Promocja: pl – 1 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Repozytoria Git i SVN

Repozytoria w nazwa.pl

Na serwerach hostingowych w nazwa.pl istnieje możliwość utworzenia dowolnej liczby niezależnych od siebie repozytoriów. Pozwolą one na koordynację prac nad jednym projektem przez wiele osób.

Dodanie, modyfikacja czy też usunięcie repozytorium możliwe jest w CloudHosting Panelu posiadanego serwera. W tym celu wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz identyfikator serwera oraz jego hasło (2), następnie kliknij przycisk Zaloguj się (3).

CloudHosting Panel logowanie

Jeżeli aktywowałeś zabezpieczenie 2FA dla CloudHosting Panel, wpisz kod wygenerowany w Google Authenticator i Zaloguj się (Sprawdź: Jak skonfigurować zabezpieczenie 2FA dla CloudHosting Panel?).

 

Repozytoria i ich uprawnienia

Aby sprawdzić jakie repozytoria zostały dodane na serwerze, a także edytować ich uprawnienia, po zalogowaniu do CloudHosting Panelu przejdź do zakładki USTAWIENIA i wybierz opcję Uprawnienia GIT/SVN (1).

CloudHosting Panel menu ustawienia uprawnienia git i svn

Wyświetlona zostanie lista znajdujących się na serwerze repozytoriów oraz użytkowników, którym można nadać do repozytoriów dostęp. Na wykazie, prócz ścieżki do repozytorium i jego nazwy, sprawdzić można również jacy użytkownicy mają do niego dostęp, a także jakie uprawnienia im nadano.

CloudHosting Panel ustawienia uprawnienia git i svn wykaz

 • Aby dodać nowe repozytorium z poziomu wykazu, kliknij odnośnik Dodaj GIT lub Dodaj SVN (1) znajdujący się powyżej tabeli.
 • W celu modyfikacji dostępu i uprawnień użytkowników do repozytorium kliknij w jego nazwę (2), a następnie wykonaj dalsze czynności.
 • Jeśli chcesz usunąć konkretne repozytorium, zaznacz checkbox przy jego nazwie (3), a następnie kliknij poniżej odnośnik usuń (4). Wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o potwierdzenie wykonania operacji. Kliknij przycisk Usuń.
 • Lista użytkowników, którym nadać można dostęp do repozytoriów, tożsama jest z listą użytkowników tworzoną na potrzeby katalogów zabezpieczonych hasłem (Sprawdź: Użytkownicy zabezpieczonych katalogów). Wszelkie zmiany wykonywane na liście użytkowników widocznej w zakładce Uprawnienia GIT/SVN będą miały wpływ na listę użytkowników dostępną w zakładce Zabezpieczone katalogi.
 • Aby dodać nowego użytkownika kliknij odnośnik Dodaj użytkownika (5), a na następnej stronie wpisz jego nazwę i dwukrotnie hasło.
 • W celu zmiany hasła użytkownika, kliknij w jego nazwę (6) widoczną na liście, a na kolejnej stronie wpisz dwukrotnie nowe hasło.
 • Jeśli chcesz usunąć użytkownika, zaznacz checkbox przy jego nazwie (7), a następnie kliknij poniżej odnośnik usuń (8). Wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o potwierdzenie wykonania operacji. Kliknij przycisk Usuń.

Modyfikacja uprawnień użytkowników

Aby zmienić uprawnienia użytkowników przypisanych do danego repozytorium, należy przejść do zakładki USTAWIENIA, wybrać opcję Uprawnienia GIT/SVN, a następnie kliknąć w nazwę tego repozytorium, dla którego zmiana ma zostać wykonana.

Wyświetlony zostanie formularz, w którym należy wybrać odpowiednią opcję uprawnień z listy rozwijanej (1), widocznej po prawej stronie, w wierszu dotyczącym konkretnego użytkownika. Nadać można uprawnienia do odczytu (r) lub odczytu i zapisu (r+w). Możliwe jest również nadanie lub usunięcie dostępu do edytowanego repozytorium użytkownikowi widocznemu na liście. W tym celu należy zaznaczyć (aby dodać) lub odznaczyć (aby usunąć) checkbox (2) przy jego nazwie. Po wykonaniu ustawień należy kliknąć przycisk Zapisz (3), aby zostały one zachowane.

