Promocja: pl – od 5 zł | eu – od 5 zł | com – od 40 zł
Szybki hosting Sprawdź

Dodatki

Przejdź do interesującej Cię części artykułu:

 

Menadżer obrazków

Co to jest Menadżer obrazków i do czego służy?

Menadżer obrazków jest to moduł za pomocą którego, jesteśmy w stanie wgrywać nowe pliki graficzne na serwer.

Jak można wgrać nowe pliki graficzne?

W celu dodania nowego obrazka do zasobów serwisu, należy z głównego menu kliknąć w Dodatki, po czym w link Menadżer obrazków. Przechodzimy do zakładki Dodawanie plików, klikamy w przycisk przeglądaj, a następnie wybieramy pliki, które zostaną wgrane na serwer.

Można jednocześnie zaznaczyć wiele plików poprzez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Ctrl oraz kolejne zaznaczanie plików. Po wybraniu wszystkich plików, należy zwolnić klawisz Ctrl i kliknąć w przycisk Otwórz.

UWAGA! Aby wgrywanie plików za pomocą menadżera było możliwe, należy posiadać najnowszą wersję flash playera oraz mieć włączoną w przeglądarce obsługę JavaScript.

Jak można usunąć istniejące już pliki?

Aby usunąć wybrane pliki należy skorzystać z ikonki kosz znajdującej się pod wybraną ilustracją.

Jak można stworzyć nowy katalog?

Nowy katalog tworzymy poprzez opcję, dostępną w górnej części Menadżera Obrazków, Utwórz nowy katalog. W polu edycji wpisujemy nazwę katalogu, a następnie klikamy utwórz.

Jak można usunąć cały katalog?

Katalog usuwamy w analogiczny sposób, jak w przypadku usuwania plików. Klikamy na ikonę kosza znajdującą się pod wybranym katalogiem.

wróć do listy tematów


 

Menadżer plików

Co to jest Menadżer plików i do czego służy?

Jest to moduł do zarządzania plikami używanymi na stronie. Za jego pośrednictwem użytkownik jest w stanie dodawać oraz usuwać pliki znajdujące się na serwerze.

Jak można wgrać nowe pliki?

W celu dodania nowego pliku do zasobów serwisu, należy wejść do menu Dodatki, Menadżer plików. Następnie wybieramy katalog, do którego wgramy nowe zdjęcia, klikając na jego nazwę lub tworzymy nowy wpisując nazwę katalogu w polu Utwórz nowy katalog następnie klikając Ok (musimy jeszcze wejść do nowo utworzonego katalogu). Po wybraniu katalogu, w którym mają znaleźć się nasze zdjęcia przechodzimy do zakładki Dodawanie plików, klikamy w przycisk przeglądaj, a następnie wybieramy pliki, które zostaną wgrane na serwer.

Można jednocześnie zaznaczyć wiele plików poprzez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Ctrl oraz kolejne zaznaczanie plików. Po wybraniu wszystkich plików, należy zwolnić klawisz Ctrl i kliknąć w przycisk Otwórz.

UWAGA! Aby wgrywanie plików za pomocą menadżera było możliwe, należy posiadać najnowszą wersję flash playera oraz mieć włączoną w przeglądarce obsługę JavaScript.

Jak można usunąć istniejące już pliki?

W celu usunięcia pliku z zasobów serwisu należy wejść do Menadżera plików poprzez menu Dodatki do Menadżer plików. Odnaleźć plik, który chcemy usunąć, a następnie użyć przycisku kosz znajdującego się po prawej stronie listy.

Jak można stworzyć nowy katalog?

W celu dodania nowego katalogu w którym, będą zamieszczane nowe pliki, należy wejść poprzez menu Dodatki do Menadżera plików. Następnie przejść do katalogu w którym, chcemy dodać nowy folder, klikając w ikonkę teczki.

Po wybraniu miejsca docelowego wpisujemy nazwę nowego katalogu w pole Utwórz nowy katalog i klikamy w przycisk Ok.

Jak można usunąć cały katalog?

W celu usunięcia całego katalogu wraz z podkatalogami i wszystkimi plikami graficznymi znajdującymi się w nich, należy wejść poprzez menu Dodatki do Menadżer plików. Następnie odnaleźć interesujący nas katalog i kliknąć w ikonkę Usuń.

wróć do listy tematów


 

Foto Album (Galeria)

Co to jest Foto Album (Galeria) i do czego służy?

