Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Połączenie z Kubernetes

Kubernetes stanowi jedno z podstawowych narzędzi, które pozwalają na zarządzanie kontenerami i aplikacjami w klastrach. Uruchamiając Kubernetes w nazwa.pl, zyskujesz możliwość korzystania z tego narzędzia bez konieczności jego wstępnej instalacji i konfiguracji oraz zarządzania infrastrukturą podstawową.

 

Dostęp przez SSH

Operacje na klastrze Kubernetes możesz wykonywać za pomocą interfejsu dostępnego przy użyciu protokołu SSH. Aby połączyć się przez SSH z Kubernetes, w systemie Windows skorzystaj z darmowego programu PuTTy, w systemie macOS z aplikacji Terminal, a w systemie Linux – z wbudowanego terminala.

 

Przykład połączenia z Kubernetes z systemu Windows za pomocą programu PuTTy

Uruchom program PuTTy. Jako nazwę serwera wpisz identyfikator swojej usługi Kubernetes, na przykład saas123456.nazwa.pl. Podaj 22 jako numer portu połączenia i wybierz „Connection typeSSH. Następnie kliknij na przycisk „Open”.

W oknie, które się pojawi, wpisz nazwę użytkownika root oraz hasło otrzymane w mailu potwierdzającym aktywację usługi.

 

Zarządzanie za pomocą kubectl

Narzędzie wiersza poleceń kubectl jest domyślnie dostępna na Twojej usłudze Kubernetes w nazwa.pl. Używane jest ono do interakcji z klastrem Kubernetes. Za jego pomocą można tworzyć, aktualizować, usuwać i zarządzać zasobami Kubernetes. Korzystanie z kubectl jest kluczowym elementem dla administratorów i deweloperów.

Table of Contents