Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Domena 10 zł Wyszukaj

Jak sprawdzić, które konta e-mail mają aktywne zabezpieczenie 2FA?

Jeśli na swoim hostingu masz założone wiele skrzynek e-mail i chcesz sprawdzić, dla których z nich zabezpieczenie 2FA zostało aktywowane, możesz to zrobić w CloudHosting Panel. Po zalogowaniu się na stronie https://admin.nazwa.pl/, wybierz z menu górnego zakładkę POCZTA i kliknij Wykaz kont e-mail (1).

CloudHosting Panel menu poczta wykaz kont e-mail

Wykaz kont e-mail podzielony jest wg domen dodanych do hostingu. Pod każdą z nich wyświetlona zostanie lista skrzynek poczty elektronicznej, które zostały w niej utworzone. Jeśli usługa zabezpieczenia 2FA została dla serwera uruchomiona, w kolumnie Zabezpieczenie 2FA widoczna będzie informacja o skonfigurowanej dla danego konta e-mail metodzie weryfikacji.

  1. Jeśli dla wybranego konta zostało aktywowane uwierzytelnianie dwuskładnikowe przy pomocy wiadomości SMS, po prawej stronie adresu będzie widniała informacja SMS (1).
  2. Jeśli dla wybranego konta zostało aktywowane uwierzytelnianie dwuskładnikowe przy pomocy aplikacji Google Authenticator, po prawej stronie adresu widoczna będzie informacja Google Authenticator (2).
  3. W przypadku kont, dla których autoryzacja nie została włączona, w tej samej kolumnie zobaczysz link Aktywuj (3).

cloudhosting panel wykaz kont e-mail 2fa aktywne

W sytuacji gdy wybrana skrzynka e-mail posiada włączone zabezpieczenie 2FA przy pomocy SMS, ale środki dostępne na Koncie Zaliczkowym Twojej usługi hostingowej są niewystarczające do działania tej metody autoryzacji, zamiast informacji SMS zobaczysz link Wznów. Zasil Konto Zaliczkowe na swoim hostingu, a działanie zabezpieczenia 2FA za pomocą wiadomości SMS zostanie automatycznie przywrócone. Możesz też skonfigurować inną metodę autoryzacji 2FA, która nie wymaga posiadania środków na Koncie Zaliczkowym powiązanym z hostingiem (np. aplikacja Google Authenticator).

cloudhosting panel wykaz kont e-mail 2fa aktywne brak srodkow wznow

PAMIĘTAJ! Do prawidłowego działania zabezpieczenia 2FA przy pomocy wiadomości SMS konieczne jest zapewnienie dostępnych środków na Koncie Zaliczkowym lub Koncie Voucher (Sprawdź: Płatności za korzystanie z zabezpieczenia 2FA) Twojej usługi hostingowej.

Table of Contents