Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Zarządzanie usługami

Logowanie do Panelu Klienta

Aby zalogować się do Panelu Klienta, przejdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowania (2), czyli login do Panelu Klienta i hasło, a następnie kliknij przycisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zweryfikowaniu poprawności loginu i hasła system przeniesie Cię do drugiego etapu procedury uwierzytelnienia, w którym otrzymasz wiadomość e-mail lub SMS z kodem jednorazowym. Ten kod należy wpisać w specjalnym oknie weryfikacyjnym (4), a następnie kliknąć przycisk ZALOGUJ SIĘ (5).

Po udanym logowaniu do Panelu Klienta otrzymasz od nas wiadomość e-mail z informacją potwierdzającą to logowanie.

 

Zarządzanie usługami

Zakładka ta znajduje się w menu Panelu Klienta, poniżej sekcji dotyczącej posiadanych w nazwa.pl usług. Po jej rozwinięciu, pojawiają się dodatkowe opcje dotyczące Abonentów i cesji domen, transferowania domen do nazwa.pl oraz przenoszenia usług pomiędzy Panelami Klienta.

 1. Zakładka lista Abonentów – zawiera listę dodanych do Panelu Klienta Abonentów domen. Odczytać tutaj można nazwę skróconą Abonenta (1), wraz z widoczną przy niej informacją, czy jest to Abonent domyślny, pełną nazwę Abonenta (2) oraz adresy domen do niego przypisanych (3).

  Jeśli w Panelu dodano więcej niż jednego Abonenta, to przy tym Abonencie, który nie ma przypisanych domen, w kolumnie Usuń (4) widoczny będzie przycisk umożliwiający jego usunięcie. Aby dodać kolejnego Abonenta, należy kliknąć przycisk Dodaj Abonenta (5). Powyżej listy Abonentów widoczna jest również wyszukiwarka (6), która będzie przydatna w przypadku dodania w Panelu danych wielu Abonentów.


  WIĘCEJ INFORMACJI:Jak zaktualizować dane lub nazwę Abonenta domeny?

 2. Zakładka transferuj domenę – umożliwia przeniesienie obsługi i płatności domeny od zewnętrznego rejestratora do nazwa.pl. Wpisz adres transferowanej domeny (1), kliknij przycisk ZATWIERDŹ (2) i postąp zgodnie z kolejno wyświetlanymi informacjami.
  WIĘCEJ INFORMACJI:Transfer domeny do nazwa.pl
 3. Zakładka przenoszenie usług – zawiera osobne sekcje umożliwiające przenoszenie poszczególnego rodzaju usługi pomiędzy Panelami Klienta. Wybierz i zaznacz (1) sekcję dotycząca rodzaju usługi, którą chcesz przenieść, wypełnij formularz danymi usługi i Panelu, w którym obecnie się ona znajduje (2), zaznacz zgodę na przejęcie praw i obowiązków (3), kliknij przycisk Dalej (4) i postąp zgodnie z kolejno wyświetlanymi informacjami.
  WIĘCEJ INFORMACJI:Przenoszenie usług
 4. Zakładka lista przeniesień – umożliwia zatwierdzenie zgłoszonego wcześniej przeniesienia usług pomiędzy Panelami Klienta. Jeśli przeniesienie zostało poprawnie zgłoszone w nowym Panelu Klienta, zaloguj się do dotychczasowego Panelu, w którym nadal znajdują się usługi, w zakładce lista przeniesień wybierz kartę DO INNEGO PANELU KLIENTA (1), zaznacz checkbox przy nazwie przenoszonej usługi (2), kliknij przycisk Przenieś (3) i postąp zgodnie z kolejno wyświetlanymi informacjami.
 5. Zakładka cesje domen – zawiera listę zgłaszanych w Panelu Klienta cesji domeny. Znajdziesz tutaj numer cesji (1), datę jej zgłoszenia (2), status wykonania cesji (3) oraz typ wniosku (4). Jeśli chcesz wyświetlić listę cesji o konkretnym statusie, zaznacz właściwe opcje i kliknij przycisk Pokaż (5). Z poziomu tej zakładki możesz również zgłosić nową cesję, naciskając przycisk Zgłoś cesję (6) i postępując zgodnie z kolejno wyświetlanymi informacjami.
  WIĘCEJ INFORMACJI:Cesja praw do domeny
Table of Contents