Darmowy certyfikat SSL dla domen zarejestrowanych w nazwa.pl

 

Dla każdej dome­ny zare­je­strowanej w nazwa.pl i utrzymy­wanej na ser­w­er­ach DNS nazwa.pl, wydawany jest bezpłat­ny cer­ty­fikat SSL. Utrzymy­wanie dome­ny na ser­w­er­ach DNS nazwa.pl oznacza:

Cer­ty­fikat moż­na włączyć lub pobrać poprzez kon­fig­u­rację dome­ny w Pan­elu Klien­ta.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Dar­mowy cer­ty­fikat SSL dla dome­ny zare­je­strowanej w nazwa.pl

Table of Contents