Moduł galerii jest to system pozwalający na zarządzanie dużą liczbą zdjęć oraz ułatwiający ich prezentację w sposób uporządkowany w serwisie WWW.

Tworzenie nowego Foto Albumu (Galerii)

Dodanie nowej galerii odbywa się bezpośrednio ze strony Foto Albumy. Aby na nią przejść wybieramy z menu zakładkę Dodatki, a następnie Foto Albumy. Zostanie wyświetlona strona z listą już dodanych galerii. Klikamy w przycisk Dodaj Album (rysunek poniżej), aby przejść do formularza dodania nowej galerii.

Następnie wpisujemy nazwę nowo tworzonej galerii i klikamy w przycisk Zatwierdź. Zostaniemy przekierowani do formularza galerii, w którym możemy dodać zdjęcia.

Dodawanie zdjęć do Foto Albumu (Galerii)

Dodanie zdjęć do galerii odbywa się poprzez formularz zarządzania Foto Albumem. Aby do niego trafić wybieramy z menu Dodatki, następnie Foto albumy – zostanie wyświetlona strona ze wszystkimi galeriami. Następnie klikamy w nazwę interesującej nas galerii, aby przejść do formularza zarządzania zdjęciami.

Klikamy w przycisk Dodaj zdjęcia, zostanie wyświetlona lista zdjęć wgranych już do systemu.

Wybieramy zdjęcia, które chcemy dodać do galerii klikając w checkboxy znajdujące się z lewej strony, następnie klikamy w przycisk Zapisz, w celu potwierdzenia operacji.

Jeżeli chcemy dodać nowe zdjęcia do systemu, wybieramy katalog, do którego wgramy nowe zdjęcia, klikając w jego nazwę lub tworzymy nowy wpisując nazwę katalogu w formularz i klikając Zapisz (musimy jeszcze wejść do nowo utworzonego katalogu).

Po wybraniu katalogu, w którym, mają znaleźć się nasze zdjęcia, klikamy w przycisk Przeglądaj. Następnie wybieramy plik który, chcemy wgrać na stronę. Klikamy wyślij.

Usuwanie zdjęć z Foto Albumu (Galerii)

W celu usunięcia wybranych zdjęć z galerii, należy wejść za pośrednictwem menu panelu administracyjnego CMS do zakładki Dodatki, a następnie Foto Albumy, wybrać galerię, której modyfikacja ma zostać wykonana. W chwili wyświetlenia się okna edycji, należy pod zdjęciami, które docelowo mają zostać usunięte, kliknąć na ikonkę Usuń – kosz.

Wymiana zdjęć w Foto Albumie (Galerii)

Wymiana zdjęć w wybranej przez użytkownika galerii, odbywa się w następujący sposób. Należy wejść w okno edycji danej galerii Dodatki / Foto Albumy, następnie pod wybranym zdjęciem kliknąć przycisk Zmień zdjęcie.

Wyświetli się nam formularz wyboru zdjęcia, z którego korzystaliśmy przy okazji dodawania zdjęć do galerii. Klikamy w ikonkę zmień zdjęcie, znajdującą się w prawej kolumnie na liście zdjęć.

Wymiana miniaturek

Każda nowo stworzona galeria posiada swoją miniaturkę, która będzie wyświetlana jako ilustracja reprezentacyjna dla danej galerii, po umieszczeniu jej na stronie. Aktualna miniaturka jest generowana automatycznie podczas tworzenia listy plików graficznych należących do danej galerii. W celu ewentualnej wymiany danego zdjęcia, należy przejść do edycji galerii, wybierając z menu Dodatki, a następnie Foto Albumy i kliknąć w nazwę interesującej nas galerii. Zostanie wyświetlony formularz zarządzania galerią. Klikamy w przycisk Zmień.

Następnie odnajdujemy interesujące nas zdjęcie i klikamy w przycisk Użyj miniaturki tego zdjęcia znajdujący się w prawej kolumnie listy zdjęć.

