Promocja: pl – od 5 zł | eu – od 5 zł | com – od 40 zł
Domena 10 zł Wyszukaj domenę

Treść

Przejdź do interesującej Cię części artykułu:

 

Bloki globalne

Co to jest blok globalny i do czego służy?

Blok globalny jest alternatywnym sposobem umieszczania treści w serwisie WWW. Od standardowej edycji treści strony różni się możliwościami wykorzystania wprowadzonego tekstu. Blok Globalny może zostać stworzony jako jeden element, natomiast użyty na wielu stronach. Takie rozwiązanie zapewnia nam, że zmiany wprowadzone w bloku globalnym będą widoczne w każdej stronie go zawierającej.

Charakterystycznym dla bloku globalnego jest fakt, iż nie da się go edytować z poziomu edycji strony www. Aby wprowadzić w nim zmiany należy udać się do menu Treść, a następnie Globalne bloki HTML.

Dodawanie nowego bloku globalnego

Aby dodać nowy blok globalny, należy udać się do menu Treść, Globalne bloki HTML. Następnie, w celu dodania nowego bloku, należy kliknąć w link Dodaj globalny blok HTML. W oknie edycji powinno się wpisać unikalny Tytuł bloku oraz jego treść.

W chwili ukończenia edycji zawartości nowego bloku, zapisujemy wprowadzone zmiany przyciskiem Zatwierdź. Na liście bloków globalnych powinien pojawić się nowo stworzony element o tytule, który został mu nadany.

Edytowanie bloku globalnego

W celu edycji wybranego bloku globalnego, należy wejść do menu Treść, Globalne bloki HTML, wybrać z wyświetlonej listy blok, który ma ulec zmodyfikowaniu, a następnie kliknąć na jego nazwę lub ikonkę w prawej części tabeli Edytuj.

Usuwanie bloku globalnego

W celu usunięcia bloku globalnego, należy udać się do menu Treść, następnie wybrać Globalne bloki HTML, po czym kliknąć na ikonkę kosza, znajdującą się w wierszu odpowiadającym danemu blokowi globalnemu.

UWAGA! Każdorazowe usuwanie bloku, należy przeprowadzić uważnie ze względu na brak możliwości przywrócenia wykasowanego elementu.

Osadzenie bloku globalnego w treści strony

Aby wstawić blok do treści wybranej strony, należy udać się do edycji treści strony poprzez menu Treść, Strony, a następnie w miejscu, w którym chcemy dodać blok, należy wpisać:

{global_content name="NAZWA"}

Możesz także w edytorze treści wybrać z paska edycji opcję Bloki globalne - opcja ta pozwala wstawić uprzednio zdefiniowane bloki globalne html.

W miejscu oznaczonym jako NAZWA, należy podać tytuł jaki został nadany blokowi globalnemu. Zatwierdzenie wprowadzonych zmian w dokumencie, spowoduje wyświetlenie zawartości bloku globalnego w miejscu, w którym wprowadzono wyżej wspomnianą formułę.

Alternatywnie, odpowiedni kod do wstawienia danego bloku globalnego, możemy skopiować z listy bloków globalnych z kolumny Znacznik wykorzystania tego bloku.

wróć do listy tematów


 

Meta tagi i nazwa strony

Zmiana nazwy strony

W celu zmiany nazwy strony należy w polu Nazwa strony wpisać komunikat, który będzie się pojawiał na górnym pasku przeglądarki oraz w wyszukiwarce stron internetowych jako swojego rodzaju identyfikacja.

Pełna nazwa strony znajdująca się w znaczniku i umieszczana w wyszukiwarkach internetowych, ma domyślnie postać Nazwa strony – Tytuł strony.

Tytuł strony to zawartość pola Tytuł / Nagłówek znajdującego się w edycji danej strony.

Słowa kluczowe

W tym polu wpisujemy słowa kluczowe służące do pozycjonowania naszej strony przez wyszukiwarki internetowe. Nie jest konieczne wpisywanie całego znacznika meta jak w przypadku metadanych globalnych. Poszczególne słowa kluczowe/frazy wpisujemy oddzielone przecinkami.

Opis strony

Pole przeznaczone na opis naszej strony, który pokazywany jest przez wyszukiwarki internetowe. Nie jest konieczne wpisywanie całego znacznika meta jak w przypadku metadanych globalnych.

Globalne metadane

Opcja umożliwia zdefiniowanie tzw. Meta tagów dla wszystkich stron.

