Twój koszyk

Struktura nazwa.pl

Tworzymy zgrany zespół, który w kilkunastu działach realizuje zadania z poszczególnych obszarów funkcjonowania firmy.

Poniżej przedstawiamy krótki opis działów wchodzących w skład nazwa.pl.

Dział Obsługi Klienta

Zajmuje się szeroko pojętą obsługą Klientów firmy. Praca w nowoczesnym Call Center pozwala na profesjonalne i szybkie rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez Klientów nazwa.pl.

Dział Sprzedaży i Marketingu

Odpowiada za promocję, kreację, działania wizerunkowe i komunikacyjne, tworzy ofertę handlową, strategię rozwoju, wprowadza nowe produkty i usługi oferowane przez nazwa.pl. Zajmuje się rozwijaniem nowych marek, serwisów i produktów, które wykraczają poza ramy nazwa.pl. DSiM odpowiada również za utrzymanie, rozwój i optymalizację serwisu, a także wykonuje prace graficzne i webmasterskie. Zajmuje się także sprzedażą naszych produktów i usług oraz kontaktami handlowymi z partnerami zewnętrznymi.

Dział Finansowy

Odpowiada za całą politykę finansową firmy. Zespół Księgowości prowadzi pełną księgowość firmy, natomiast Zespół Administracji Personalnej kompleksowo prowadzi dokumentację pracowniczą.

Dział Logistyki

Odpowiada za terminowe dostarczanie korespondencji oraz przesyłek do Klientów nazwa.pl, zakup i serwis sprzętu biurowego oraz obsługę dostawców mediów.

Dział Nadzoru i Wdrożeń

Odpowiada za nadzór, monitorowanie i utrzymanie całego środowiska IT, czuwa nad bezpieczeństwem danych Klientów nazwa.pl, dba o odpowiednie zabezpieczenia na serwerach oraz wdraża oprogramowania systemowe.

Dział Prawny

Zajmuje się kompleksową obsługą firmy od strony prawnej, sporządza umowy, rozpatruje reklamacje składane przez Klientów oraz tworzy regulaminy.

Dział Rekrutacji i Rozwoju Pracowników

Odpowiada za dobór najlepszych specjalistów, ich adaptację, motywację, rozwój kompetencji na poszczególnych stanowiskach pracy oraz za stały rozwój pracowników i podwyższanie ich kwalifikacji. Pracownicy działu przeprowadzają zarówno szkolenia wstępne, jak i rozwojowe oraz organizują szkolenia zewnętrzne.

Dział Rozwoju Oprogramowania

Odpowiada za tworzenie i rozwój oprogramowania oferowanego przez nazwa.pl.

Dział Rozwoju Systemów

Odpowiada za rozwój oprogramowania i systemów informatycznych, a także udoskonala nasze obecne i buduje nowe rozwiązania.

Dział Wsparcia Technicznego

Czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu i sieci w nazwa.pl, dba o zakup sprzętu komputerowego oraz instalację i aktualizację oprogramowania.

Dział Zarządzania Projektami

Odpowiada za portfel projektów i ich zgodność z długofalową strategią firmy. Pracownicy tego działu zarządzają projektami realizowanymi w nazwa.pl, a także prowadzą analizy przedprojektowe. Zajmują się również identyfikacją i specyfikacją wymagań dla prowadzonych projektów.

Sekretariat Biura Zarządu

Zapewnia przepływ informacji oraz prawidłowy obieg korespondencji i dokumentacji firmowej pomiędzy Zarządem, a poszczególnymi działami firmy.

ADRES KORESPONDENCYJNY

nazwa.pl sp. z o.o.
Cystersów 20a
31-553 Kraków

NIP: 6751402920
REGON: 120805512

kontakt@nazwa.pl
Fax: 12 297 88 08

KRS: 0000594747
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 114 384 000 zł