Dodatkowe opcje

Dostępne w oknie edycji Foto Albumu (Galerii)

 1. Przesuń w lewo – przesunięcie zdjęcia na poprzednią pozycję w hierarchii zdjęć w galerii.
 2. Edytuj komentarz – komentarz tekstowy definiowany dla każdego zdjęcia osobno.
 3. Zmień zdjęcie – wymiana wybranego zdjęcia na inne.
 4. Zmień miniaturkę – wymiana miniaturowej wersji zdjęcia (wymiana podglądu).
 5. Przesuń w prawo – przesunięcie zdjęcia na następną pozycję w hierarchii zdjęć w galerii.
 6. Usuń – usunięcie wybranego zdjęcia z listy edytowanej galerii.

Osadzenie Foto Albumu (Galerii) w treści strony

W celu wstawienia galerii w treści strony, należy w miejscu docelowym podczas edycji [Menu: Treść / Strony /...] wstawić odpowiedni kod wybierający, która galeria ma zostać wyświetlona. Kod odpowiedzialny za wstawienie wybranej galerii znajduje się w menu Dodatki, Foto Albumy w kolumnie Albumy pod nazwą danej galerii.

Przykładowy kod, który należy skopiować i umieścić w treści strony:

{cms_module module=’album’ albums=’2′}

Co to są kategorie w Foto Albumie (Galerii)?

Kategorie to sposób grupowania gotowych albumów w grupy powiązane tematycznie. Zostały wprowadzone, w celu ułatwienia zarządzania dużą liczbą galerii z poziomu administracyjnego i późniejszego wyświetlania galerii, z danej kategorii, na stronach wynikowych z danego foto albumu na stronie. Kategoria może zawierać wiele albumów, jak i album może należeć do wielu kategorii.

Jak dodać kategorię do Foto Albumu (Galerii)?

Aby dodać nową kategorię, należy wejść do menu Dodatki, a następnie Foto Albumy i wybrać zakładkę Kategorie, następnie należy kliknąć w przycisk Dodaj kategorię. Zostanie wyświetlony formularz dodania nowej kategorii (rys. poniżej). W pole Tytuł wpisujemy nazwę nowo tworzonej pozycji, następnie klikamy Zapisz. Pole Komentarz jest opcjonalne.

Jak dodać Album do wybranej kategorii?

W celu dodania Albumu do danej kategorii należy przejść do edycji danego Albumu za pomocą menu Dodatki, Foto Album, a następnie wejść do wybranej pozycji klikając na jej nazwę. W chwili gdy zostanie wyświetlone okno edycji danego Albumu, należy zaznaczyć pola odpowiadające poszczególnym kategoriom na Liście kategorii, do których ma należeć galeria.

Następnie należy zatwierdzić wprowadzone zmiany przyciskiem Zapisz. Galeria zostanie wyświetlona na liście foto albumów, w kategoriach, do których została przypisana.

Jak wyświetlić na stronie Albumy tylko z jednej kategorii?

Jeżeli chcemy, aby na danej stronie zostały wyświetlone foto albumy z danej kategorii, należy w treści strony [Menu: Treść / Strony] wstawić odpowiedni kod. Kod ten jest dostępny na liście foto albumów [Menu: Dodatki / Foto Albumy] w zakładce Kategorie.

Jak wyświetlić na stronie Albumy z wybranych kategorii?

Analogicznie do przykładu powyżej, należy umieścić w miejscu, w którym ma znaleźć się galeria, odpowiedni kod definiujący, które Kategorie zostaną wyświetlone. Różnica w tym przypadku polega na wymienieniu numerów ID wybranych kategorii w miejscu categories=” ”. Zatem aby wstawić kilka przykładowych kategorii w wybranym miejscu strony, należy wejść do Dodatki, Foto Albumy, w zakładkę Kategorie, wybrać te kategorie, które mają się wyświetlać, a następnie zapisać ich numery ID podane w kolumnie o tej nazwie.

Po zapisaniu odpowiednich identyfikatorów należy przejść do edycji danej strony i w miejscu, w którym mają się wyświetlić zdjęcia z danych kategorii, należy wstawić kod:

{cms_module module=”album” categories=”1,2,3,4”}

Gdzie 1,2,3,4 to numery id wybrane wcześniej – kolejne numery podajemy po przecinku.

Jak wyświetlić na stronie Albumy z wszystkich kategorii?

