Promocja: pl – 5 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Aktywuj
Sztuczna Inteligencja w wyszukiwarce domen Wyszukaj domenę

Klucz prywatny i klucz publiczny

Szyfrowanie przy użyciu certyfikatu SSL opiera się na dwóch kluczach: prywatnym i publicznym. Klucz jest ciągiem znaków alfanumerycznych, wygenerowanych za pomocą odpowiedniego algorytmu. Za jego pomocą odbywa się szyfrowanie i deszyfrowanie danych w komunikacji SSL.

 

Co to jest klucz publiczny?

Certyfikat SSL zawiera w sobie tzw. klucz publiczny. Klucz ten udostępniany jest użytkownikom łączącym się ze stroną zabezpieczoną certyfikatem. Na bazie klucza publicznego przeglądarka (lub inna aplikacja) może odszyfrować dane otrzymane z serwera i zaszyfrować te wysyłane na serwer. Klucz publiczny jest powszechnie dostępny, jednak w celu odczytania zaszyfrowanych w nim informacji konieczne jest posiadanie klucza prywatnego.

Klucz publiczny można pobrać z Panelu Klienta. W tym celu należy przejść do zakładki Moje usługi -> Certyfikat SSL, odnaleźć na liście właściwy certyfikat i kliknąć odnośnik Pobierz klucz publiczny (1).

certyfikaty ssl klucz publiczny

Pobrany plik z kluczem publicznym będzie miał nazwę certificate.crt.

 

Co to jest klucz prywatny?

Klucz prywatny generowany jest na samym początku procesu certyfikacji. Przechowywany jest po stronie serwera zabezpieczonego certyfikatem SSL, zatem jego podanie jest niezbędne w trakcie procesu instalacji certyfikatu na serwerze. Zawartość klucza prywatnego nie może zostać ujawniona poza obrębem serwera – para kluczy (prywatny i publiczny) pozwala bowiem na rozszyfrowanie całej komunikacji. Klucz prywatny jest też niezbędny do utworzenia szyfrowanego połączenia. Klucz prywatny to ciąg znaków znajdujących się pomiędzy frazami:

-----BEGIN PRIVATE KEY----- -----END PRIVATE KEY-----

W zależności od posiadanego certyfikatu, w pierwszej i ostatniej linii klucza prywatnego przed zapisem „PRIVATE KEY” może znajdować się dopisek RSA lub EC.

WAŻNE! Nie należy udostępniać klucza prywatnego osobom trzecim.

Klucz prywatny jest niezbędny do instalacji certyfikatu SSL. Możliwe jest jego pobranie z Panelu Klienta, z zakładki Moje usługi -> Certyfikaty SSL. Po odnalezieniu właściwego certyfikatu na liście należy kliknąć odnośnik Pobierz klucz prywatny (1).

certyfikaty ssl klucz prywatny

Pobrany plik z kluczem prywatnym będzie miał nazwę private.key.

 

WIĘCEJ INFORMACJI:Certyfikat pośredni Root CA

Table of Contents