Promocja: pl – od 5 zł | eu – od 5 zł | com – od 20 zł
Certyfikat SSL z szyfrowaniem ECDSA -60% Wybieram

Jak sprawdzić, które konta e-mail mają aktywne zabezpieczenie 2FA?

Jeśli na swoim hostingu masz założone wiele skrzynek e-mail i chcesz sprawdzić, dla których z nich zabezpieczenie 2FA zostało aktywowane, możesz to zrobić korzystając z CloudHosting Panel. Po zalogowaniu się na stronie https://admin.nazwa.pl/, wybierz z menu górnego zakładkę POCZTA i kliknij Wykaz kont e-mail (1).

CloudHosting Panel menu poczta wykaz kont e-mail

Wykaz kont e-mail podzielony jest wg domen dodanych do hostingu. Pod każdą z nich wyświetlona zostanie lista skrzynek poczty elektronicznej, które zostały w niej utworzone. Jeśli saldo Konta Zaliczkowego jest wystarczające, a dla wybranego konta zostało aktywowane uwierzytelnianie dwuskładnikowe, po prawej stronie adresu w kolumnie Zabezpieczenie 2FA będzie widniała informacja SMS (1). W przypadku kont, dla których autoryzacja nie została włączona, w tej samej kolumnie zobaczysz link Aktywuj (2).

cloudhosting panel wykaz kont e-mail 2fa aktywne

W sytuacji gdy wybrana skrzynka e-mail posiada włączone zabezpieczenie 2FA, ale środki dostępne na Koncie Zaliczkowym Twojej usługi hostingowej nie będą wystarczające do działania autoryzacji 2FA, zamiast informacji SMS zobaczysz link Wznów. Po zasileniu Konta Zaliczkowego działanie zabezpieczenia 2FA zostanie przywrócone.

cloudhosting panel wykaz kont e-mail 2fa aktywne brak srodkow wznow

PAMIĘTAJ! Do prawidłowego działania zabezpieczenia 2FA konieczne jest zapewnienie dostępnych środków na Koncie Zaliczkowym lub Koncie Voucher (Sprawdź: Płatności za korzystanie z zabezpieczenia 2FA) Twojej usługi hostingowej.

Table of Contents