Przykładowe wpisy powinny wyglądać w następujący sposób:

<meta name="copyright" content="Copyright 2020 Nasza firma" />
<meta name="company" content="Nasza firma" />
<meta name="author" content="Autor strony" />

wróć do listy tematów


 

Własna strona błędu 404 – Nieprawidłowy adres strony

Opcja Włącz własny komunikat błędu 404 pozwala zdefiniować komunikat wyświetlający się w chwili gdy użytkownik próbuje wejść na stronę, która nie istnieje. W polu edycji możemy wpisać tekst komunikatu jak również sam kod HTML definiujący wygląd strony.

wróć do listy tematów


 

Własna strona błędu 500 – Wewnętrzny błąd serwera

Opcja Włącz własny komunikat błędu 500 pozwala zdefiniować komunikat wyświetlający się w chwili gdy użytkownik próbuje wejść na stronę podczas awarii serwera.

W polu edycji możemy wpisać tekst komunikatu, jak również sam kod HTML definiujący wygląd strony.

wróć do listy tematów


 

Aktualności

Co to jest moduł Aktualności i do czego służy?

Moduł ten służy do dodawania, usuwania oraz zarządzania aktualnościami w serwisie. Dzięki niemu możemy m.in. wpisać newsy, które pojawią się w przyszłości.

W serwisie została zaimplementowana funkcjonalność wyświetlania aktualności z odpowiednio przygotowaną wizualizacją. Dzięki takiemu podejściu, dużo łatwiej jest zapanować nad wyglądem całego serwisu.

Warto zauważyć, że moduł Aktualności nie musi być wykorzystywany tylko i wyłącznie do publikowania najnowszych wiadomości w serwisie. Możemy go również wykorzystać do publikacji pełnych artykułów, które łatwo można pogrupować w odpowiednie kategorie.

Jak dodać nową aktualność?

W celu dodania nowej aktualności, należy wejść do menu Treść, a następnie Aktualności i kliknąć w przycisk Dodaj artykuł.

Zostanie wyświetlony formularz dodania nowego wpisu.

Opis pól w formularzu dodania aktualności:

 • Tytuł – tytuł wpisu, wyświetlany jest na listach wszystkich artykułów z danej kategorii oraz na stronie z pełnym artykułem,
 • Kategoria - wybór kategorii, do jakiej będzie należeć wpis. W zależności od tego parametru, wpis może pokazywać się na różnych stronach serwisu. Nowe kategorie mogą być tworzone przez użytkownika.
 • Zwiastun aktualności – skrót aktualności, wyświetlany na stronie w liście aktualności. Pozostawienie nieuzupełnionego pola spowoduje wyświetlenie się na liście aktualności Treści danej aktualności,
 • Treść – pełna treść artykułu, jej edycja przebiega analogicznie jak edycja treści na stronie czy w blokach globalnych,
 • Dodatkowy obrazek – wybór obrazka, który ma zostać zaprezentowany wraz z daną aktualnością, jednak niekoniecznie w jej treści. Takiemu obrazkowi można można nadać specjalny styl i umieścić w obrębie aktualności (opcja dla bardziej zaawansowanych użytkowników). Dodanie pliku graficznego następuje przy użyciu przycisku Dodaj obrazek. Aby dodać obrazek nieznajdujący się jeszcze na serwerze, należy go najpierw wgrać za pośrednictwem menadżera obrazków.
 • Data publikacji – określa datę publikacji aktualności.
 • Status – Opublikowany / Kopia robocza – włączenie lub wyłączenie publikowania danej aktualności na stronie www. Kopia robocza nie jest widoczna dla użytkownika przeglądającego serwis.
 • Użyj daty wygaśnięcia – Włączenie / Wyłączenie opcji terminu ważności danego wpisu.
 • Data końcowa – koniec okresu w ciągu którego dana aktualność będzie widoczna na stronach wynikowych. Parametr ten jest brany pod uwagę tylko wtedy, kiedy opcja Użyj daty wygaśnięcia jest włączona.

Jak opublikować aktualność?

Aby opublikować daną aktualność należy wejść poprzez menu Treść / Aktualności do edycji danego wpisu. Następnie w formularzu edycji, należy ustawić opcje status na Opublikowany. Jeżeli jest włączona opcja Użyj daty wygaśnięcia, należy określić odpowiednią datę końcową.

Jeżeli opcja Użyj daty wygaśnięcia jest wyłączona, należy sprawdzić czy Data publikacji jest odpowiednio ustawiona (jeżeli data jest z przyszłości, wpis pokaże się dopiero w tym terminie).

Jak ustawić datę publikacji danej aktualności na przyszłość?

Ustawienie daty publikacji z wyprzedzeniem należy wykonać w następujący sposób. Użytkownik powinien za pośrednictwem menu Treść, Aktualności przejść do edycji danej aktualności i ustawić odpowiednią datę publikacji. Jeżeli aktualność, ma być wyświetlana w pewnym przedziale czasowym, należy włączyć opcję Użyj daty wygaśnięcia i określić odpowiednią datę końcową.

