Promocja: pl – 5 zł/rok | eu – 5 zł/rok | com – 40 zł/rok

Masz już konto?

Zaloguj się

Zaloguj się do Panelu Klienta
Login
Hasło

Pierwszy raz w serwisie? Zarejestruj się!

Twoje konto
Login
Hasło
Powtórzenie hasła
Dane identyfikacyjne
Status prawny: firma klient indywidualny
Firma / Imię i nazwisko:
NIP
Imię
Nazwisko
Adres
Kod pocztowy, miejscowość
Województwo
Kraj
Imię osoby kontaktowej
Nazwisko osoby kontaktowej
E-mail
Kontaktowy telefon komórkowy
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez nazwa.pl sp. z o.o. informacji marketingowych przy użyciu środków łączności elektronicznej na dane osoby kontaktowej.
Zapoznałem się i akceptuję Ogólne Warunki Umów.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji konta w Panelu Klienta, które umożliwia Ci zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną znajdujących się w ofercie nazwa.pl oraz zarządzanie tymi usługami, a po jego rejestracji również w celu umożliwienia zarządzania płatnościami za usługi nazwa.pl, w tym korzystania z mechanizmu Płatności Subskrypcyjnych. Po zawarciu umowy, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu jej wykonania oraz w celach ściśle powiązanych ze świadczeniem usług, takich jak przykładowo realizacja obowiązków podatkowych czy rozpatrywanie reklamacji. Dane adresowe oraz dane kontaktowe służyć będą do kontaktu w sprawach związanych z usługami świadczonymi przez nazwa.pl oraz do przesyłania informacji marketingowych przy użyciu środków łączności elektronicznej jeżeli wyrazisz zgodę na taki kontakt. Po zakończeniu świadczenia usług Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wymogów prawnych oraz w celach dowodowych na wypadek potrzeby wykazania określonych faktów dla ochrony przed roszczeniami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest nazwa.pl z siedzibą w Krakowie (ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków).

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nazwa.pl, przysługuje Ci między innymi prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych osobowych, a w przypadku gdy podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda – przysługuje Ci prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody. Przysługuje Ci również prawo dostępu do danych, prawo do uzyskania ich kopii oraz sprostowania niepoprawnych danych, a także ich usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych we właściwych przepisach.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnieniach znajdziesz pod adresem: https://www.nazwa.pl/RODO

Wczytywanie