Promocja: pl – od 4,99 zł | eu – od 4,99 zł | com – od 20 zł

Active.stats

Active.stats to narzędzie stworzone z myślą o użytkownikach korzystających z serwerów hostingowych w nazwa.pl. Aplikacja umożliwia dostęp do szczegółowych statystyk wszystkich stron WWW umieszczonych na serwerze.

Najważniejsze funkcje programu Active.stats to:

 • możliwość sprawdzania statystyk w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym i rocznym;
 • wykaz przeglądarek i systemów operacyjnych używanych przez odwiedzających stronę;
 • spis najczęściej odwiedzanych podstron i odnośników;
 • informacje o czasie wizyt użytkowników na stronie;
 • informacje o robotach wyszukiwarek przeglądających strony;
 • informacje na temat słów kluczowych, za pomocą których użytkownicy trafili na stronę;
 • wykaz generowanych kodów HTTP.
Jak zalogować się do Active.stats?

W celu zalogowania się do programu Active.stats w pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres strony: https://stats.nazwa.pl. W oknie logowania podaj nazwę użytkownika oraz hasło do serwera. Dane dostępowe są identyczne jak w przypadku logowania do aplikacji Active.admin. Nazwa użytkownika to pierwszy człon adresu serwera lub jego cały identyfikator, np. dla serwera o adresie server123456.nazwa.pl, nazwą użytkownika jest server123456.

Jeśli chcesz się zalogować do statystyk dla Twojej Strony WWW, jako identyfikator wpisz "nazwaserwera_ud", a w przypadku Kreatora "nazwaserwera_www". Jeśli nie pamiętasz hasła do panelu Active.admin, które jest jednocześnie hasłem do programu Active.stats lub chcesz ustalić nowe hasło, masz możliwość jego zmiany (Sprawdź: Zarządzanie hostingiem).

Gdy zalogujesz się do programu, domyślnie wyświetlą się statystyki dotyczące bieżącego miesiąca. Masz możliwość wskazania innego okresu prezentowanych statystyk. W tym celu kliknij przycisk Zmień miesiąc.

Podczas korzystania z aplikacji możesz w każdej chwili dokonać zmiany wersji językowej poprzez kliknięcie w prawym górnym rogu programu w przycisk Zmień język. Na rozwiniętej liście zaznacz nazwę wybranego języka i poczekaj chwilę na odświeżenie się widoku aplikacji. Aplikacja Active.stats posiada sześć wersji językowych do wyboru: polską, niemiecką, angielską, francuską, słoweńską i japońską.