Jeżeli wpis ma być wyświetlany bez ograniczenia czasowego należy wyłączyć opcję Użyj daty wygaśnięcia i odpowiednio ustawić datę w polu Data publikacji.

Co to są i do czego służą kategorie?

Kategorie zostały stworzone w celu grupowania aktualności w odpowiednie grupy tematyczne. Dzięki temu, późniejsze poruszanie się oraz wyświetlanie danej grupy wpisów na odpowiednich stronach w serwisie jest dużo łatwiejsze.

wróć do listy tematów


 

Blog

Funkcja bloga umożliwi Ci poprowadzenie swojego własnego dziennika internetowego.

wróć do listy tematów


 

Domena główna

Możesz tutaj ustawić domenę główną, pod którą Twój serwis będzie pozycjonowany w wyszukiwarkach internetowych.

UWAGA! Wpisz tutaj nazwę Twojej domeny tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ta domena jest już przekierowana na Stronę WWW i strona otwiera się pod adresem tej domeny.

wróć do listy tematów


 

Galeria

Nowy moduł Galerii wzbogacony w stosunku do modułu Foto albumy o wiele dodatkowych funkcji takich jak tworzenie podgalerii, edycja miniaturek czy też obracanie zdjęć.

wróć do listy tematów


 

Kalendarz

Wstawiając na stronie Kalendarz możesz informować użytkowników o ważnych datach w historii Twojej firmy, nadchodzących wydarzeniach i nowych promocjach.

Kalendarz umieszczamy na stronie wstawiając kod:

{cms_module module="CGCalendar" lang="pl_PL"}

wróć do listy tematów


 

Katalog produktów

Katalog produktów umożliwia przedstawienie na stronie zdjęć produktów lub usług, wraz z krótkim opisem oraz listą parametrów stworzoną dzięki możliwości definiowania własnych pól.

wróć do listy tematów


 

Komentarze

Moduł ten stwarza możliwość komentowania Twoich wpisów, poszczególnych stron lub np. galerii zdjęć.

Moduł umieszczamy na stronie poprzez wklejenie w kod:

{cms_module module='AComments'}

wróć do listy tematów


 

Księga gości

Co to jest Moduł Księgi gości i do czego służy?

Moduł ten służy do zarządzania wpisami oraz modyfikacji wpisów dodanych na stronę poprzez Księgę gości.

Tworzenie nowej Księgi gości

Domyślnie nowo zainstalowana Strona WWW posiada utworzoną hierarchię zakładek menu. Poniżej znajduje się obrazek przedstawiający przykładowy rozkład.

Pierwszym krokiem jest dodanie nowej treści do obecnych zakładek. Klikamy na przycisk Dodaj nową treść, a następnie jako Tekst w menu wpisujemy przykładowo: Księga gości. Tą samą operacje wykonujemy dla Tytuł / Nagłówek. W kolejnym kroku zmieniamy Typ zawartościTreść na Księga gości. Po poprawnym załadowaniu nowego typu zawartości strony powinniśmy ujrzeć poniższy schemat pól.

Po uzupełnieniu tytułu i tekstu w menu oraz wybraniu typu zawartości możemy uzupełnić kolejne pola:

 • Ilość wiadomości na stronie – maksymalna ilość wiadomości wyświetlana na jednej stronie. Po przekroczeniu wartości pokazywane są linki stronicowania Rozmiar wpisu (ilość znaków) – jest to ograniczenie znaków dla pojedynczego wpisu.
 • Powiadomienia e-mail – w tym polu wpisujemy nasz adres e-mail, na który będą przychodziły powiadomienia o nowych wpisach w naszej księdze gości; warto zaznaczyć, iż pole nie jest obowiązkowe.
 • Minimalny czas pomiędzy wpisami – dzięki temu parametrowi ograniczamy możliwość wysyłania wpisów jeden po drugim. Wpisując 0, potencjalny nadawca może wysyłać kolejną wiadomość natychmiast po wysłaniu poprzedniej. Czas podajemy w sekundach.
 • Format daty – jest to pole wyboru, dzięki któremu wybieramy odpowiedni dla nas format daty. Litery dd oznaczają dzień, mm – miesiąc, a yy – rok.
 • Pokaż formularz pod wpisami - domyślnie to pole jest odznaczone, czego efektem jest umieszczenie nad wpisami buttonu, który przekierowuje nas do podstrony z formularzem dodawania nowego wpisu. W przypadku zaznaczenia tego pola formularz dodawania zostanie umieszczony od razu pod wpisami.
 • Sortowanie wg daty wpisu (ASC) – za pomocą tego pola możemy ustawić sortowanie wpisów wg daty, malejąco lub rosnąco. Domyślnie najnowsze wpis wyświetlany jest jako pierwszy, gdy zaznaczymy tę opcję to jako pierwszy będzie wpis najstarszy.
 • Pokaż wiadomość natychmiast – domyślnie po wysłaniu wiadomości będziemy musieli czekać na akceptacje przez administratora. Jeżeli zaznaczymy to pole to wiadomości będą umieszczane automatycznie na liście wpisów Księgi gości. Uwaga: jeśli pozostawiamy to pole puste to warto podać mail w polu Powiadomienia e-mail.