Należy udać się do edycji strony, na której chcemy wyświetlić wszystkie albumy poprzez menu Treść, a następnie Strony. Następnie w treści wstawić kod:

{cms_module module=”album”}

Generowanie nowych miniaturek

Zdjęcia z foto albumów wyświetlają się na stronie w postaci miniaturek, po kliknięciu których otwierane jest zdjęcie w jego pełnym rozmiarze. Jeśli chcemy zmienić rozmiar (wysokość) aktualnych miniatur, postępujemy w następujący sposób: udajemy się za pomocą menu do Dodatki, Foto Albumy i przechodzimy do zakładki Opcje. Następnie w polu Wysokość miniaturek (px) wpisujemy nową wartość (w pikselach). Klikamy przycisk Zapisz.

Następnie przechodzimy do zakładki Albumy i klikamy Generuj nowe miniatury dla wszystkich albumów. Zostaną wygenerowane miniaturki dla zdjęć dodanych do wszystkich albumów.

Jeśli chcemy wygenerować nowe miniatury tylko dla wybranego albumu, to w zakładce Albumy wybieramy interesujący nas album klikając jego nazwę. Po otwarciu strony zarządzania danym albumem, klikamy w link Generuj nowe miniatury.

wróć do listy tematów


 

Kod śledzący

Kod śledzący umożliwia dodanie do strony kilku skryptów monitorujących ruch na stronie np. zewnętrzne liczniki odwiedzin lub kod Google Analitics. Dodane kody automatycznie będą się wstawiać na stronach Twojego serwisu.

wróć do listy tematów


 

Kreator formularzy

Co to jest Kreator formularzy i do czego służy?

Kreator formularzy to moduł Active.WWW, umożliwiający tworzenie stron WWW z zaawansowanymi formularzami. Osoba odwiedzająca stronę WWW z formularzem może bezpośrednio z niej skontaktować się z właścicielem strony. Strony zawierające formularz można wykorzystać m.in. jako ankietę, poprzez utworzenie zestawu gotowych opcjonalnych odpowiedzi.

Tworzenie nowego formularza

W celu dodania nowego formularza przechodzimy do Kreatora formularzy poprzez menu Dodatki / Kreator formularzy. Na ekranie wyświetli się lista formularzy, taka jak na rysunku poniżej. Domyślnie Active.WWW posiada jeden formularz podstawowy.

Aby dodać nowy formularz, klikamy na przycisk Dodaj nowy formularz.

Po przeładowaniu strony zobaczymy dwa pola do uzupełnienia Kod formularza oraz Klasa CSS dla tego formularza.

Domyślnie drugie pole jest uzupełnione wartością formbuilderform, która jest zalecana do poprawnego wyświetlania wyglądu formularza. Istotnym dla nas polem jest Kod formularza.

Wpisujemy do niego unikalną nazwę naszego formularza. Nazwa formularza nie może być pusta, ani zawierać znaków innych niż cyfry, litery, _, -, ?, !, . i +.

Po uzupełnieniu kodu formularza klikamy na przycisk Dodaj.

Po wprowadzeniu nowych pól lub zmian w ustawieniach/szablonach należy kliknąć na przycisk Zapisz lub Zapisz i kontynuuj edycję, aby zmiany zostały zaktualizowane na naszej stronie.

Jak umieścić formularz na stronie WWW?

Należy udać się do edycji strony, na której chcemy wyświetlić formularz poprzez menu Treść, a następnie Strony. Następnie w treści wstawić kod danego formularza, np.:

{cms_module module=’FormBuilder’ form=’mojtest’}

W miejscu, w którym dodaliśmy kod, na stronach wynikowych zostanie wyświetlony formularz. Kod znajdziemy na liście formularzy w menu Dodatki / Kreator formularzy.

Dodawanie nowego pola

Klikamy na przycisk Dodaj nowe pole.

Po przeładowaniu strony ukaże nam się poniższy formularz pola.

W tym momencie zobaczymy pole do wypełnienia i pole wyboru. Pierwsze z nich to Nazwa pola. Owa nazwa będzie wyświetlana na stronie obok rubryki do wypełnienia danego pola formularza. Drugie to Typ pola. Określamy w nim jaki typ powinno mieć nasze pole.

