Promocja: pl – od 10 zł | eu – od 10 zł | com – od 20 zł

Nie jestem płatnikiem VAT, czy mogę wystawić rachunek?

Aby rozpocząć korzystanie z programu Active.invoice, wpisz w przeglądarce internetowej adres https://faktury.nazwa.pl (1), uzupełnij dane logowania (2), czyli nazwę użytkownika i hasło dostępowe, a następnie kliknij przycisk Zaloguj (3).

WIĘCEJ INFORMACJI:   Logowanie do Active.invoice

Jeżeli Twoja firma jest zwolniona z obowiązku płacenia podatku VAT od towarów i usług, możesz zamiast faktur wystawiać swoim kontrahentom rachunki netto. W celu wykonania zmiany, w górnym menu programu wybierz zakładkę Konfiguracja (1) i kliknij opcję Dane Firmy (2). Poniżej danych, przy opcji Firma jest płatnikiem VAT zaznacz NIE (3) i kliknij Zapisz (4), aby zachować zmianę.

Od tej pory możesz wystawiać rachunki netto zamiast faktur.

Aby wystawić rachunek netto:

  • wybierz z górnego menu zakładkę Faktury (1) i kliknij opcję Wystaw (2);
  • wpisz lub pozostaw automatycznie wpisany numer rachunku (3), wybierz datę wystawienia (4) i datę sprzedaży (5);
  • jeśli rachunek nie został jeszcze opłacony, wybierz termin płatności (6) i formę zapłaty (7);
  • jeśli rachunek został już opłacony, zaznacz checkbox przy opcji Opłacona (8) i w polach, jakie się wówczas pojawią, wybierz datę i formę zapłaty;
  • uzupełnij pola Nabywcy i Adresata, a także dodaj produkty, za które wystawiasz rachunek;
  • po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól naciśnij przycisk Wystaw.

W trakcie użytkowania aplikacji można zamiennie korzystać z możliwości wystawiania faktur VAT oraz rachunków netto. Na liście wystawionych faktur dostępne i widoczne będą obie formy dokumentów.

Table of Contents