CloudHosting Panel ustawienia modyfikacja repozytorium

 

Repozytoria GIT

Repozytorium GIT polecane jest w przypadku wielu źródeł, a także lokalnej pracy z systemami Linux. Jego zalety to:

 • Rozbudowany system kontroli wersji.
 • Umożliwienie każdemu użytkownikowi tworzenie odrębnych repozytoriów.
 • Wsparcie pracy online i offline.

Repozytorium GIT dodać można na dwa sposoby: klikając odnośnik Dodaj GIT widoczny na stronie Uprawnienia GIT/SVN lub też wybierając z menu CloudHosting Panelu zakładkę USTAWIENIA i klikając opcję Dodaj GIT (1).

CloudHosting Panel menu ustawienia dodaj git

Wyświetlony zostanie formularz, w którym należy wpisać nazwę repozytorium (1), a następnie kliknąć przycisk Zapisz (2).

CloudHosting Panel ustawienia dodaj git

Domyślnie, utworzone repozytorium nie będzie miało przypisanych użytkowników. Aby zdefiniować, którzy użytkownicy będą posiadali do niego dostęp, należy z zakładki USTAWIENIA wybrać opcję Uprawnienia GIT/SVN, a następnie odnaleźć na wykazie właściwe repozytorium GIT i kliknąć w jego nazwę (1).

CloudHosting Panel ustawienia uprawnienia git i svn wykaz kliknij git

Wyświetlona zostanie lista dodanych na serwerze użytkowników. Zaznacz checkboxy (1) przy nazwach tych użytkowników, których chcesz dodać do obsługi repozytorium, ustaw im odpowiednie prawa dostępu (2) i kliknij przycisk Zapisz (3).

CloudHosting Panel ustawienia uprawnienia git i svn nadaj uprawnienia

Po dodaniu, repozytorium będzie domyślnie dostępne pod adresem:

git.identyfikator_serwera.nazwa.pl/nazwa_repozytorium.

Do jego obsługi w systemie Windows niezbędne jest zainstalowanie środowiska Git, właściwego dla posiadanej wersji systemu Windows.

 

Repozytoria SVN

Repozytorium SVN (Subversion) polecane jest w przypadku, gdy użytkownicy pracują lokalnie na systemie Windows. Jego zalety to:

 • Scentralizowany system kontroli rewizji.
 • Wsparcie pracy wielu użytkowników z pojedynczym repozytorium znajdującym się na serwerze.
 • Oparcie na linearnej historii zmian.

Repozytorium SVN dodać można na dwa sposoby: klikając odnośnik Dodaj SVN widoczny na stronie Uprawnienia GIT/SVN lub też wybierając z menu CloudHosting Panelu zakładkę USTAWIENIA i klikając opcję Dodaj SVN (1).

CloudHosting Panel menu ustawienia dodaj svn

Wyświetlony zostanie formularz, w którym należy wpisać nazwę repozytorium (1), a następnie kliknąć przycisk Zapisz (2).

CloudHosting Panel ustawienia dodaj svn

Domyślnie, utworzone repozytorium nie będzie miało przypisanych użytkowników. Aby zdefiniować, którzy użytkownicy będą posiadali do niego dostęp, należy z zakładki USTAWIENIA wybrać opcję Uprawnienia GIT/SVN, a następnie odnaleźć na wykazie właściwe repozytorium SVN i kliknąć w jego nazwę (1).

CloudHosting Panel ustawienia uprawnienia git i svn wykaz kliknij svn

Wyświetlona zostanie lista dodanych na serwerze użytkowników. Zaznacz checkboxy (1) przy nazwach tych użytkowników, których chcesz dodać do obsługi repozytorium, ustaw im odpowiednie prawa dostępu (2) i kliknij przycisk Zapisz (3).

CloudHosting Panel repozytorium svn przypisz uzytkownika

Po dodaniu, repozytorium będzie domyślnie dostępne pod adresem:

svn.identyfikator_serwera.nazwa.pl/nazwa_repozytorium.

Table of Contents