Jakie informacje można sprawdzić w poszczególnych zakładkach?
 • Ten miesiąc W zakładce znajdują się statystyki z ostatniego miesiąca. Pod zakładkami menu wyświetlony jest również wykres słupkowy, przedstawiający liczbę wizyt z ostatniego miesiąca. Jeżeli chcesz sprawdzić statystyki z innego miesiąca, kliknij w prawym górnym rogu aplikacji w przycisk Zmień miesiąc. Na rozwiniętej liście wybierz rok i miesiąc, dla którego chcesz zobaczyć statystyki i poczekaj chwilę na odświeżenie się widoku aplikacji (zrzut ekranu powyżej).
 • Miesiące W zakładce wyświetlane są statystyki w ujęciu miesięcznym. Pod zakładkami menu wyświetlony jest również wykres słupkowy, przedstawiający liczbę wizyt z ostatnich 12 miesięcy.
 • Godziny W zakładce można sprawdzić statystyki odwiedzin stron WWW w poszczególnych przedziałach godzinowych na przestrzeni danego miesiąca. Parametry ze wszystkich dni miesiąca są sumowane i dotyczą konkretnego przedziału godzinowego, np. od 20:00 do 21:00. Pod zakładkami menu wyświetlony jest również wykres słupkowy, przedstawiający statystyki odwiedzin stron WWW w poszczególnych przedziałach godzinowych.
 • Przeglądarki W zakładce prezentowane są rodzaje przeglądarek internetowych, przy użyciu których, w ciągu wybranego miesiąca, odwiedzane były strony WWW na Twoim serwerze. Po lewej stronie znajduje się wykres kołowy obrazujący rozkład żądań, jakie nastąpiły do serwera z poszczególnych przeglądarek.
 • Kraje W zakładce można sprawdzić listę krajów, z których odwiedzane były strony WWW na serwerze w ciągu wybranego miesiąca. Lokalizacja użytkownika jest rozpoznawana na podstawie adresu IP, którego poszczególne klasy należą do danego kraju. Po lewej stronie znajduje się wykres kołowy obrazujący rozkład otwartych stron WWW, przypadający na dany kraj.
 • Typy plików W zakładce prezentowane są wszystkie rodzaje plików, o pobranie których wysłały żądanie przeglądarki użytkowników, na przestrzeni wybranego miesiąca. Po lewej stronie znajduje się wykres kołowy obrazujący rozkład żądań przypadających na dany typ pliku.
 • Systemy operacyjne W zakładce można sprawdzić systemy operacyjne, z których korzystali użytkownicy przeglądający strony WWW na serwerze w wybranym miesiącu. Po lewej stronie znajduje się wykres kołowy, obrazujący rozkład żądań do serwera przy użyciu poszczególnych systemów operacyjnych.
 • Strony W zakładce prezentowane są adresy URL najczęściej otwieranych stron WWW na przestrzeni wybranego miesiąca. Adresy wyświetlane są w formie ścieżki dostępu, która ma swój początek w katalogu głównym serwera. Przykładowo: adres strony umieszczonej na serwerze to http://twojanazwa.pl/stronaWWW/index.php, więc adres URL pojawi się w postaci: /stronaWWW/index.php. Po lewej stronie znajduje się wykres kołowy obrazujący rozkład odwiedzanych stron WWW z podziałem na adresy URL.
 • Odnośniki W zakładce prezentowane są nazwy wyszukiwarek, odnośniki i domeny odsyłające, dzięki którym użytkownicy odwiedzili strony umieszczone na serwerze na przestrzeni wybranego miesiąca. Po lewej stronie znajduje się wykres kołowy obrazujący rozkład otwartych stron z podziałem na nazwy wyszukiwarek, z których użytkownik trafił na witrynę.
 • Roboty sieciowe W zakładce prezentowane są informacje o robotach sieciowych odwiedzających strony na serwerze na przestrzeni wybranego miesiąca. Robot sieciowy (indeksujący) to program zbierający informacje o strukturze i stronach umieszczanych na serwerze. Ich działanie ma na celu dodanie stron do wyszukiwarek, sprawdzenie kodu czy zbieranie informacji o stronie, co wpływa na ich pozycję w danej wyszukiwarce. Po lewej stronie znajduje się wykres kołowy obrazujący rozkład żądań dla danego robota sieciowego.
 • Słowa kluczowe W zakładce znajdują się informacje na temat fraz i słów kluczowych, dzięki którym wyszukiwarka kierowała użytkowników na strony umieszczone na serwerze, na przestrzeni wybranego miesiąca. Słowo kluczowe to słowo lub układ słów (w przypadku fraz kluczowych), które najtrafniej opisują tematykę strony internetowej. Ich odpowiedni dobór pozwala użytkownikom wyszukiwarek trafić na daną stronę WWW. Za odpowiednie z indeksowanie strony WWW są odpowiedzialne roboty sieciowe. Po lewej stronie znajdziesz wykres kołowy obrazujący częstotliwość danego słowa kluczowego, dzięki któremu użytkownik natrafił na strony na serwerze.
 • Czasy wizyt W zakładce prezentowany jest rozkład odwiedzin stron WWW ze względu na długość sesji, na przestrzeni danego miesiąca. Długość sesji to czas spędzony przez użytkownika na danej stronie internetowej w ciągu jednej wizyty. Po lewej stronie, znajduje się wykres kołowy obrazujący częstotliwość danego przedziału czasowego dla sesji.
 • Kody HTTP W zakładce prezentowane są najczęściej pojawiające się kody stanów HTTP, symbolizujące wczytanie strony WWW na przestrzeni danego miesiąca. Kody stanów HTTP to informacje przekazywane przez serwer do przeglądarki internetowej czy robota sieciowego, mówiące o konkretnym problemie z wczytaniem strony. Po lewej stronie znajduje się wykres kołowy, obrazujący liczbę żądań przypadających na dany kod stanu HTTP.
Table of Contents