Typy pól

Pole tekstowego wprowadzania (Text Input)

Jest to najbardziej popularny typ pola, dzięki któremu wprowadzamy tekst. Przykładem zaś tego typu pola jest np. Wprowadzenie Nazwy firmy.

Pole tekstowe (text area)

Pole służące do wpisania większej ilości tekstu. Przykładowym zastosowaniem tego typu pola jest np. Treść wiadomości.

Checkbox/Grupa checkboxów

Pole wyboru Checkbox pozwala na wprowadzenie możliwości zaznaczenia pola. Bardzo dobrym przykładem jest użycie tego typu pola dla Wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdzie osoba wypełniająca formularz może go zaznaczyć lub nie. Aby określić dokładne wartości zaznaczonych pól typu Checkbox należy postępować wg. poniższych instrukcji.

 • Walidacja pola
  Wybór wartości ogranicza się tylko do Bez walidacjiMusi zostać zaznaczone. W przypadku wybrania Musi zostać zaznaczone formularz nie zostanie wysłany, dopóki pole nie zostanie zaznaczone.
 • Etykieta checkboxa
  Jest to tekst, który pojawi się zaraz obok pola.
 • Wartość gdy zaznaczono i Wartość gdy nie zaznaczono
  W tych polach wpisujemy wartości, które będą widoczne tylko dla nas, np. Tak i Nie. Gdy użytkownik zaznaczy pole checkboxu, w e-mailu, który do nas przyjdzie, zobaczymy wyraz Tak przy nazwie pola.
 • Zaznaczony domyślnie?
  Dzięki tej funkcjonalności możemy określić czy pole jest domyślnie zaznaczone, czy też nie.

Poniżej znajduję się przykład uzupełnionych danych dla pola Checkbox.

Grupa radiobuttonów

Grupa radiobuttonów to wybór jednej z kilku wartości. Osoba wypełniająca formularz może wybrać tylko jeden poziom z trzech. Grupa radiobuttonów również posiada dodatkowe pola, a niektóre z nich trzeba uzupełnić.

 • Szczegóły grupy radiobuttonów
  Etykieta radiobuttona odpowiada za tekst, który zostanie wyświetlony obok punktu, który będzie możliwy do zaznaczenia. Wartość gdy zaznaczono mówi nam o tym, jaki tekst zostanie wysłany na adres e-mail po wybraniu tej opcji. Przykładowo, gdy w obu przypadkach wpiszemy Zaawansowany, a Nazwą pola będzie Poziom, otrzymamy w e-mailu wiadomość dotyczącą tego pola i będzie brzmiała: Poziom: Zaawansowany.
 • Skasować
  W dowolnej chwili możemy skasować daną opcję zaznaczając kwadracik obok niej i klikając na przycisk Skasuj zaznaczone opcje.
 • Zaznaczony domyślnie?
  Dzięki tej funkcjonalności możemy określić czy opcja jest domyślnie zaznaczona, czy też nie.

Poniżej znajduję się przykład uzupełnionych danych dla pola Grupa radiobuttonów.

*Wyślij wyniki pod email(e)

Uzupełnienie danych tego pola jest bardzo ważne, gdyż od niego zależy czy wiadomość przyjdzie na naszą skrzynkę e-mail. Przykładowa konfiguracja zakładki głównej wygląda następująco.

 • Nazwa pola
  Dowolny ciąg znaków określający nazwę pola, lecz niemający wpływu na działanie formularza, gdyż całe pole z adresem e-mail jest ukryte.
 • Temat wiadomości
  Kiedy formularz zostanie wysłany z naszej strony tematem wiadomości będzie właśnie tekst, który zostanie wpisany w tym polu.
 • Pole “Od” dla e-maila
  Jest to pole wspomagające określenie, z którego formularza została wysłana wiadomość, jeśli posiadamy na stronie więcej niż jeden formularz.
 • “Adres od” dla e-maila
  Wymaganą wartością tego pola jest poprawny adres e-mail, z którego to niejako wiadomość zostaje wysłana. Jeśli nie wiemy jaki adres wpisać sugerujemy aby ustawić adres admin@cms.nazwa.pl. Jeśli nie wpiszemy poprawnego adresu, może się okazać, iż wiadomość z formularza nie zostanie dostarczona.
 • Docelowy adres e-mail
  W tym polu możemy dodać adres lub adresy e-mail, do których wiadomości wysłane z naszego formularza powinny trafić. Pole wymaga poprawnego formatu adresu e-mail, np. jankowalski@nazwa.pl

Aby dodać kolejne adresy, należy kliknąć na przycisk Dodaj kolejny adres. Po przyciśnięciu zobaczymy kolejne dodatkowe miejsce na wpisanie drugiego e-maila.

