z https://downloads.wordpress.org/plugin/w3-total-cache.0.15.2.zip...
  Rozpakowywanie paczki...
  Instalacja wtyczki...
  Wtyczka została zainstalowana.
  Success: Installed 1 of 1 plugins.
 • Aktywacja pluginu W3 Total Cache

  Polecenie:

  wp plugin activate w3-total-cache

  Wynik:

  Plugin 'w3-total-cache' activated.
 • Eksport bazy danych do pliku, import bazy danych z pliku

  Polecenie eksportu do pliku o przykładowej nazwie baza_1.sql:

  wp db export baza_1.sql

  Polecenie importu z pliku o przykładowej nazwie baza_1.sql:

  wp db import baza_1.sql

 

WP-CLI dla zaawansowanych użytkowników

Wykorzystanie języka skryptowego bash oraz WP-CLI daje webmasterom możliwość wykonywania czynności na wielu instalacjach WordPress, znajdujących się na serwerze nazwa.pl, za pomocą jednej dłuższej komendy.

Aby znależć ścieżki -path do wszystkich instalacji WordPressa na danym serwerze w nazwa.pl, należy użyć połączenia komendy WP-CLI z poleceniami bash:

wp find ./ –format=csv | awk ‚/wp-includes/ {print $1}’ | cut -d / -f 1-6

Wynikiem wykonania powyższej funkcji będzie wyświetlenie ścieżek bezwzględnych do instalacji WordPress na serwerze:

/home/server123456/ftp/wordpress/wpn_1
/home/server123456/ftp/wordpress/wpn_nb

Aby dokonać konkretnych czynności dla wszystkich stron w znalezionym katalogu, należy wykonać pętlę:

for site in `wp find ./ –format=csv | awk ‚/wp-includes/ {print $1}’ | cut -d / -f 1-6`; do { echo Aktualizacja $site…; wp –path=$site core update; echo Instalacja i aktywacja motywu Kadence; wp –path=$site theme install kadence; wp –path=$site theme activate kadence; echo Instalacja i aktywacja wtyczki W3 Total Cache; wp –path=$site plugin install w3-total-cache; wp –path=$site plugin activate w3-total-cache;};done;

Powyższa komenda wyszuka wszystkie instalacje WordPress na serwerze nazwa.pl, a następnie, w pętli, dokona ich aktualizacji, zainstaluje i aktywuje motyw Kadence oraz wtyczkę W3 Total Cache.

Table of Contents