Kiedy uzupełnimy pola wg uznania, możemy przejść do zakładki opcje, aby dodać/zmienić domyślne wartości, lecz nie jest to wymagane.

Zarządzanie Księgą gości

W głównym menu Active.WWW klikamy na Treść, a następnie na Księga gości. Znajduje się tu specjalny moduł do zarządzania księgą gości.

Zarządzanie wpisami

Pierwsza zakładka odpowiada za wylistowanie wszystkich wpisów oraz ich edycję, jak również dodanie wpisu ręcznie.

Oto przykład wraz z jednym wpisem testowym, który nie został jeszcze aktywowany.

Każdy dodany wpis posiada dodatkowe informacje, które są uzupełnianie podczas wysłania wiadomości, takie jak: Adres IPData wpisu. Po dodaniu wpisu poprzez formularz, zostanie on umieszczony na tej liście w porządku rosnącym według Id. Wpisy możemy edytować klikając na ikonę Edytuj lub skasować klikając na ikonę Usuń. Możemy również aktywować wybrany wpis, jeśli wcześniej nie został już aktywowany automatycznie, poprzez kliknięcie krzyżyka w kolumnie Aktywuj.

Poniżej listy zamieszczony jest po lewej stronie link Dodaj wpis służący do ręcznego dodawania wpisów. Za jego pomocą możemy dodać nowy wpis uzupełniając pola wg uznania, a dodatkowo wpisać datę wpisu, czego nie możemy dokonać poprzez formularz na stronie.

Ustawienia

W tej zakładce możemy wpisać słowa, które nie będą dozwolone we wpisach (np. słowa wulgarne), a zamiast nich wklejany będzie zestaw znaków, który wpiszemy w polu Zastąp niedozwolone słowa. Warto zaznaczyć, iż zmiany te będą zastosowane tylko do wpisów, które dopiero będą dodane; jeśli w jakimś z już istniejących wpisów występują niedozwolone słowa to nie zostaną one zamienione.

Poniżej występuje Liczba wpisów na stronę. Owa liczba dotyczy listy wpisów w zakładce Zarządzanie wpisami.

Szablony Księgi gości

Szablony Księgi gości można dowolnie edytować, lecz niezbędna jest do tego wiedza z zakresu HTML. Możemy tu edytować m.in.:

 • Szablon Księgi gości
 • Szablon Listy Wpisów
 • Szablon Formularza
 • Szablon Wpisu
 • Szablon E-mail

Arkusze stylów dla Księgi gości

Aby wszystko działało prawidłowo, do szablonu strony, pod którym działa Księga gościa musimy dodać kolejny arkusz stylów pod tytułem Księga gości. Możemy to zrobić przechodząc do głównej zakładki Wygląd, a następnie klikając na żółtą ikonę z małym napisem CSS, która jest z prawej strony na poziomie arkusza stylów Księgi gości. Na nowo otwartej stronie wybieramy z rozwijanej listy szablon, który jest przypisany do strony, na której jest wyświetlana księga gości.

wróć do listy tematów


 

Odtwarzacz AV

Moduł ten umożliwia stworzenie własnego odtwarzacza audio lub video, do którego możesz dodać własną listę plików w formacie .mp3 lub .flv.

wróć do listy tematów


 

Odtwarzacz YouTube

Moduł ten jest pomocny przy wstawianiu na stronę filmów YouTube. Dodając film podajesz jego ID, dodajesz własny tytuł oraz przypisujesz do stworzonej uprzednio kategorii.

Wstawienie danej kategorii na pożądanej stronie zaowocuje wyświetleniem listy filmów przypisanych do tej kategorii.

wróć do listy tematów


 

Pokaz slajdów

Pokaz slajdów służy do przedstawienia na stronie w dowolnie wybranym miejscu dynamicznie zmieniających się zdjęć wybranych przez użytkownika.

Pokaz slajdów jako dynamiczny element zwiększa atrakcyjność wizualną strony.

wróć do listy tematów


 

Reklamy

Dodaj banner reklamowy Twojej firmy lub umieszczaj reklamy od zewnętrznych wydawców w treści strony.

Dla każdego banneru możesz zdefiniować maksymalną ilość wyświetleń oraz sprawdzać ile razy został on już kliknięty.

wróć do listy tematów

Table of Contents