Możemy również skasować dodane pola. Aby to zrobić zaznaczamy kwadracik obok danego pola oraz klikamy na przycisk Skasuj zaznaczone adresy.

Po uzupełnieniu powyższych danych klikamy na zakładkę Ustawienia zaawansowane. W tym momencie możemy dokładnie określić formę e-maila, który do nas przyjdzie. Najprostszym sposobem wygenerowania wiadomości jest kliknięcie na przycisk Stwórz przykładowy szablon. Jeśli wcześniej dodaliśmy do naszego formularza jakieś pola to po kliknięciu w ów przycisk powinniśmy zobaczyć wygenerowany szablon podobny do poniższego.

Możemy również stworzyć szablon HTML klikając na przycisk Stwórz przykładowy szablon HTML. Efektem będzie utworzony szablon wraz ze znacznikami kodu HTML, jednak zalecamy użycie zwykłego szablonu.

Oba typy szablonów możemy dowolnie edytować wedle naszych potrzeb. Ważnym aspektem szablonów jest ich aktualizacja po dodaniu kolejnych pól formularza. Gdy dodamy np. Pole wprowadzania tekstu o nazwie Telefon to poniżej naszego szablonu zobaczymy Zmienne dla naszego szablonu. Kopiujemy tekst z kolumn Pole reprezentowane oraz Zmienna i wklejamy do naszego szablonu.

Po wprowadzonych zmianach klikamy na przycisk Aktualizuj.

Początek pola/Koniec pola

Są to odpowiedniki znaczników <fieldset> i </fieldset> które nie są wymagane do poprawnego działania formularza, lecz przydatne w celu rozdzielenia pól formularza na więcej części. Do każdego początku pola możemy określić następujące opcje.

 • Legenda
  Jest to nagłówek Początku pola, który w przypadku wypełnienia będzie wyświetlany.

Kontrolka wyboru czasu

Jest to pole, za pomocą, którego jesteśmy w stanie wybrać konkretną godzinę.

 • Używaj zegara 24-godzinnego
  Po zaznaczeniu zegar z 12-godzinnego zmieni się w 24-godzinny.

Kontrolka wyboru daty

Działa podobnie jak kontrola wyboru czasu, lecz tutaj możemy wybrać datę z zakresu, który określimy w dodatkowych opcjach.

Lista rozwijalna

Jest to lista pozycji, którą możemy wykorzystać np. Do pytania z odpowiedziami TakNie.

 • Tekst dla opcji “Wybierz jeden”
  Jest wskazówką dla użytkownika nad odpowiedziami TakNie, której nie będziemy mogli wybrać, lecz będzie wyświetlana jako pierwsza widoczna np. Wybierz odpowiedź
 • Opcje listy rozwijalnej
  W/w odpowiedzi TakNie wpisujemy właśnie w tej części. Oczywiście możemy wpisać całkiem inne warianty odpowiedzi. Nazwa opcji to nazwa, która będzie widoczna dla użytkownika, a Wysyłana wartość to wartość, która zostanie wysłana do nas na adres e-mail. Jeśli chcemy dodać kolejne opcje klikamy na przycisk Dodaj więcej opcji i odpowiednio uzupełniamy pola. Jeśli się pomyliliśmy lub z innych względów chcemy skasować opcję, zaznaczamy kwadracik obok danej opcji i klikamy na przycisk Skasuj zaznaczone opcje.

Lista wielokrotnego wyboru

Jest to taka sama lista jak powyższa lista rozwijalna z tą różnicą, że użytkownik ma możliwość wyboru większej ilości opcji.

 • Lista linii do wyświetlenia
  Standardowo w polu Lista rozwijalna mogliśmy zobaczyć tylko jedną opcję. Wybierając w tym polu większą cyfrę niż jeden zobaczymy w formularzu widoczne 2 opcje, a reszta będzie dostępna po przewinięciu listy w dół.

