Najszybszy hosting w Polsce

CLOUDHOSTING

Cloudhosting w nazwa.pl czyli hosting w chmurze, to rozwiązanie nowoczesne, które przewyższa pod każdym względem tradycyjny hosting, gdzie strona WWW obsługiwana jest jedynie na pojedynczym serwerze. Hosting w chmurze oferuje większą szybkość działania, skalowalność zasobów oraz reakcję na awarie w ułamkach sekund. Na hostingu w chmurze w nazwa.pl każda strona WWW obsługiwana jest jednocześnie na kilkuset serwerach, dzięki czemu niezależnie od pory dnia i nocy wszystkie serwisy WWW działają z maksymalną możliwą szybkością.

CloudHosting w nazwa.pl

Dynamiczne przydzielanie zasobów z kilkuset serwerów

Przydzielaniem serwerów do obsługi przychodzących zapytań o strony WWW zajmują się urządzenia zwane load balancerami. Wybór odbywa się dynamicznie na podstawie poziomu obciążenia każdego z serwerów tworzących chmurę, a decyzje podejmowane są w czasie tysięcznych części sekundy. Któraś z obsługiwanych stron WWW zaczyna generować większy ruch? Nie ma mowy o żadnych spowolnieniach w działaniu, bo load balancery od razu wykryją taką sytuację i inteligentnie rozłożą ruch pomiędzy najmniej obciążonymi serwerami w chmurze nazwa.pl.

Hosting w chmurze jest szybszy od tradycyjnego hostingu

Cloudhosting w nazwa.pl wykorzystuje bardzo szybkie procesory serwerowe Intel Xeon z wysokim taktowaniem 5 GHz, co daje pewność, że każda strona WWW będzie działała szybko i niezawodnie. Zastosowanie nowoczesnych dysków Intel Optane oraz technologii hostingu w chmurze powoduje, że szybkość działania każdej ze stron WWW jest niezależna od pory dnia i obciążenia generowanego przez serwisy WWW innych klientów nazwa.pl. Cloudhosting oferuje moc obliczeniową setek serwerów, a nie pojedynczego serwera jak w przypadku klasycznego hostingu.

Cloud Hosting w nazwa.pl

Wyłączenie dowolnego serwera nie powoduje przerw w działaniu stron WWW

Poszczególne serwery w chmurze nazwa.pl mogą być w dowolnym momencie wyłączane, gdyż wszystkie zapytania o strony WWW zostają automatycznie przekierowywane przez load balancery do pozostałych, które cały czas działają. Awarie sprzętu, konserwacje systemów i wymiany podzespołów w poszczególnych serwerach nie mają wpływu na ciągłość działania obsługiwanych przez nazwa.pl stron WWW.

Cloud Hosting w nazwa.pl

Gwarancja dostępności zasobów tylko w chmurze

Dzięki zastosowaniu dynamicznego przydziału zasobów z setek serwerów działających w chmurze nazwa.pl, możliwe jest zagwarantowanie mocy obliczeniowej procesora dla każdej usługi hostingowej przez cały okres jej świadczenia, niezależnie od obciążenia generowanego przez strony WWW innych klientów. W przypadku tradycyjnego hostingu zapewnienie parametrów zajętości procesora nie jest możliwe, gdyż ilość wolnych zasobów na pojedynczym serwerze jest ograniczona wydajnością tego serwera, czyli stanowi ułamek możliwości jakie oferuje hosting w chmurze. Efektem przeciążenia serwera w tradycyjnym hostingu jest często obserwowane spowolnienie działania serwisów WWW w godzinach najwyższego obciążenia, gdy chce z nich skorzystać równocześnie najwięcej użytkowników.

Dowolna rozbudowa mocy obliczeniowej chmury i ochrona środowiska

Potrzebna jest dodatkowa moc obliczeniowa? Nie ma problemu, kolejne serwery dołączane są do chmury, a load balancery przekierowują na nie automatycznie część ruchu, równoważąc obciążenie w całym klastrze. Wszystko to odbywa się w sposób niezauważalny dla działania wszystkich obsługiwanych serwisów WWW. Gdy ruch maleje można również w sposób niezauważalny odłączyć część z serwerów, w trosce o mniejsze zużycie prądu i ochronę środowiska naturalnego.

Cloud Hosting w nazwa.pl

Zduplikowane wszystkie elementy chmury

Wszystkie elementy chmury nazwa.pl są zduplikowane, począwszy od podwójnych torów zasilania, podwójnych zasilaczy w każdym urządzeniu, przez podwójną sieć, po wielokrotnie zduplikowane load balancery sterujące pracą wszystkich serwerów. Połączenia sieciowe realizowane są technologią światłowodową z prędkością do 100 Gbps, zapewniając bardzo niskie opóźnienia w transmisji i wysoką niezawodność działania. Zduplikowane macierze RAID synchronizujące pomiędzy sobą dane, zapewniają możliwość szybkiego powrotu do działania w przypadku dużych awarii dyskowych, a kopie zapasowe wykonywane do innych Data Center stanowią żelazne zabezpieczenie na wypadek całkowitej awarii nośników danych w podstawowych i zapasowych macierzach w chmurze nazwa.pl.

Certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001:2017

Usługi CloudHostingu w nazwa.pl realizowane są zgodnie z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji, co zostało potwierdzone przez urząd certyfikacji DEKRA wydanym certyfikatem ISO 27001:2017. Stanowi to gwarancje wdrożenia przez nazwa.pl odpowiednich procedur bezpieczeństwa związanych ze świadczonymi usługami hostingu w chmurze. Wdrożenie najwyższych standardów bezpieczeństwa potwierdza również audyt PBSG związany z uznaniem nazwa.pl przez Ministerstwo Cyfryzacji za Operatora Usługi Kluczowej dla cyberbezpieczeństwa Polski. Usługi CloudHostingu realizowane są z wypełnieniem najwyższych standardów organizacyjnych i technicznych, gwarantujących bezpieczeństwo informacji i ciągłość działania wszystkich systemów informatycznych.

NR 1 W POLSCE