Promocja: pl – od 10 zł | eu – od 10 zł | com – od 20 zł

Moje subskrypcje

Subskrypcja to forma płatności za usługi nazwa.pl, która polega na automatycznym obciążeniu karty kredytowej lub płatniczej. Subskrypcję można uruchomić zarówno dla usług rozliczanych w modelu abonamentowym, jak i w modelu za użycie. Model abonamentowy zakłada jednorazową płatność za usługę, która ma zdefiniowane parametry i ustalony okres ważności (np. 1 rok). W przypadku płatności rozliczanych w modelu za użycie są one realizowane za pomocą konta zaliczkowego, powiązanego z daną usługą, i dotyczą rzeczywistego wykorzystania jej parametrów. Zarzadzanie subskrypcjami możliwe jest z poziomu Panelu Klienta nazwa.pl.

 

Logowanie do Panelu Klienta

Aby zalogować się do Panelu Klienta, przejdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowania (2), czyli login do Panelu Klienta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego rejestrowania, a następnie kliknij przycisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zweryfikowaniu poprawności loginu i hasła system przeniesie Cię do drugiego etapu procedury uwierzytelnienia, w którym otrzymasz wiadomość e-mail lub SMS z kodem jednorazowym. Ten kod należy wpisać w specjalnym oknie weryfikacyjnym (4), a następnie kliknąć przycisk ZALOGUJ SIĘ (5).

Po udanym logowaniu do Panelu Klienta otrzymasz od nas wiadomość e-mail z informacją potwierdzającą to logowanie.

 
Moje subskrypcje

W Panelu Klienta nazwa.pl znajduje się pozycja Moje subskrypcje. Po kliknięciu na nią (1) zostaniesz przeniesiony do listy usług, dla których możliwe jest korzystanie z subskrypcji.

panel klienta moje subskrypcje

Subskrypcję można uruchomić dla każdej usługi oferowanej przez nazwa.pl. Co ważne, subskrypcja włączana jest dla usługi głównej i obejmuje również jej usługi dodatkowe. Na przykład jeśli dla serwera hostingowego aktywowano Dedykowany adres IP lokalizowany geograficznie, również on będzie automatycznie przedłużany przy pomocy subskrypcji serwera.

Subskrypcja obejmuje zawsze przyszłe płatności za daną usługę. Opłata nie jest więc wykonywana automatycznie w momencie aktywowania subskrypcji, lecz dopiero w momencie, gdy dla usługi z aktywną subskrypcją zostanie wygenerowanie kolejne przedłużenie abonamentu lub zasilenie konta zaliczkowego.

W przypadku abonamentu na 10 dni przed zakończeniem okresu abonamentowego na kontaktowy adres e-mail wysłana zostanie wiadomość o zbliżającym się terminie płatności usługi objętej subskrypcją. Następnie po kolejnych 2 dniach nastąpi automatyczna próba obciążenia karty kredytowej lub płatniczej powiązanej z subskrypcją usługi. Jeśli subskrybowana usługa ma nie być przedłużana na kolejny okres abonamentowy, należy wyłączyć jej subskrypcję w Panelu Klienta.

Konto zaliczkowe zasilane jest automatycznie za pomocą subskrypcji zgodnie z ustawieniami poczynionymi w procesie aktywacji subskrypcji lub w szczegółach danej usługi.

Każda usługa posiada oddzielną subskrypcję, a więc włączenia lub wyłączenia subskrypcji, a także powiązania karty płatniczej z daną usługą należy wykonać osobno.

 
Jak aktywować subskrypcje?

Aby aktywować płatność subskrypcyjną, zaloguj się do Panelu Klienta, a następnie przejdź do zakładki Moje subskrypcje. Zaznacz usługę (1), dla której chcesz uruchomić subskrypcje, a następnie kliknij przycisk AKTYWUJ (2).

moje subskrypcje aktywuj

Na kolejnej stronie wybierz właściwy model płatności (1), dla którego uruchamiana będzie subskrypcja. Abonament pozwoli na cykliczne automatyczne przedłużanie ważności usługi na kolejny okres abonamentowy. Konto zaliczkowe umożliwia rozliczanie płatności w modelu za rzeczywiste wykorzystanie parametrów danej usługi.

W kolejnym kroku wybierz zapisaną wcześniej kartę płatniczą (2) lub dodaj nową kartę, uzupełniając jej dane (3). Upewnij się, że zaznaczony został checkbox przy opcji Zapisz kartę (4), a następnie kliknij przycisk AKTYWUJ (5).

moje subskrypcje dodanie karty

Opcja płatności subskrypcyjnej dla wybranej usługi zostanie aktywowana. Po ponownym przejściu do zakładki Moje subskrypcje widoczna będzie lista usług z aktywowaną subskrypcją.

 
Jak wyłączyć subskrypcje lub edytować ich ustawienia?

W szczegółach każdej usługi w Panelu Klienta dostępna jest karta związana z płatnościami. Zawiera ona również sekcję dotyczącą subskrypcji. Aby ją wyświetlić dla usługi serwera, przejdź w Panelu Klienta do zakładki Moje usługi -> Hosting (1) i kliknij odnośnik Szczegóły (2) poniżej adresu serwera. Jeśli chcesz sprawdzić płatności dla innej usługi, wybierz menu Moje usługi, a następnie zakładkę odpowiadającą właściwemu rodzajowi usługi.

Po przejściu do szczegółów serwera wybierz kartę Płatności. Znajdziesz tam sekcję Subskrypcja. Jeśli dla danej usługi nie została jeszcze włączona opcja subskrypcji, w sekcji widoczny będzie przycisk AKTYWUJ. W przypadku usługi z włączoną subskrypcją sekcja zawierała będzie listę kart płatniczych i kredytowych (1) do tej usługi przypisanych. Zaznaczone będą wybrane modele płatności (2) subskrypcyjnej. Poniżej znajdziesz również dodatkowe ustawienia (3) subskrypcji w modelu konta zaliczkowego.

subskrypcje edycja ustawien

Aby zrezygnować z subskrypcji dla usługi, usuń wszystkie karty kredytowe i płatnicze (1) do tej usługi przypisane lub odznacz obydwa checkboxy dotyczące modeli płatności (2). Po dokonaniu właściwych ustawień kliknij jeden z przycisków ZATWIERDŹ.

subskrypcje usun

Table of Contents