Mail od

Za pomocą tego pola możemy określić czy użytkownik dostanie kopie wysłanego przez siebie formularza czy też nie lub pole będzie spełniać rolę e-maila użytkownika, która wypełnia formularz w celu dalszej korespondencji.

W celu wysłania kopii powinniśmy zaznaczyć Wymagaj wypełnienia tego pola oraz wybrać jedną z opcji Wysłać użytkownikowi kopię wypełnionego formularza? np. Zawsze lub Wybór użytkownika. W przypadku wybrania Wybór użytkownika użytkownik będzie miał możliwość zaznaczenia odpowiedniego pola podczas wypełniania formularza, jeśli je zaznaczy to kopia formularza przyjdzie na wpisany w tym polu adres e-mail.

Osoba wypełniająca formularz (nagłówek “Od:” w wiadomości)

Gdy użytkownik strony uzupełni to pole w nagłówku e-mail Od: zobaczymy tekst, który został wpisany właśnie w to pole.

Adres e-mail osoby wypełniającej formularz

Jak sama nazwa wskazuje pole będzie wymagało adresu e-mail osoby, która wypełnia formularz. Ów adres e-mail będzie nam przydatny, abyśmy mogli odpowiedzieć na wysłanego do nas e-maila.

Wgrywanie pliku

Gdy dodamy to pole do naszego formularza, potencjalny odwiedzający, będzie miał możliwość załączenia pliku do swojej wiadomości. Możemy ograniczyć rozmiar pliku prawidłowo uzupełniając pole Maksymalny rozmiar pliki wygrywanego (kilobajty) oraz zdefiniować dozwolone rozszerzenia plików w polu, które znajduje się poniżej. Aby wyświetlić wprowadzone ograniczenia rozmiaru i rozszerzeń pliku należy zaznaczyć kwadracik podpisany Wyświetlać dozwolone rozszerzenia?.

Większość z wymienionych typów pól ma te same opcje takie jak:

 • Wymagane
  Pole opcjonalne. Gdy je zaznaczymy użytkownik będzie musiał zaznaczyć jeden z podanych wariantów, dla checkboxu/radiobuttona lub wpisać treść w pole tekstowe, aby sfinalizować wysłanie formularza.
 • Walidacja pola
  Do dyspozycji mamy kilka wariantów walidacji pola. Wybierając np. Numeryczne, użytkownik wypełniający formularz, będzie zmuszony wpisać w to pole tylko znaki numeryczne, w przeciwnym wypadku formularz nie zostanie wysłany. Podobna zasada działania jest w przypadku innych pozycji z listy.
 • Długość maksymalna
  W tym polu określamy maksymalną długość tekstu, który użytkownik będzie mógł wpisać w pole. Występuje w przypadku pola Pole tekstowego wprowadzania

Każdy z wymienionych typów pól ma zaawansowane ustawienia, w których możemy określić między innymi Alias pola, Klasa CSS dla tego pola oraz Javascript dla tego pola. Są to opcjonalne dodatki, które nie wymagają wypełniania. W większości także możemy ukryć etykietę pola zaznaczając kwadracik obok Ukryj nazwę tego pola w widoku formularza.

Wysłanie formularza

Zakładka podzielona jest na fragmenty.

Pierwszy z nich to Po wysłaniu formularza. Możemy w niej określić czy po wysłaniu formularz ma pokazywać się szablon wysyłania czy też przekierować na inną stronę. Wystarczy wybrać Wyświetl szablon wysyłania, aby przekierować na ów szablon, lub Przekieruj do strony serwisu. W drugim przypadku należy dodatkowo wybrać stronę, na którą zostanie przekierowany użytkownik po wysłaniu formularza.

Drugi fragment jest bardziej rozbudowany. Możemy w nim dodać blokadę wysyłania wielu tych samych e-maili poprzez kilkukrotne przyciśnięcie przycisku Wyślij. Jest to bardzo przydatne narzędzie, jeśli nie chcemy dostawać kilku e-maili od użytkownika, który kliknął dwa razy na przycisk Wyślij. Kolejne dodatkowe pola dotyczą już samego formularza. Istotnym dla nas polem jest Tekst przycisku wysłania formularza. Domyślnie uzupełniony jest tekstem Wyślij formularz. Jest to przycisk, który użytkownik zobaczy na samym dole formularza.

Ustawienia wyświetlania

W tej zakładce zobaczymy dwa pola o nazwach Znak oznaczający pole wymagane oraz Znak używany jako separator w wynikach dających więcej niż jedną wartość. Za pomocą pierwszego z nich jesteśmy w stanie zdefiniować jaki znak zostanie wyświetlony obok nazwy pola, gdy jest ono wymagane. Dzięki temu użytkownik strony jest w stanie rozpoznać, które pola są wymagane, a które nie. Drugim polem jest Znak używany jako separator. Najczęściej wpisujemy tam zwykły przecinek.

Szablon formularza

Dzięki szablonom jesteśmy w stanie wywrzeć wpływ na widok formularza pod względem kodu źródłowego, jak i wyglądu. Do wyboru mamy 3 szablony. Szablon domyślny, Szablony tabelki, tytuły po lewej, Szablony tabelki, tytuł na górze. Gdy już wybierzemy dany szablon poniżej ukaże się nam jego kod źródłowy, którego możemy zmieniać do woli.

Szablon wysłania

Po wysłaniu wiadomości użytkownik otrzyma komunikat o treści Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana!. Aby zmienić jego treść należy przejść do danego formularza i kliknąć na zakładkę Szablon Wysłania.

Możemy stworzyć przykładowy szablon HTML dla wiadomości klikając na przycisk Stwórz przykładowy szablon HTML lub wedle własnych upodobań napisać swój komunikat z możliwością użycia zmiennych dla szablonu, które widzimy poniżej w sekcji Zmienne dla szablonu. Po ukończeniu prac klikamy na przycisk Zapisz lub Zapisz I kontynuuj edycję.

wróć do listy tematów


 

Licznik odwiedzin

Licznik pokazuje liczbę osób, które odwiedziły Twój serwis. Możesz zadecydować jak często moduł ma zliczać wejście np. co określoną ilość czasu lub raz dziennie. Możesz także ustawić wartość początkową licznika.

wróć do listy tematów


 

Przekierowanie 301

Możesz tutaj ustawić przekierowanie 301 dla poszczególnych stron swojego serwisu. Dla przykładu, jeśli jakaś z podstron serwisu została wysoko zindeksowana, a zdecydujesz się zmienić jej nazwę (alias), to możesz tu ustawić przekierowanie nowej nazwy na starą, tak aby dana podstrona była dalej indeksowana pod pierwotną nazwą, zamiast od początku pod nową.

W polu Adres wpisz stary alias strony (np. o-mnie.html), zaś w polu Przepisywany na podaj nowy alias (np. o-nas.html).

wróć do listy tematów


 

Mapa witryny XML

Moduł ten tworzy plik sitemap.xml z mapą, która odzwierciedla całą strukturę serwisu WWW. Mapa w dokumencie XML jest bardziej przyjazna wyszukiwarkom ułatwiając robotom przeszukanie i zindeksowanie wszystkich stron oraz podstron w serwisie.

wróć do listy tematów


 

Mapa witryny HTML

Moduł ten umożliwia wyświetlenie na stronie całej struktury Twojego serwisu WWW. Jest to możliwe poprzez wklejenie na wybranej podstronie kodu:

{sitemap}

wróć do listy tematów


 

Sondy

Wykorzystując funkcjonalność sondy możesz poznać opinię swoich użytkowników w istotnych dla Ciebie kwestiach. Interakcja z użytkownikami i sugerowanie się opinią rynku pozwoli skuteczniej prowadzić akcje handlowe i promocyjne.

wróć do listy tematów


 

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka pozwala osobom odwiedzającym Twoją stronę w szybki sposób znaleźć interesujące ich informacje bez konieczności przeglądania całego serwisu. W panelu Active.WWW możesz sprawdzić jakie słowa były najczęściej wyszukiwane, możesz także ustalić jakie słowa nie będą zindeksowane do wyszukiwania (np. wybrane zaimki czy spójniki).

Wyszukiwarkę możesz wstawić w dowolnym miejscu serwisu poprzez wklejenie kodu:

{search}

wróć do listy tematów

Table of Contents